Gå til hovedinnhold

Feil i skipstrafikk-tall i brosjyre

Informasjon om forslaget til kommunedelplan for havneområdet Kongsgård-Vige ble i uke 33 sendt til en rekke husstander. Tall for skipstrafikk var dessverre feil.

Oppdatert

Det er dessverre feil tall på side 4 i brosjyren som ble distribuert til husstander og lagt ut på nettet. Oppdatert brosjyre er nå lagt ut på nett. (Foto: Anders Martinsen fotografer).

Tallene i tekst og grafikk på side 4 i brosjyren var beklageligvis ikke riktige. Tallmaterialet er nå gjennomgått på nytt, og oppdatert brosjyre med riktige tall er publisert på Kristiansand kommunes nettside.

Feilen er begrenset til brosjyren og et notat. Vurderingene og konklusjonene i saken som er lagt frem for politisk behandling er basert på korrekte tall.

Brosjyren blir også tilgjengelig i Servicetorvet i Rådhuskvartalet fra fredag 17. august, og det blir informert på annonseplass i Fædrelandsvennen. I tillegg informeres politikerne og referansegruppene, som består av representanter fra innbyggere og næringsliv.

Oppdatert brosjyre 

Det riktige er at det i 2015 var 165 skipsanløp, inkludert offshorefartøy, til Kongsgård-Vige og 222 anløp med gods til Lagmannsholmen i Vestre havn. I brosjyren var tallene henholdsvis 600 og 80. 2015-tall er brukt fordi prognosene til planforslaget er basert på disse.

Leder for by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune, Knut Felberg.– Feilen har skjedd fordi vi i administrasjonen har misforstått tallene vi fikk fra Kristiansand havn. Det beklager vi. Det er riktig at det var 600 anløp i 2015. Men det dreier seg om anløp til alle kaiene i Kristiansand, både de som eies av bedrifter og de som eies av Kristiansand havn, sier Knut Felberg, leder for by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

Han understreker at vurderingene og konklusjonene i saken som nå går til politisk behandling er gjort med riktige tall. Det betyr blant annet at det er brukt korrekte tall i støyanalysene som er utført.

– Tallet 600 er bare brukt i brosjyren og i et notat om forurensing og miljøkonsekvenser for Topdalsfjorden. Bekrivelsene av miljøkonsekvensene i notatet er ikke påvirket av denne feilen, ettersom prognosen for maksimalt antall fremtidige skipsanløp er korrekt, sier Felberg.

Notatet om Topdalsfjorden er oppdatert og publisert på informasjonssiden om Kongsgård-Vige.

Prognoser fra Kristiansand havn viser at det ved maksimal aktivitet og uendret skipsstørrelse kan bli inntil 900 anløp til Kongsgård-Vige i 2045, mot 387 i Lagmannsholmen og Kongsgård-Vige i 2015. Etter 2045 forventes det en mindre økning i antall anløp fordi størrelsen på skipene vil øke.

Informasjonsside om Kongsgård-Vige 

For media

Kontaktpersoner er:
Knut Felberg, leder av by- og samfunnsenheten: 928 40 531
Halvard Aglen, havnedirektør: 913 09 919

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 16.08.2018 15:08
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?