Gå til hovedinnhold

Folk i Kristiansand ønsker å bo sentrumsnært

2.462 svarte på boligundersøkelsen via sms fra Kristiansand kommune i mars. Nå foreligger rapporten fra undersøkelsen.

Godt fornøyd med responsen

Prosjektgruppa i kommunen for boligundersøkelsen vil gjerne takke alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen via sms. Fv rådgiver Per Gunnar Uberg i By- og samfunnsenheten, rådgiver Michael Froentjes i By- og samfunnsenheten, prosjektleder Line Baasland i staben til teknisk direktør, arkitekt Sonja Sjølie, i plan, bygg og oppmåling i teknisk sektor, rådgiver Jon Holt i Kristiansand eiendom, tjenesteleder Trond Stray i bolig- og tjenestetildeling i Helse- og sosialsektoren, rådgiver Hilde Engenes i staben til Helse- og sosialdirektøren. Seniorrådgiver Harald Karlsen i staben til teknisk direktør var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Ragna Marie Henden

- Vi er veldig godt fornøyd med responsen på boligundersøkelsen via sms, og vil gjerne få takke alle 2.462 som tok seg tid til å svare, sier prosjektleder Line Baasland og resten av prosjektgruppa for kommunens boligundersøkelse. – Nå foreligger rapporten som gir oss gode innspill for videre planlegging i forhold til arealpolitikk, boligprogram og utvikling av bolig og helsetjenester. Noen av resultatene er bekreftelser på våre antakelser og andre gir oss forsterkede innspill til planlegging i bestemte retninger, oppsummerer prosjektleder Baasland. - Det er viktig for oss å vite hva innbyggerne våre ønsker og har behov for framover.

- Vi har gjennom undersøkelsen kartlagt boligsituasjonen til innbyggere over 18 år, ønsket boligsituasjon, tilrettelegging av bolig og hva som er drivere ved valg av bolig. Forrige boligundersøkelse kommunen gjennomførte var i 2004. Vi har stilt noen av de samme spørsmålene som den gang, og kan sammenligne svarene og se en utvikling, sier Baasland.

Ønske om å bo sentralt

Undersøkelsen underbygger inntrykket av at folk ønsker å bo sentralt, samtidig som mange er nært knyttet til bydelen de bor i dag. Et flertall av de som har svart på undersøkelsen er tilfredse der de bor og har ikke planer om å flytte. Hele 56% ønsker å bli boende der de er og har ikke flytteplaner.

Lund/Sødal ser ut til å være førstevalget for bosted, foran Kvadraturen/Eg og Midtre Vågsbygd som nummer to og tre. Men dette må også sees i sammenheng med at disse tre bydelen er særlig folkerike, og at innbyggerne generelt er knyttet til bydelen sin, og ønsker å fortsatt bli boende i samme bydel.

Flertallet over 45 år med flytteplaner ønsker leilighet

Sosiale relasjoner og lokal tilknytning blir viktigere jo eldre en blir. 65% av alle mellom 45 – 59 år ønsker å bli boende der de bor i dag, og tilsvarende 69% av de over 60 år.

47% av de som har planer om å flytte sier at de ønsker å bo i en frittstående enebolig. 34% med flytteplaner ønsker først og fremst å bo i en leilighet. Av disse svarer 51% i aldersgruppa 45- 60 at de ønsker leilighet, og 75% over 60 år svarer at de ønsker å flytte til leilighet. 41 % over 60 år oppgir at de ønsker å flytte fordi de er lei av vedlikeholdsarbeid. Den samme begrunnelsen har også 33% over 45 år.

 - Dette gir oss en pekepinn på at det kan bli flere eneboliger ledig på markedet etter hvert, sier Baasland. 38 % av de som bor i enebolig i dag ønsker seg over i leilighet.

