Gå til hovedinnhold

Formannskapet besøkte integreringsmottaket

Formannskapet besøkte onsdag 7. februar Kristiansand kommunes integreringsmottak på Kjøita. Byens folkevalgte fikk møte en sterkt motivert mottaksledelse som setter brukeren i fokus.

Strategi for integrering

Fra formannskapets besøk på integreringsmottaket på Kjøita onsdag 7. februar. Fra venstre: Pål Harv (H), Grete Kvelland Skaara (KrF), Mohammed Abdullah Mohammed, (leder av samarbeidsrådet på integreringsmottaket), Eva Berglund Åsland (organisasjonsdirektør), Ivar Bergundhaugen (V), Morten Lauknes, (leder for intgreringsmottaket), Lise Mette Peersen (yrkesveileder – Nav) og ordfører Harald Furre. Bak står Birgith Ness (leder for virksomhet service og integrering) i samtale med Wenche P. Dehli (helse- og sosialdirektør). Foto: Svein Tybakken
Formannskapets besøk skjedde i anledning behandlingen av en tverrsektoriell strategi for utvikling av flyktning- og integreringsfeltet. Behovet for en strategisk plan og strategi for integrering har sammenheng med flyktningkrisen i 2015. Integreringsmottaket åpnet i januar 2017 og er det største av fem integreringsmottak i Norge.

Formannskapets medlemmer var tydelig fornøyd med det de ble presentert for på mottaket. Særlig tok de godt i mot satsingen på tett samarbeid med næringsliv for å kunne tilby praksis- og arbeidsplasser på ulike kompetansenivåer.

Formannskapets medlemmer passerer plakaten «Kristiansand – en by for alle» som henger flere steder på veggene i lokalene på Kjøita. Ukens program er hyperaktuelt på integreringsmottaket. Foto: Svein Tybakken

Nyskapende

– Vi finner rette vei og begynner på den. Det er vår tilnærming til den enkelte deltaker i programmet vårt. Alle ønsker å være aktive deltakere og bidragsytere i samfunnet. Vi må få ned ventetiden for dem og være stadig mer effektive i å integrere både unge og voksne, sier Morten Lauknes, som er leder for integreringsmottaket. Det er bosatt 193 fra mottaket i Kristiansand siden åpningen i 2017. I dag er det 102 deltakere fra Syria, Eritrea og Jemen som får et systematisk og intensivt heldagsprogram.

– Suksessen vår en samlokalisering. Med yrkesveiledere fra Nav og Karieresenteret på huset slipper deltakerne å bruke lang tid på å oppsøke offentlige kontorer, sier Lauknes.

Helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli er stolt av det Kristiansand har fått til på Kjøita.

– Det som skjer her på mottaket er innovasjon i integrering, sier Dehli, som nevner tydelig brukerorientering, at man kommer raskt i gang med program og nært samarbeid med næringslivet som en pakke av nyskaping på integreringsfeltet.

Brukeren i sentrum

Formannskapet tok ellers strategien for utvikling av flyktning- og integreringsfeltet til orientering, men med en klar forventning til administrasjonen om å gjøre som integreringsmottaket – sette brukeren i sentrum. Strategien peker på fem satsingsområder som må ha ekstra oppmerksomhet og målrettet innsats fremover i arbeidet for asylsøkere, flyktninger og gjenforente familier.

Arbeidet med strategien har vært tverrfaglig der UDI, IMDi, Kristiansand kommunes oppvekstsektor, innvandrerorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner har deltatt. Det har vært avholdt ekstramøter med kultursektoren, folkehelseforum og utvalgte innvandrerorganisasjoner. Strategien har vært til høring internt i kommunen og i IMDi. Høringsuttalelser er innarbeidet i strategien.

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 07.02.2018 16:15
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?