Gå til hovedinnhold

Fersk rapport om skeives levekår i Agder

En fersk undersøkelse om levekår for LHBT-personer i Agder ble første gang presentert onsdag 22. august. Rapporten gir anbefalinger til tiltak for å bedre skeives levekårssituasjon.

1325 svarte på undersøkelsen

Levekårsrapporten ble for første gang presentert 22. august i bystyresalen i Kristiansand. Interessen var stor fra både media, fagfolk og innbyggere. Ved podiet i bystyresalen ser vi forskerne Victoria Steinland (f.v.) og Mona Stokke, ordfører Harald Furre, Kjetil Reite fra Fædrelandsvennen og Odd Rømteland fra NRK Sørlandet. (Foto: Ragna Marie Henden)

På oppdrag fra Arendal og Kristiansand kommuner og Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, har Østlandsforskning og Likestillingssenteret på Hamar gjennomført en levekårsundersøkelsen rettet mot målgruppen LHBT-personer, ofte med betegnelsen skeiv. Levekårsunderøskelsen har innhentet kunnskap om lesbiske, homofile, bifile og transpersoners levekår i Kristiansand og i Agderregionen, og skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for framtidige tiltak og beslutninger
på likestillingsfeltet i regionen.

Undersøkelsen er gjennomført som en kvantitativ spørreundersøkelse og med kvalitative dybdeintervjuer. Det er et selvrekruttert utvalg hvor 1325 har valgt å svare på undersøkelsen, 685 svar er brukt i analysen, og det er gjort 14 dybdeintervjuer. 

– Vi har fått en fantastisk god respons og svarprosent som vi aldri hadde drømt om, sa fv rådgiver Victoria Steinland ved Likestillingssenteret på Hamar, og prosjektleder Mona Stokke ved Østlandsforskning, som har gjennomført undersøkelsen sammen med tre andre forskere. Her fra presentasjonen i Rådhuskvartalet.

Spørreskjemaet har vært lagt ut på en egen nettside under tittelen «Hvordan har du det egentlig?».

Rapporten

Rapporten

Presentasjon av rapporten

Takk til alle som har svart

Ordfører Harald Furre rettet en stor takk til alle som har svart på undersøkelsen, og dermed gitt politikerne et viktig verktøy for utforming av politikk som bedrer forholdene for LHBT-befolkningen på Agder. Her fra presentasjonen i Rådhuskvartalet.

 – Jeg vil gjerne rette en takk til alle som har tatt seg tid til å besvare denne undersøkelsen, sa ordfører Harald Furre, da han innledet på begge presentasjonsmøtene.

– Levekårsundersøkelsen har innhentet kunnskap om lesbiske, homofile, bifile og transpersoners levekår i Kristiansand og i Agderregionen. Det er et viktig verktøy for å kunne utforme politikk med fokus på likestilling, inkludering og forebygge diskriminering. Dere har vært med å gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag for fremtidige tiltak og beslutninger, sa ordfører Furre.

– Undersøkelsen viser at mange har det godt, men dessverre også at mange har det vanskelig, er ensomme, og har det vanskelig med å være åpen om sin legning, og mange sliter med selvmordstanker. Det er viktig at vi tar dette på alvor, og jobber videre for at dette skal være en by for alle, der alle skal føle seg inkludert og akseptert for den de er, sa ordfører. – For å gjøre dette er det viktig at vi fortsetter å arbeide for å synliggjøre og feire vårt mangfold, gjennom eksempelvis skeive sørlandsdager, en by for alle-uka og skeive organisasjoner.

 – Det er også en utfordring at våre LHBT-innbyggere har negative erfaringer med det offentlige behandlingstilbudet, og vi må derfor bygge videre på faglig kompetanse og forståelse for utsatte grupper. Vi kan ikke gjøre dette alene, men være en rollemodell og få frivillige og næringslivet til å jobbe sammen med oss, presiserte Furre.

