Gå til hovedinnhold

Folkemøte i Bystyresalen

Kommunen er avhengig av andre aktører og samarbeidspartnere for å få gjennomført planer og ha fart i utviklingen, sa både ordfører, rådmann og eksterne aktører på folkemøte 6. juni. Forankring og medvirkningsprosesser har derfor vært viktig i Kommuneplanarbeidet.

Folkemøte i Bystyresalen 6. juni

Ordfører Harald Furre inviterte til informasjon og debatt i Bystyresalen 6. juni om Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2030. Foto: Ragna Marie Henden

 - Kommunen er avhengig av andre aktører for å få gjennomført planer og trekke byens utvikling i samme retning. Vi har hatt en stor medvdvirkningsprosess i utviklingen av denne planen, sa ordfører Harald Furre, da han ønsket velkommen til folkemøte i Bystyresalen 6. juni med presentasjon av Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2030. Folkemøtet er en del av høringsprosessen.  Det arrangeres også Bydelsmøter 7. juni i Vest, og 12. juni i Øst, med informasjon og debatt.

Spørsmålene fra salen var blant annet:

  • I hvilken grad vil en kunne se at den nye planens blir førende for nytt handlingsprogram fra denne høsten?
  • Hvordan har en tenkt å sikre god medvirkning når handlingsprogrammet som skal følge opp planen og prioritere tiltak utarbeides?
  • Hva mener formannskapet om at de ønsker innspill om Rona som fremtidig bydelssenter i høringen?
  • Forholdet til kompakt by -  folks preferanser for hvordan de vil bo i Kristiansand, kjenner kommunen til det?
  • Hvordan har en tenkt å forholde seg til at det blir en ny storkommune fra 2020 som skal omfatte Søgne og Songdalen, og en samfunnsdel som har en langsiktig horisont fram til 2030

Kristiansand - en skapende by med ambisjoner!

 Rådmann Tor Sommerseth presenterte kommuneplanen med ny visjon for Kristiansand - en skapende by med ambisjoner! Foto: Ragna Marie Henden

Rådmann Tor Sommerseth la også vekt på stor medvirkning og deltakelse i arbeidet med utarbeidelsen av Kommuneplanens samfunnsdel. - Barn og unge er interessert i byens utvikling og har engasjert seg i planlegging av sin egen framtid. Jeg kan ikke huske at vi har hatt en så stor medvirkningsprosess i arbeidet med kommuneplanen tidligere, sa rådmannen.

Her kan du se rådmannens presentasjon på møtet.

Her kan du lese mer om forarbeidet og videre framdrift med høring, hvordan du kan si din mening,  og politisk behandling.

Kommentarer til satsingsområder

Rektor Frank Reichert, UiA, kommenterte satsingsområdet samskaping som drivkraft, som omhandler Kristiansand som landsdelssenter og regional rolle. UiAs egen visjon er Samskaping av kunnskap. Foto: Ragna Marie Henden

Kommunen hadde invitert fire eksterne innledere med fokus på hvert av de fire satsingsområdene. Dette var også representanter for aktører som har deltatt i medvirkningsprosessen.

Frank Reichert, rektor UiA, kommenterte satsingsområdet "Samskaping som drivkraft". Rektor ved UiA presiserte viktigheten av samarbeidskultur, hvor UiA ønsker å ha en viktig rolle, og viktigheten av møter som dette. - Samskaping  og samarbeidskultur er viktig for UiA. Kunnskap samskapes når ansatte, studenter og omgivelsene utfordrer hverandre, understreket Reichert, som også roste kommunen for godt arbeid i medvirkningsprosessen.

Her kan du se presentasjonen til Frank Reichert

Jan Willy Føreland, styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, kommenterte satsingsområdet "Kompetanse for verdiskaping".

- Næringsforeningen med sine 800 medlemmer har fokus på kompetanse, og vi har en bred tilnæring til hvilken kompetanse som er viktig for å ha en god kommune. Det går på levekår og tjenesteutvikling, med forretningsutvikling innen.det private næringsliv. Vi mener kommunen ikke kan greie å levere alle tjenester selv, og trenger å legge til rette for privat tjenesteutvikling med kompetanse for videreutvikling, undertreket Føreland.

Odd Bjarne Ellefsen, internasjonal prest og styremedlem i Forum for tro og livssyn i Den norske kirke, kommenterte "Deltakelse og tilhørighet".

- Satsingsområdet deltakelse og tilhørighet inneholder mye bra, og vi er  ikke uenig i noe av det som står her, sa Ellefsen. - Får kommunen gjennomført alt som står i planen, så er en kommet langt. - Vi savner riktignok at det står noe om religion og livssyn i planen.

"Byvekst med kvalitet" var satsingsområdet presentert av prosjektleder Torstein Thorsen Ekern, i Klimapartnere Agder.

- Vi er veldig fornøyd med at Kristiansand ønsker å være en grønn by, og at klima og miljø er integrert i hele dokumentet, det må vi holde fast på, sa Torstein Ekern. - Det er viktig å skape en by hvor folk har lyst til å bo og leve. Et godt ekspempel er planene for Bjørndalssletta.

En kompakt by ved sjøen

Teknisk direktør Ragnar Evensen presenterte arealstrategien i samfunnsdelen av kommuneplanen. - Jeg skal si noe om "det unevnelige", og det som gjerne skaper størst debatt og engasjement, innledet teknisk direktør. - Det begynner på A og er noe som de fleste mener noe om. Vi synes det er bra  med meninger.

Her kan du se presentasjonen til teknisk direktør.

Bydelsmøter

Det var egne Bydelsmøter 6. juni i Vågsbygd, og 12. juni på Strømme skole i aust.

Her kan du se presentasjonen til helse- og sosial direktør Wenche P. Dehli: Behovet for å utvikle et samfunn der en større andel av befolkningen er eldre og mange flere av oss lever lengre.

Her kan du se presentasjonen til Parksjef Aase Hørsdal : «Byvekst med kvalitet» - hva betyr det?"

Kontakt

Prosjektleder revisjon kommuneplanen, Grete Sjøholt, (samfunnsdelen)

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 06.06.2017 21:23
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?