Gå til hovedinnhold

Først i Norge

Kristiansand er den første kommunen i Norge som har blitt ISO-sertifisert innen energiledelse etter ISO 50001.

Miljøby

Eiendomssjef Hans-Christian Gram er stolt over at Kristiansand er den første kommunen i landet som ISO-sertifiseres innen energiledelse.

Beviset for sertifiseringen deles ut under markeringen av at det i år er 25 år siden Kristiansand kommune gjennomførte det første «Miljøby-prosjektet».

Markering

- Forbilde

Beviset overrekkes av administrerende direktør Vibeke Strømme i Kiwa Teknologisk Institutt.

Vibeke Strømme, administrerende direktør i Kiwa Teknologisk Institutt.- Det er spesielt hyggelig for oss å kunne sertifisere den første eiendomsavdelingen i en kommune i henhold til ISO 50001-standarden. Kristiansand Eiendom er et forbilde for andre kommuner og eiendomsbesittere som vil ta klimautfordringen på alvor samtidig som de reduserer sine energikostnader, sier Vibeke Strømme. 

Hun understreker at Kristiansand Eiendom har arbeidet godt med energiledelse i mange år.

- Gjennom sertifiseringsprosessen har vi sett at virksomheten lykkes med kontinuerlig forbedring gjennom gode kartleggingsverktøy, hyppig oppfølging og erfaringsutveksling, analyser av fakta og gjennomføring av forbedringstiltak. Dette viser at ledelsen setter klare mål og forventninger, og at alle ansatte har bidratt for å oppnå målene om reduserte energikostnader, økt energieffektivitet og reduserte klimautslipp, sier Strømme.

130 bygg

Kommunen har de siste 10 årene gjort små og store enøktiltak i nesten 130 bygg, noe som har fått ned energiforbruket med cirka 34 prosent.

- Vi er veldig stolte over å oppnå denne internasjonale sertifiseringen, som henger høyt. Energiledelse har vært prioritert i Kristiansand kommune siden 2007, og det er oppnådd svært gode resultater. Fra oppstarten i 2007 til utgangen av 2016 vil kommunen ha spart ca. 112 millioner kilowattimer. I penger dreier det seg om ca. 90 millioner sparte kroner de siste 10 årene. Verdien av innsparingen er økende på grunn av stadig økende nettleie og avgifter, sier eiendomssjef Hans-Christian Gram i Kristiansand Eiendom. Det er denne enheten i Kristiansand kommune som forvalter kommunens eiendommer.

Han sier at investeringene kommunen har gjort, er tilbakebetalt ved hjelp av besparelsen etter cirka sju år.

- Derfor er vi nå over i en fase der besparelsene bidrar til økt bunnlinje i det kommunale regnskapet. I tillegg kommer naturligvis miljøeffekten i form av betydelig reduserte CO2-utslipp, sier Gram.

Stolt over medarbeiderne

Kristiansand Eiendom er stolte over hva enøk-medarbeiderne har oppnådd. Fra venstre Tor Arne Andresen, Helge Mjåland, Yngvar Einarsmo, Edvin Abrahamsen, Geir Nordstokkå, Øystein Lie, Arnt Gunnar Flottorp og prosjektleder Rune Rosseland.

 

Han forteller at Kristiansand Eiendom jobber med kvalitet i alle ledd, og satte seg som mål å sertifisere seg innen energiledelse etter denne ISO-standarden.

- Vi ønsket dette for å befeste og sikre kvaliteten i arbeidet ytterligere. Vi er stolte over våre medarbeidere som klarte dette i første forsøk, sier eiendomssjefen.

En annen viktig effekt er at mange av enøk-investeringene også gir en fornyelse av tekniske anlegg og på den måten avlaster noe av vedlikeholdsbehovet på tekniske anlegg.

Dette har vært avgjørende for å klare sertifiseringen:

 • Ledelsesforankring og dokumentasjon
  Dedikerte faglig sterke driftere og energiledere og gode rutiner
 • Gode IT-verktøy for energiledelse
 • Planmessige tverrfaglige investeringer
 • Aktiv energioppfølging, energiavviksoppfølging og analyse
 • Tett og godt samarbeid med andre avdelinger i kommunen, samt enhetene og sektorene
 • God dokumentasjon

IT-plattform

- Vi har også hatt en aktiv rolle som offisiell pilotkunde i utviklingen av den nye IT-plattformen for energiledelse. Det har vært viktig og nyttig for oss å bidra med vår erfaring til løsningen for systematisk energiledelse. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Kristiansand Eiendom, Studentsamskipnaden i Agder, Innovasjon Norge, Skattefunn, Nøsted Kjetting og softwareselskapet Energy Manager AS, sier Hans-Christian Gram.

Flere prosjekter

Kommunen hviler ikke på sine laurbær, og jobber for tiden med blant annet disse prosjektene:

 • 15 nye større varmepumper
 • Behovsstyring av utvendige snøsmelteanlegg ved hjelp av værprognoser
 • Mindre varmepumper i en rekke bygg som aulaer, haller og kantiner
 • Behovsstyring av ventilasjon
 • Oppgradering av kommunens gartneri med varmepumper og nytt styresystem
 • Renovering av ventilasjon og styresystem i Vågsbygd kulturhus

På lengre sikt er disse prosjektene på blokka:

 • Bygningsmessige tiltak (for eksempel etterisolering og vindusbytte)
 • Mer bruk av LED-lys
 • Radontiltak som igjen vil redusere ekstra ventilering
 • Solcelleprosjekt i sentrum som visningsprosjekt
 • Vurdering av potensialet for utsalg av effekt ved ekstreme belastninger i strømnettet.

Kontaktperson for media

Eiendomssjef Hans-Christian Gram: 908 31 223

Forfatter: Jon Sverre Karterud og Svein Tybakken (foto)
Publisert: 29.11.2016 14:29
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?