En by for alle

LIM-koordinator i Kristiansand kommune, Toril Hogstad, og prosjektleder for levekårsundersøkelsen, ser nå fram til å lage forslag til handlingsplaner til politikerne basert på kunnskap fra LHBT-levekårsundersøkelsen.

– For oss er det nå viktig å jobbe videre med en handlingsplan med tiltak etter anbefalinger fra undersøkelsen, sier Toril Hogstad, prosjektleder for undersøkelsen, og LIM-koordinator i Kristiansand kommune. – Det er gjort en rekke funn og forskerne gir på bakgrunn av svarene en rekke anbefalinger til tiltak. Dette er vi svært glad for, og vi har fått kunnskap og innsikt som gjør at det er lettere å anbefale de riktige tiltakene for våre politikere fremover, sier Hogstad.

 – Målet er å gjøre Kristiansand til en by for alle, og gjennomføre vår likestillings, inkludering – og mangfoldsstrategi –«Det er mennesker det handler om».

Anbefalinger

Over 100 personer møtte fram på presentasjonsmøtet av undersøkelsen i Rådhuskvartalet i Kristiansand på ettermiddagen.

Forskerne har samlet sine anbefalinger innen tre hovedområder: Psykisk helse, diskriminering og kompetanse.

Psykisk helse

Kommunen og de skeive organisasjonene kan bidra til å bedre levekår og psykisk helse for skeive i Agder ved å skape møteplasser og sosiale arenaer for skeive.

Et mer utstrakt tilbud som samtaler med psykolog og annet helsepersonell for å ha noen å snakke fortrolig med, kan også bidra til å bedre den psykiske helsen blant skeive i Agder.

Spesielt transpersoner og unge skeive må få et bedre helsetilbud enn det som finnes i dag for å sikre god helse, livskvalitet og arbeidsevne i et folkehelse- og generasjonsperspektiv.

Det må settes inn tiltak for å redusere andelen som forsøker å ta sitt eget liv. Videre forskning trengs for å finne de bakenforliggende grunnene til skeives psykiske uhelse i Agder.

Diskriminering

Det bør iverksettes et aktivt og kontinuerlig holdningsarbeid overfor befolkningen, kommunal sektor og de religiøse miljøene for å skape forståelse for kjønns-ogseksualitetsmangfold i befolkningen.

Holdningsarbeid og forebygging bør gjennomføres i samarbeid med tverrfaglige team, politi og SLT-koordinatorer for å motarbeide hatefulle ytringer og vold mot de av oss som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Videre kan kommuner og fylkeskommuner gjennomføre analyser av bilder og språk i styringsdokumenter for å avdekke hvorvidt de har en inkluderendeprofil. Ofte resulterer slike analyser i at kommunene får et mer bevisst forhold til hvilke normer de promoterer overfor sine innbyggere.

Kompetanse

Mer åpenhet og inkludering gjennom holdningsarbeid og kompetanseheving vil bidra til å skape rom for kjønns- og seksualietetsmangfold på alle arenaer.

Ansatte i skole, barnehage, barnevern, helse, omsorg, samt tillitsvalgte og arbeidsgivere må gjennomføre kompetansehevende tiltak på kjønns- og seksualitetsmangfold, normkritikk og inkludering for å sikre trygge lærings- og oppvekstmiljø for unge skeive.

Generelt holdningsarbeid overfor befolkningen er avgjørende. Kompetanseheving kan også tenkes inn i arbeidet med Likestilt arbeidsliv, utvikling av kommunale handlingsplaner, strategier og så videre. Aktiv bruk av kompetanseheving i kommunale planprosesser, er et nnyttig verktøy.

Bakgrunn

Mer om bakgrunn for undersøkelsen

Kontakt

LIM-rådgiver Kristiansand kommune, Toril Hogstad, mobil: 952 56 568
Forsker Mona Stokke, Østlandsforskning, mobil: 922 555 67

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 27.08.2018 08:05
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?