Gå til hovedinnhold

Foreslår gratis SFO for familier med lavest inntekt

Rådmannen foreslår at SFO skal være gratis for barn fra familier med inntekt under 200 000 kroner.

Fem satser

Foto: scanstockphoto

Saken om inntektsgradert betaling for skolefritidsordning (SFO) kommer opp i oppvekststyret 20. mars. Endelig vedtak skal gjøres i bystyret 25. april.

I dag koster en hel plass i SFO 2963 kroner i måneden for alle, uavhengig av familiens samlede skattbare inntekt.

Rådmannen foreslår at disse betalingssatsene skal gjelde fra 1. august i år:

  • Opp til 200 000 kroner: Gratis
  • 200 000 - 300 000 kroner: 1000 kroner i måneden
  • 300 000 - 400 000 kroner: 1800 kroner i måneden
  • 400 000 - 500 000 kroner: 2570 kroner i måneden
  • Over 500 000 kroner: 2963 kroner i måneden.

Ordningen med 15 prosent søskenmoderasjon videreføres også.

Saksframstilling

7,15 millioner

Det var under budsjettbehandlingen i desember at bystyret vedtok at det skal innføres en inntektsgraderingsordning i SFO innenfor en totalramme på 7,15 millioner kroner. Vedtaket ble fattet på bakgrunn av egen utredning om flere alternative modeller for inntektsgradering innenfor ulike kostnadsrammer.

Hensikten med ordningen er å bidra til å utjevne sosial ulikhet slik at flere barn får anledning til å delta i SFO-fellesskapet uavhengig av foreldres inntekt.

Nå er det altså forslaget til prismodell og regelverk ellers for ordningen klar.

Rådmannen foreslår at ordningen skal gjelde for alle barn på 1.-4. trinn ved ordinær SFO og for 1.-4. trinn ved kompetanseavdelingene på Krossen og Hellemyr.

Bystyret skal senere behandle en egen sak om foreldrebetaling i SFO for barn med funksjonshemminger fra 5. trinn og oppover. 

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 13.03.2018 11:46
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?