Gå til hovedinnhold

Fikk kommunereform-innspill fra Knutepunkt-ordførerne

Lederen av Stortingets kommunalkomité, Helge André Njåstad (FrP), møtte 14. september de sju ordførerne i Knutepunkt Sørlandet for å få innspill om kommunereformen.

Behandles til våren

Ordførerne i de sju Knutepunkt Sørlandet-kommunene møtte Helge André Njåstad 14. september. Njåstad leder kommunalkomiteen på Stortinget. Fra venstre Torhild Bransdal (Vennesla), Gro Anita Mykjåland (Iveland), Harald Furre (Kristiansand), Helge André Njåstad, Astrid Hilde (Søgne), Anders Christiansen (Birkenes), Johnny Greibesland (Songdalen) og Arne Thomassen (Lillesand). Mellom Greibesland og Thomassen sitter Ingelinn Lossius fra Lillesand FrP.

Njåstad leder komiteen som til sommeren skal behandle regjerningens forslag til ny kommunestruktur. Regjeringen legger fram sitt forslag i mai.

Før det skal fylkesmennene i hele landet sende sine vurderinger og forslag til departementet. Fristen for dette er 1. oktober.

På sikt ønsker Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder at det skal være fem kommuner i dagens to agderfylker. Det sa han på et møte med alle ordførere og rådmenn på Agder 2. september. En av de fem kommunene er dagens sju Knutepunkt Sørlandet-kommuner: Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Fylkesmannens råd

Fylkesmannen mener også at Stortinget allerede til sommeren bør vedta at Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen og Søgne (K5) blir én ny kommune, og at Iveland og Vennesla slår seg sammen.

Fylkesmannen peker også på en mulig sammenslåing av Kristiansand, Songdalen og Søgne (K3) som første etappe mot K5.

– Stortinget har forbeholdt seg retten til å mene noe. Det er nyttig for meg å få respons på hva Fylkesmannen har sagt fra dere som sitter nærmest. Jeg har en ambisjon om å besøke alle kommuner som fylkesmennene foreslår å gjøre endringer med. Dette er viktig for landet vårt og vil gjerne lytte til deres råd og innspill, sa Helge André Njåstad ved innledningen av møtet.

Åpen dør

De sju ordførerne redegjorde kort for status i sine kommuner. Bystyret i Kristiansand ønsket seg helst en K5-løsning, men konstaterte at folkeavstemningene i de andre kommunene gjorde det umulig. Bystyret godkjente samtidig at Songdalen, Søgne og Kristiansand slår seg sammen til en ny kommune.

- Vi har sagt at døra fortsatt står åpen. Når Fylkesmannen har uttalt det han har, kan det skape ny dynamikk. Jeg legger merke til at lederen i Søgne Høyre nå sier at det er bedre å ha hånda på rattet. Ideelt sett skulle vi fått til K5, men jeg tror det blir vanskelig for Stortinget å inkludere Lillesand og Birkenes. Jeg mener tiden er inne for at de store partiene på Stortinget sammen finner ut hvordan de mener landet best skal organiseres for å gi innbyggerne de beste tjenestene, sa ordfører Harald Furre.

- I Lillesand er saken avgjort i bystyret. Det ble et massivt nei i folkeavstemningen. Vi har gjort vårt. For oss handler det nå om at dette må Stortinget avgjøre, sa ordfører Arne Thomassen.

Også ordførerne i Birkenes, Songdalen og Søgne sa at de også forholder seg til at kommunestyrene deres sa nei til K5.

Samtidig pekte Songdalen-ordfører Johnny Greibesland på at kommunestyret har sagt ja til dialog med Søgne og Kristiansand (K3).

- Det står på Søgne. Hvis Søgne er positive, er vi klare til å forhandle, sa Greibesland.

Kommunestyret i Søgne sa i juni nei til å forhandle om K3-løsning.

- Vi har sagt nei til K5 og har ingen K3-avtale. Som ordfører forholder jeg meg til et nei-vedtak til noe annet er bestemt, sa Astrid Hilde, ordfører i Søgne.

Nye signaler fra Søgne Høyre

Senere på dagen, i et felles formannskapsmøte mellom Søgne og Songdalen, sa gruppelederen i Søgne Høyre at  partiet vil ta en ny runde på K3-spørsmålet etter at Fylkesmannen pekte på K3-alternativet. Det samme sa lederen i partiet til N247.no tidligere på dagen.

- Jeg tror det blir tvangssammenslåing av Søgne, Songdalen og Kristiansand i Stortinget til våren. Det er mye bedre å sitte ved forhandlingsbordet. Jeg håper vi kommer i forhandlingsposisjon igjen, det er trist å få det tredd nedover hodet. Vi kommer til å ha en stor runde på dette i partiet, sa gruppeleder Tom Løchen på det felles formannskapsmøtet. Løchen tilhører mindretallet på to i Høyre som stemte for å se på K3-alternativet da det ble nedstemt i juni. Fire Høyre-representanter stemte for å avslutte prosessen.

Kritikk av møtet

I sommer sa Iveland nei til å slå seg sammen med Vennesla, mens Vennesla ønsket en sammenslåing.

Vennesla-ordfører Torhild Bransdal sa at det ikke foretatt noe mer fra Vennesla.

- Stortinget må ta belastningen med en eventuell tvangssammenslåing, sa hun.

Iveland-ordfører Gro Anita Mykjåland sa det vil være rart om Stortinget til våren mener det er grunnlag for å tvangssammenslå de to kommunene.

Bransdal kritiserte ellers komitelederen på Stortinget for å invitere til møtet, siden saken ennå ikke er kommet til Stortinget. Hun likte heller ikke at Fylkesmannen var representert som tilhører i møtet.

Harald Furre var blant ordførerne som sa de ikke så noe problematisk ved at Fylkesmannen var tiltede på et åpent møte, og at han satte pris på invitasjonen til møtet, der hensikten er at lederen i komiteen på Stortinget får innspill fra kommuner rundt om i landet.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 14.09.2016 14:58
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?