Gå til hovedinnhold

Formannskapet anbefaler K3-forhandlinger

Formannskapet i Kristiansand vedtok onsdag 15. juni å anbefale bystyret å gå inn for rådmannens anbefaling om å vedta en viljeserklæring om sammenslåing mellom Songdalen, Søgne og Kristiansand innen 1. juli.

Motforslag

Ordfører Harald Furre (H) og flertallet av formannskapet anbefaler bystyret å forhandle om sammenslåing med Søgne og Songdalen. Foto: Svein TybakkenBystyret skal behandle saken onsdag 22. juni. KrFs representant Harald Sødal fikk med seg SVs Melissa Lesamana i et forslag om å legge forhandlingene død på bakgrunn av resultatene fra folkeavstemningene om K5-altenativet. Forslaget fikk bare støtte fra Miljøpartiet de grønne.

For å tilfredsstille regjeringens krav om å være med i prosessen med stortingsbehandling av ny kommunestruktur i Norge våren 2017, må kommunene ha fremforhandlet en ny endelig intensjonsavtale før fylkesmannen skal gi sin faglige vurdering til departementet. En ny intensjonsavtale må derfor være politisk behandlet av kommune- og bystyrer innen utgangen av august.

Rådmannen viser til signalene fra Songdalen og Søgne og formelle vedtak i formannskapene om å ta opp forhalinger med Kristiansand etter at Lillesand og Birkenes etter folkeavstemningen konstaterte at det ikke vil være politisk flertall for K5 og derfor trakk seg ut av forhandlingene.

Rådmannens forslag

Rådmannens forslag til vedtak, som fikk støtte av formannskapets flertall,  består av følgende fire punkter:

1. Bystyret mener en ny kommune basert på K5 hadde vært det beste alternativet for befolkningen og næringslivet i regionen, men konstaterer at folkeavstemmingene i nabokommunene ikke gjorde dette mulig.

2. Bystyret i Kristiansand godkjenner at kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner slår seg sammen til en ny kommune.

3. Bystyret ber forhandlingsutvalget om å forhandle frem forslag til avtale basert på viljeserklæringene fra de 3 involverte kommunene.

4. Bystyret vil behandle forslag til avtale i ekstraordinært møte innen utgangen av august der endelig vedtak fattes.

Best for regionen 

I sakspapirene som ligger til grunn for vedtaket, redegjør rådmannen i Kristiansand kommune for hvor viktig det har vært å se fremtidig tjenestetilbud i et langt perspektiv samt å vurdere hva som er best både for egen kommune og den felles bo-, arbeids- og transportregionen som Kristiansand og nabokommunene Søgne og Songdalen utgjør.

Uavhengig av utfall av K3-saken, vil rådmannen anbefale at Kristiansand går gjennom hensiktsmessigheten av det omfattende interkommunale samarbeidet i Knutepunkt Sørlandet.

– Her bør kommunen vektlegge både eget behov og sin regionale rolle og vurdere hvilke kommuner det er viktig å samarbeide med fremover. For både Kristiansand og en ev ny sammenslått kommune vil det være viktig å fokusere fremtidig samarbeid omkring utviklingsarbeid for å kunne møte fremtidens utfordringsbilde. Dette forventes å få konsekvenser for noen av samarbeidene og tjenestenettverkene i knutepunktsamarbeidet, skriver rådmannen.

Samme dag sa flertallet i formannskapet i Søgne nei til å gå videre i kommunesammenslåingsprosessen. Formannskapet i Songdalen gikk på sin side enstemmig inn for K3.

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 15.06.2016 12:41
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?