Forbudt med all brannfarlig aktivitet

Fra og med 4. juli er det igjen forbudt med all brannfarlig aktivitet i skog og annen utmark.

Stor skogbrannfare

Forbudet gjelder både i Vest- og Aust-Agder, og kommer på grunn av meget stor skogbrannfare.

«På denne bakgrunn har brannsjefene på Agder besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark. Forbudet gjelder all aktivitet i skog og annen utmark, så som; skogsdrift, linjearbeid kraft og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av jernbane-linje, all form for bål og grilling samt annen lignende aktivitet som kan medføre brann», heter det i uttalelsen fra brannsjefene i landsdelen.

Forbudet gjelder inntil videre. Opphevelse av forbudet vil bli publisert på brannvesenets og kommunenes nettsider.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 06.07.2018 13:43
Sist endret: 09.07.2018 12:34