Unge kan leve uten bil

For å kartlegge i hvilken grad befolkningen er villig til å klare seg uten bil, har vi spurt om de er villig til å oppgi bilen sin dersom de har det de trenger av service og tjenester og kollektivtilbud i nærområdet. 3 av10 sier de er villige til å oppgi bilen. Det er de under 30 år som er mest positive til å klare seg uten egen bil. I denne aldersgruppen svarer 5 av10 at de kan leve uten bil. De med lavest og høyest inntekt er de som er mest villig til å gi opp bilen, og spesielt de som bor i Kvadraturen, på Grim og Lund/Sødal i dag. Det er generelt også flere kvinner enn menn som svarer at de kan leve uten bil.

 - Gode kollektivtilbud og nærhet til service og tjenester er det derfor viktig å legge til rette for å redusere bilbruken, konkluderer prosjektleder for boligundersøkelsen.

Flest ønsker selveierbolig

I Kristiansand kommune eier 8 av 10 (78%) sin bolig. Den mest vanlige eierformen er selveierbolig eller selveier i et sameie. 8 av 10 ønsker også å eie egen bolig i framtida.

– Det er færre som leier jo høyere alder og høyere inntekt, det er også gjerne en naturlig utvikling, sier Baasland.

Tilpasse bolig med velferdsteknologi

Andelen som sier de vil tilpasse boligen sin som følge av nedsatt helse eller funksjonsevne øker naturlig med stigende alder. Hele 52% totalt har tro på at velferdsteknologi kan gi økt antall leveår i nåværende bolig. 59% i  aldersgruppa 45 – 59 år, og 65 % i aldergruppa fra 60 år og oppover, tror velferdsteknologi kan bidra til økt antall leveår i nåværende bolig.

- Troen på velferdsteknologi som løsning på at en kan bo lenger i egen bolig er tydelig stor hos mange totalt i undersøkelsen, og spesielt for de fra 45 år og oppover. Det gir kommunen nyttig informasjon for videre satsing når det gjelder å ta i bruk ny teknologi i bolig, sier Baasland.

Faktorer som påvirker valg av bosted

Tre viktige faktorer for valg av bolig er at området er uten støy og forurensing, nærhet til naturområde/sjø og prisnivå. Nærhet til butikker og andre servicetilbud og boligens størrelse er også viktige faktorer.

Hele 83 % av Kristiansands befolkning mener nærhet til naturområde/sjøen og område uten støy og forurensing er viktig ved valg av bolig. 82 % mener prisnivå er viktig og 81% synes nærhet til butikker og andre servicetilbud og boligens størrelse er en viktig faktor. Mindre viktig er alternativet nærhet til tjenester knyttet til boligen, det er viktigst for 40%, og 45% synes det er viktig å bo i et område med folk i samme alder.

- Vi krysskjører nå en rekke av dataene og får mer detaljer og info som vi tar med oss. Dette er spennende tall og informasjon som vi vil gjøre ytterligere analyser av, og som vi kan bruke i det videre arbeidet med å tilrettelegge for boliger og boligplanlegging i Kristiansand framover, sier prosjektleder Line Baasland.

Invitasjon til åpent møte 16. mai

Rapporten fra boligundersøkelsen presenteres på Formannskapsmøte 16. mai kl 09.00.

I tillegg til formannskapet inviteres også By- og miljøutvalget og gruppelederne for alle partier. Møtet med presentasjon av Boligundersøkelsen er åpent for alle og holdes i Bystyresalen.

Rapporten fra boligundersøkelsen

Her kan du se hele rapporten fra undersøkelsen. Vi har en forenklet versjon som presentasjon, og en med hele rapporten for undersøkelsen.

Boligundersøkelsen PP presentasjon

Boligundersøkelsen hele rapporten

Boligundersøkelse på sms til 22.000 innbyggere

Om boligundersøkelsen

Boligundersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS for Kristiansand kommune etter en anbudsrunde.

Kontakt

Prosjektleder Line Baasland, rådgiver i staben til teknisk direktør, mobil: 906 23 775
epost: Line.Baasland@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 04.05.2018 10:02
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?