Forhandler om ny kommune

Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen og Søgne starter nå samtaler for å se på muligheten for å bygge en ny kommune.

Bygge ny kommune

12. november samles formannskapene i Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen og Søgne til felles møte. Bildet er tatt på det felles formannskapsmøtet som kommunene i Knutepunkt Sørlandet hadde i mai 2015. (Foto: Randi Røinaas Lomeland)

Det skjer etter at kommune- og bystyrene i de fem kommunene i september 2015 ja til å forhandle om en mulig ny kommune. Det gjorde de på bakgrunn av utredningsrapporten som ble laget for de sju Knutepunkt Sørlandet-kommunene.

Mer om reformen

Iveland og Vennesla valgte å si nei til å være med på forhandlingene.

Forhandlingsutvalg

Etter kommunevalget har hver av de fem kommunene valgt et forhandlingsutvalg. Disse består av ordfører, varaordfører og et formannskapsmedlem.

De fem forhandlingsutvalgene skal møtes jevnlig fram mot sommeren 2016. Utvalgene treffes for andre gang 12. november. Datoer for videre møter blir satt i løpet av kort tid.

Disse sitter i forhandlingsutvalgene

Birkenes:
Ordfører Anders Christiansen (Ap) - leder
Varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF)
Gunnar Høygilt (H)

Kristiansand:
Ordfører Harald Furre (H) - leder
Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF)
Mette Gundersen (Ap)

Lillesand:
Ordfører Arne Thomassen (H) - leder
Varaordfører Jorunn Elisabeth Lossius (KrF)
Abel Cecilie Knibe Hanssen (Ap)

Songdalen:
Ordfører Johnny Greibesland (Sp) – leder
Varaordfører Jan Erik Tønnesland (Ap)
Anita Belinda Halvorsen (Ap)

Søgne:
Ordfører Astrid Margrethe Hilde (Ap) - leder
Varaordfører Egel Terkelsen (FrP)
Tom Løchen (H)

Arbeidsutvalg

De fem ordførerne utgjør arbeidsutvalget, som ledes av Songdalen-ordfører Johnny Greibesland. Arbeidsutvalget vil møtes enda oftere enn forhandlingsutvalget, blant annet for å forberede forhandlingsmøtene. Første møte blir trolig i slutten av november.

Felles formannskapsmøter

Det planlegges også flere felles formannskapsmøter fram mot sommeren 2016.

Første møte holdes 12. november.

Program

Her får formannskapene en oppdatering av prosessen fram til nå, og informasjon om nasjonale føringer og anbefaling om videre prosess. Ordføreren i Andebu kommune i Vestfold skal også dele erfaringer fra prosessen som Sandefjord, Stokke og Andebu har hatt. Den endte med at de tre kommunene slås sammen til én ny fra 1. januar 2017.

På møtet skal også hver av de fem kommunene diskutere hva de mener er viktig i forhandlingsprosessen. Spørsmålene de skal drøfte, er:

Hva skal til for at dette skal være interessant for våre kommuner?Hvilke områder og temaer er våre innbyggere aller mest opptatt av?Hva er våre verste mareritt - hva er vår største frykt?

Mot slutten av møtet vil hver kommune presentere sine innspill, før det blir en runde på hvilke signaler og innspill som blir viktig å jobbe med i det videre arbeidet.

Store linjene

Fram mot vinteren 2016 skal politikerne blant annet arbeide videre med de store linjene, som visjon, mål og delmål for arbeidet med en eventuell ny felles kommune

Etter nyttår fortsetter arbeidet med å lage forslag til en intensjonsavtale mellom kommunene. I denne delen av prosessen vil forhandlingsutvalgene komme nærmere inn på temaer som oppleves som spesielt viktige for kommunene, som nærdemokrati, lokal identitet, økonomi, tjenestetilbud og så videre. Målet er å ha intensjonsavtalen på plass i februar/mars 2016.

Etter det vil kommunene gjennomføre innbyggerhøringer på den måten de selv bestemmer.

1. juli 2016 er siste frist for kommune- og bystyrene til å gjøre vedtak om eventuell sammenslåing.

Kristian Råmunddal er engasjert til å koordinere arbeidet mellom de fem kommunene. Han er delvis frikjøpt fra stillingen som daglig leder i Knutepunkt Sørlandet.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 10.11.2015 11:21
Sist endret: 07.12.2017 17:05