Gå til hovedinnhold

Fast samarbeid mellom helsestasjoner og barnehager

Alle barnehager i Kristiansand får egne kontaktpersoner på helsestasjonen og faste møter med disse.

Tidlig innsats

Disse har vært med i arbeidsgruppa som har jobbet fram rutinene for samarbeid mellom helsestasjoner og barnehager: Helsesøster Mirjam Flystveit (f.v.), helsesøster og fagkoordinator Julie Gabrielsen, enhetsleder Anne Gro Kvernes ved Bergtorasvei barnehage og helsesøster Marit Sandvik Tønnessen. I tillegg har helsesøstrene Kari Langhaug (prosjektleder) og Linda Aavitsland vært med i arbeidet.

– Hensikten er å etablere gode samarbeidsrutiner slik at det blir lettere å forebygge og å hjelpe så tidlig som mulig, til beste for både barnet og foreldrene, sier Julie Gabrielsen.

Helsesøsteren ved helsestasjonen i Vågsbygd er også fagkoordinator for de tre helsestasjonene i Kristiansand.

Prosjektgruppa som har jobbet fram de nye samarbeidsrutinene mellom barnehagene og helsestasjonene består av helsesøster og prosjektleder Kari Langehaug (Sentrum), helsesøstrene Mirjam Flystveit (Vågsbygd), Marit Sandvik Tønnessen (Strømme), Linda Aavitsland (Sentrum), fagkoordinator Julie Gabrielsen for helsestasjonstjenesten og enhetsleder Anne Gro Kvernes fra Bergtorasvei barnehage.

Nå får altså både de kommunale og de private barnehagene én helsesøster og én fysioterapeut fra sin lokale helsestasjon. De får også kontaktpersoner på familiesenteret og i barneverntjenesten i hver bydel. I tillegg får barnehagene besøk av helsesøster to ganger i året. Unntaket er de miste barnehagene, som får ett årlig besøk.

De siste årene har det ikke vært faste samarbeidsrutiner mellom barnehagene og helsestasjonene, dermed har kontakten variert.

Stor tro på samarbeid

Derfor er både helsesøstre og barnehageledere veldig fornøyd med at det nå blir faste treffpunkt og faste kontaktpersoner, og dermed en lavere terskel for å utveksle faglige råd til beste for barna og deres familier.

– Dette er noe både helsesøstre og lederne i barnehagene har snakket om og er glade for. Vi har stor tro på denne måten å samarbeide på, det gjør det lettere å drøfte generelle problemstillinger og utveksle råd. Samtidig er det viktig for oss alle å understreke at vi selvsagt ikke snakker om navngitte barn med mindre foreldrene har gitt tillatelse til det, sier de som har sittet i arbeidsgruppa.

Enhetsleder Anne Gro Kvernes ved Bergtorasvei barnehage forteller at barnehagene har gode erfaringer med den nye ordningen, som allerede er satt ut i livet i en del barnehager. I løpet av våren 2018 skal alle barnehagene ha hatt sitt første møte med helsesøster og fysioterapeut. Fysioterapeuten skal være med på ett av de to årlige møtene med barnehagene.

Lavterskel

– Tidligere kunne det være vanskelig å få fysioterapeut. Nå kan enhetslederen ta en telefon og gjøre avtale. Da blir det et lavterskeltilbud, og erfaringen er at det går raskere og er enklere. Dette er med på å gjøre det lettere å sikre en god utvikling hos alle barn. Det er bra for både barn og foreldre at vi samarbeider systematisk med andre instanser som også treffer barnet. Det er en styrke å kunne tenke stort og sammen om barnas beste, i stedet for hver for oss, sier Kvernes.

– Nå får vi et fast møtepunkt med barnehagene. Det gir oss en god anledning til å arbeide forebyggende og sette inn eventuelle tiltak tidlig. Det er bedre å forebygge enn å behandle. Denne måten å samarbeide på er viktig for å fremme både fysisk og psykisk helse hos barna, sier helsesøster Marit Sandvik Tønnessen.

– Vi har veldig tro på forebyggende arbeid og tidlig innsats. Jeg ser allerede nå at barnehager tar kontakt fordi de vet hvem de skal forholde seg til, sier helsesøster Mirjam Flystveit.

Tilsvarende ordninger som i Kristiansand innføres nå over hele landet, etter at det er kommet nye nasjonale retningslinjer for forebyggende og helsefremmende samarbeid mellom blant annet helsestasjoner og barnehager.

I Kristiansand kommune arbeider helsesøstrene ved tre helsestasjoner. Helsestasjonene er en del av det som kalles for Familiens hus Øst, Familiens hus Vest og Familiens hus Sentrum. Også skolehelsetjenesten, fysioterapitjeneste for barn, jordmortjeneste, familiesenter og lege hører til i den delen av Familiens hus som arbeider forebyggende og helsefremmende. I tillegg har barnevernet også ansatte ved Familiens hus.

For media

Kontaktpersoner: Julie Gabrielsen (38 07 58 29) og Anne Gro Kvernes (930 41 209)

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 28.12.2017 08:07
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?