Gå til hovedinnhold

Fellesnemnda enstemmig inn for Camilla B. Dunsæd

Fellesnemnda for nye Kristiansand gikk enstemmig inn for ansettelsesutvalgets innstilling om å ansette Camilla B. Dunsæd som ny rådmann.

Film om nye Kristiansand

Fellesnemnda fikk se en ny film om nye Kristiansand som er laget av kommunikasjonsenheten i Kristiansand kommune. Her forteller ordfører Johnny Greibesland om sin kommune. Greibesland med ryggen til t.v. i bildet.
Det er ikke ofte det applauderes til vedtak i den ærverdige bystyresalen i Kristiansand, men da leder for fellesnemnda, Kristiansand-ordfører Harald Furre (H), med klubba slo fast at Camilla B. Dunsæd er ansatt som programleder og kommende rådmann for nye Kristiansand, runget applausen. Dunsæd er rådmann i Kvinesdal og er blant annet styreleder for Sørlandet Sykehus helseforetak.

Fellesnemndas andre møte ble holdt i Rådhuset i Kristiansand, hvor det også ble direktesendt eller streamet, som det heter, på internett. I starten av møte ble det også vist en film om nye Kristiansand laget av kommunikasjonsavdelingen i Kristiansand kommune. De tre ordførerne promoterer hver sin kommunes sterke sider og betydningen dette får for en ny, samlet kommune.

Se filmen på Youtube her.

Flere av fellesnemndas medlemmer hadde kommentarer til den nye rådmannens mange og tunge verv og at hun bør begrense disse. Harald Furre beroliget sine politiske kolleger med at det er innledet samtaler med den nyansatte programlederen og kommende rådmannen om volumet i hennes verv.

– Det bør ikke være tvil om at Camilla Dunsæds hovedfokus vil være å bygge nye Kristiansand som Norges beste kommune, sa leder Harald Furre.

Inntil Camilla B Dunsæd er på plass 10. januar, er det Eva Berglund Åsland som fungerer som programleder. Hun innledet fellesnemndas møte med en orientering om status for programmet nye Kristiansand.

Gigantisk prosjekt

Vi skal foreta historiens største sammenslåing med 8400 ansatte og 7,7 milliarder kroner i driftsbudsjett, sa konstituert programleder for nye Kristiansand, Eva Berglund Åsland.
– Det er et gigantisk prosjekt vi har satt i gang. Vi skal foreta historiens største sammenslåing med 8400 ansatte og 7,7 milliarder kroner i driftsbudsjett. Så skal vi ordne opp i 400 ulike IKT-systemer. Det blir en stor jobb alene, sa Åsland, som minnet fellesnemnda om at når et prosjekt blir så stort så kalles det et program med mange underprosjekter.

Programlederen viste også til de viktige prinsippene og grunnlaget for den nye storkommunen:

– Vi er ulike, men likeverdige. Det er et viktig prinsipp i denne prosessen. Det samme er prinsippet om at ingen ansatte mister jobben eller går ned i lønn som følge av sammenslåingen, sa Eva Berglund Åsland og understreket at fellesnemnda er det overordnede organ for prosessen.

Samle ressursene

Ordfører i Søgne, Astrid Hilde, satt ved siden av partikollega Mette Gundersen (foran) i Kristiansand under fellesnemdas møte tirsdag 31. oktober. - Vi må samle ressursene om byggingen av nye Kristiansand nå, sa Hilde.
Det ble ikke noe langstrakt møte, men det kom noen få kommentarer til budsjettet og bruk av midler på ulike kulturtiltak, studiereiser eller informasjon og nytt kommunevåpen.

Ordfører i Søgne, Astrid Hilde (A), minnet sine medpolitikere om noe av det samme som programleder Eva Berglund Åsland hadde slått fast tidligere i møtet – nemlig at det koster å bygge en ny kommune.

– Nå må vi samle ressursene for det viktige. Vi må senke ambisjonene på vegne av egne kommuner og konsentrer oss om det som er viktigst nå – å bygge den nye kommunen. Dette vil koste. IT-budsjettet vil med stor sannsynlighet sprekke, for eksempel, sa Søgne-ordføreren.

De store diskusjonene uteble i historiens andre møte for fellesnemnda for nye Kristiansand. Det er en samlet flokk politikere fra Søgne, Songdalen og Kristiansand som midt i november drar til Århus for å lytte til danske erfaringer med kommunesammenslåing.

 

Forfatter: Svein Tybakken (tekst og foto)
Publisert: 01.11.2017 10:44
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?