Gå til hovedinnhold

Foreslår omlegging av årlig driftstilskudd

22. mai starter politisk behandling av kultursektorens forslag om omlegging av årlig driftstilskudd. Forslaget innebærer flere tilskuddsordninger, og en redusering i antall mottakere av årlig driftstilskudd.

Flere tilskuddsordninger

Foto: shutterstock.com

Årlig driftstilskudd gis til utvalgte, sentrale aktører som kommunen ønsker å gi en forutsigbarhet. Søknadsfristen er i mai hvert år, og søknadene saksbehandles som en del av den administrative og politiske budsjettbehandlingen.

Bystyret vedtok 25. oktober 2017 blant annet å opprette flere åpne tilskuddsordninger. Det omfatter aktiviteten til aktører som i dag mottar årlig driftstilskudd. 22. mai starter oppfølgingen av bystyrevedtaket i helse- og sosialstyret og oppvekststyret.

- I dag skal vi behandle forslaget, og rådmannens innstilling på hvordan vi bør gjøre det fremover. Forslaget sier at vi bør ha flere åpne tilskuddsordninger, og langt færre årlige driftstilskudd. For med en slik omlegging blir kommunens tilskudd mer tilgjengelig for andre aktører enn de som står på listen til årlig driftstilskudd. Dette vil også resultere i mer åpenhet ved at det blir konkurranse, det blir enklere å forholde seg til systemet og kortere saksbehandlingstid, sier kulturdirektør Stein Tore Sorthe.

Forslaget

Reduserer antall mottakere

I 2018 er det 95 institusjoner, organisasjoner og aktører som får årlig driftstilskudd. I forslaget fremkommer det å redusere antall mottakere fra 95 til 27.

- Med dette forslaget vil det kun være noen få som vil motta årlig driftstilskudd, og her foreligger det å avtalefeste de årlige driftstilskuddene. Ved å redusere antall mottakere fra 95 til 27 betyr det at 68 aktører må heretter søke på tilskuddsordninger på lik linje med andre aktører i feltet. Dagens ordning går ut på at man søker i mai og får svar i desember. Med dette forslaget blir det kortere saksbehandlingstid ved at en søker på høsten og får svar på nyåret, sier kulturdirektøren.

Veien videre

Forslaget skal behandles politisk i helse- og sosialstyret og oppvekststyret 22. mai, deretter i kulturstyret 30. mai før den tilslutt behandles i formannskapet 6. juni.

- Vedtar formannskapet dette forslaget skal de tre hovedutvalgene vedta retningslinjer tilknyttet de nye ordningene. Det skjer i løpet av august/september, og med dette forslaget får hovedutvalgene mer styring. Det politiske fagutvalget skal bestemme hvem som skal få tilskudd og hvor mye. Ved å gi styring til hovedutvalgene blir det mer åpent enn når det er en del av budsjettbehandlingen som er unntatt offentligheten helt frem til rådmannen legger frem forslaget, sier kulturdirektøren.

Kontaktperson for media

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe, mobil: 415 08 561

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 22.05.2018 14:39
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?