Gå til hovedinnhold

Felles visjon for Kristiansand nærmer seg

Kulturbyen, den skapende byen, kunnskapsbyen, den grønne byen, byen som er best på anvendt teknologi, allsidig næringslivsby, opplevelses – og besøksbyen eller byen med best livskvalitet og oppvekstvilkår?

Samlende visjon for Kristiansand

Ordfører Harald Furre inviterte 50 aktører fra akademia, næringsliv, kultur og samfunn til oppfølgende workshop om posisjoner og vison for byen. - Vi ønsker en unik, mobiliserende og skapende visjon, og nå nærmer vi oss, oppsummerte Furre etter gruppearbeidene var presentert. Foto: Ragna Marie Henden

Hvilke posisjoner skal Kristiansand ta, og hvilken visjon ønsker vi samlet for Kristiansand? Dette var oppgaven på workshop for 50 inviterte deltakere onsdag 15. mars. I arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel ble det holdt en avsluttende workshop for inviterte deltakere fra akademia, næringsliv, kultur- og samfunnsaktører. De åtte visjonene var resultat fra første workshop 23. januar. Se mer her.

– Vi skal sammen skape en overordnet visjon for byen vår, en unik visjon, sa ordfører Harald Furre, som ønsket velkommen. Samtidig lanserte han ønske om videre partnerskap med de ulike aktører og videre samarbeid. Det er viktig å jobbe sammen også videre når visjonen er klar, for å følge opp og realisere de mål vi setter oss med visjonen.

Inspirerende engasjement

Grete Sjøholt, prosjektleder for revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2030, oppsummerte visjoner og posisjoner som nå er spilt inn fra første workshop og fra andre grupperinger. Dette var utgangspunktet for arbeidet i gruppene, hvor oppgavene var å samle og spisse seg mot tre posisjoner og en visjon.

- Det er inspirerende å se engasjementet og innsatsen for byen fra dere som kommer fra bedrifter, foreninger og institusjoner som har egne gode visjoner, sa Grete Sjøholt, prosjektleder for revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel.  – Takk for at dere bidrar i arbeidet med å lage en samlende visjon for hele kommunen. Visjonen setter en viktig retning i arbeidet med revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel. Vi er nå i siste uka med ulike medvirkningsopplegg til kommuneplanen for 2017 – 2030, før hele planen skal skrives ferdig.

Mange grupper kontaktet direkte

Glimt fra gruppearbeidet på workshopen 15. mars.

Prosjektgruppa i kommunen for revisjonen av kommuneplanen har jobbet aktivt for å innhente innspill. Det er blant annet gjennomført møter med ulike frivillige grupperinger, ungdomsrådet, eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, arbeidsutvalget folkehelse, workshop med elever ungdomsskole og VGS, med UiA-studenter og med næringsliv, akademia, kultur- og samfunnsaktører. I tillegg er fire fagmiljøer utfordret til å komme med sine innspill og tanker om byens langsiktige byutviklingsstrategi. Disse forslagene står utstilt i Rådhuskvartalet.
Her kan du lese mer om hele prosessen rundt revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.

Et blikk utenfra

Eva Kvelland fra Ordkraft var en av to konsulenter som kom med et sideblikk og bidrag til prosessen.

Eva Kvelland i Ordkraft og Arne Bang i Bang & Backer hadde fått i oppdrag og se prosessen og visjonsarbeidet med et blikk utenfra. De presenterte hver for seg sine tanker rundt visjon og posisjon på bakgrunn av forslagene fra workshop 23. januar, ment som inspirasjon til gruppearbeidene.

Gruppearbeid

Mange kloke hoder var samlet i grupper for å spisse posisjoner og en felles visjon for Kristiansnad by.

Fem grupper arbeidet aktivt i workshopen med å jobbe fram og spisse posisjoner og visjon for kommunen. Resultatet ble presentert i plenum. Gruppene hadde spisset visjon og posisjon mot grønn by, skapende, inkluderende og velfungerende by, fokus på kunnskap og samarbeid akademia, offentlig sektor og næringslivet. Vågal, inkluderende og kompetent, en by som skaper livskraftige samfunn basert på energi og kompetanse, var blant konklusjonene.

Samhandle videre

Glimt fra gruppearbeidet på workshopen.

- Her var det gode og sammenfallende konklusjoner i gruppene, sa ordfører Harald Furre i sin oppsummering. – Vi skal nå teste konklusjonene videre mot kriteriene for å finne en visjon som skiller seg ut og er unik, som skape endring og som mobiliserer. Vi «knar» innspillene videre i administrasjonen, og skal teste det på formannskapet i møte 23. mars.  Visjonen blir så videre tatt med i revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel som legges på høring i mai og juni, informerte Furre.

Begeistret for å delta

Erik Rostoft, leder for Næringsforeningen i Sørlandsparken la fram en av gruppenes arbeid. - Dette synes vi er viktig og spennende å få være med på, presiserte Rostoft.

- Dette setter vi pris på å være med på. Vi ønsker å være med tidlig i prosessen i utvikling av planer for kommunen, ikke bare først når de kommer på høring, sa Erik Rostoft, leder i Sørlandsparken Næringsforening.- Dette har vært en meget god prosess. Ordførerens forslag om å opprette partnerskapsgrupper som følger opp visjonen og kommuneplanen i etterkant er vi veldig begeistret for, og håper det blir fulgt opp, presiserte Rostoft.

Fakta

Revisjon av kommeplanen 2017 – 2030, samfunnsdelen for Kristiansand kommune:

  • Oppstart i administrasjonen oktober 2016
  • Generaldebatt i bystyret 23. november 2016
  • Bystyret fastsatte endelig planprogram 1. februar 2017 etter offentlig høring i forkant
  • Medvirkningsmøter og aktiviteter oktober 2016 – mars 2017

      Planlagt fremdrift:

  • 10. mai 2017, planen behandles i formannskapet og legges så ut på høring
  • Høringsfrist 1. juli2017. Det blir også egne høringsmøter i perioden.
  • 20. september 2017, bystyret behandler og vedtar kommuneplanens samfunnsdel mot 2030

Kontakt

Ordfører Harald Furre, mobil 982 81 890
Rådmann Tor Sommerseth, mobil  906 68 640
Prosjektleder Grete Sjøholt, mobil 982 87 902

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 16.03.2017 08:52
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?