Gå til hovedinnhold

Felles satsing mot svart arbeid

Kristiansand kommune samarbeider med Skatteetaten, politiet, Arbeidstilsynet og NAV for å redusere bruken av svart arbeid i forbindelse med byggearbeider på hus og hytter.

Tett på

Politiførstebetjent Jan Kåre Eriksen og kemner Hans Ditlef Christiansen har tro på at Tett på-prosjektet vil gjøre folk mer bevisst på hvordan de sikrer at arbeidet blir gjort hvitt.

– De aller fleste bruker seriøse firmaer som gjør jobben hvitt. Det er vi veldig fornøyd med. Seriøse firmaer gir sine ansatte riktige lønns- og arbeidsvilkår og bidrar med penger til fellesskapet. De som bestiller en jobb hos disse er med på å trygge arbeidsplassene for seriøse aktører og skape nye lærlingplasser, sier Hans Ditlef Christiansen. Han er kemner i Kristiansand, Birkenes, Søgne og Songdalen.

Tett på-prosjektet går fra høsten 2018 til sommeren 2020. Kristiansand kommune er med i prosjektet sammen med Skatteetaten og politiet. Det felles målet er at Kristiansand skal være en by som velger seriøse håndverkere.

De som sender inn byggesøknad eller kjøper hus eller hytte vil bli oppringt av ansatte ved Skatteetaten, som vil gi gode råd om hvordan man går fram for å unngå svart arbeid. Skatteetaten sender deretter en brosjyre med oppskriften på hvordan man velger seriøse håndverkere.

Tett på-brosjyre

Gode råd når du skal bygge

Kommunen bidrar ved å gi Skatteetaten oversikten over hvem som har søkt om byggetillatelse, mens Kartverket gir opplysninger om kjøp av hus og hytter i kommunen.

Risikerer å bli ansvarlig for håndverkerens skatter

– Når du bruker seriøse firmaer, er du også sikker på at du ikke risikerer overraskelser som kan koste deg mange penger. De færreste er nok klar over at de kan bli ansvarlige for håndverkerens skatter og avgifter hvis de betaler svart, sier Hans Ditlef Christiansen.

Tett på-prosjektet i Kristiansand bygger på et tilsvarende prosjekt i Trondheim. Erfaringene derfra er at 80 prosent av de som ble oppringt opplevde det som positivt. Like mange mente at offensiven bidro til å redusere svart arbeid. 75 prosent av de som ble oppringt, sa at samtalen gjorde at de ville undersøke valg av håndverker nøyere.

Trodde de bestilte hvitt arbeid

– Dette gir oss stor tro på at det er mulig å gi god veiledning om fordelene ved å bruke seriøse firmaer. En fersk undersøkelse for Skatteetaten viser blant annet at en del av de som trodde de hadde bestilt arbeidet hvitt, fikk det gjort svart. Vi vet at det kan være vanskelig å vite hvordan man forsikrer seg om at arbeidet gjøres hvitt. Med dette Tett på-prosjektet ønsker vi å gjøre det lett å forsikre seg om at arbeidet gjøres hvitt, sier Hans Ditlef Christiansen.

Bøter på flere 10 000 kroner

Flere offentlige etater i Kristiansands-området deltar allerede i et samarbeidsprosjekt som er kjent som a-krim senteret i Agder. De skal både forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. A-krim senteret, som ligger i Kristiansand, består av politiet, Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet og kemneren i Kristiansand, Birkenes, Søgne og Songdalen.

– A-krimsenteret kontrollerer, foruten store prosjekter og byggeplasser, også arbeid som utføres på private hus og hytter. Da ser vi ikke bare på de som selger tjenester, men også på de som kjøper tjenester fra håndverkere. Politiet anmelder hvis det er mistanke om svart arbeid. De siste årene har politiet anmeldt flere privatpersoner som har kjøpt svart arbeid. I slike tilfeller kan eieren påregne bøter i flere titalls tusen-kronersklassen. Foruten at reaksjonen utgjør en ren bot, vil den også inneholde inndragning av beløpet som er besparelsen kjøper har hatt for å ikke ha kjøpt tjenesten hos et foretak som innretter seg etter regelverket, forteller politiførstebetjent Jan Kåre Eriksen i Agder politidistrikt.

A-krimsenter Kristiansand 

  • A-krimsenteret i Kristiansand er et tverretatlig samarbeid for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet i Agder. Senteret ble åpnet i 2016.
  • Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatt sør, Agder politidistrikt, NAV Kontroll, kemneren i Kristiansandsregionen og Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker.
  • Målet med samarbeidet er å avdekke, forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.

For media

Kontaktpersoner:
Kemner Hans Ditlef Christiansen: 905 30 449
Politiførstebetjent Jan Kåre Eriksen: 959 46 313

 

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 14.09.2018 11:17
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?