Gå til hovedinnhold

Fare for takras

Det kan være utrygt å gå ute om dagen. Temperaturforandringer gjør at istapper, snø og isblokker løsner fra bygårder og tak.

Unngå ras

Foto: Kathrine Fossli Løyte

Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune ber gårdeiere i kommunen, og i Kvadraturen spesielt, om å fjerne snø og istapper fra tak for å unngå ras ned på vei og fortau.

– Etter store snøfall og stigende temperatur er det stor fare for ras. Utsetting av flagg som tilsier rasfare er ikke godt nok med henhold til ansvar. Snø og istapper skal fjernes, og gjerne kombineres med fysiske avvisere. Det er også viktig at gående er oppmerksomme ved ferdsel og er oppmerksomme på store istapper, snø ansamlinger på tak og takutsikk, spesielt i Kvadraturen. Biler bør parkeres bort fra tak med risiko for ras, sier ingeniør Jon P. Langfeldt.

Ansvar

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal gårdeieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe, og snarest sørge for at taket blir ryddet (§ 12 Avvisere).

– Eiere av kommunale bygg har ansvaret med å følge opp tiltakene i forhold til takras og istapper. På utleiebygg er ikke ansvar definert på samme måte i leieavtalen, og vi har derfor en vaktmester eller driftsansvarlig som holder øye med dette og iverksetter avsperring/tiltak. Det holdes et særlig oppsyn med byggene som ligger i Kvadraturen i forhold til dette, sier leder av Bygg- og Eiendomsavdelingen Per-Christian Nygård.

Befaring

Kombinasjon av høye bygg med mye snø og is, samt temperaturforandringer utgjør en risiko for at nedfall kan skje raskt. Kristiansand kommune gjør befaring for å minimere risiko.

– Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune gjør befaring ved store snøfall eller når været tilsier risiko. Ofte gjør vi dette sammen med politiet. For kommunale bygg har vi et spesielt ansvar, sier Langfeldt.

Høydeberedskap

Er det problematisk å få fjernet snø og is fra taket kan eiendom- eller byggeier ta kontakt med kommunens Byggservice som kan stille med lift. Man kan også ta kontakt med brannvesenet (KBR) som rykker ut ved forespørsel.

– Eiendoms- og byggeiere har ansvaret med å fjerne snø og is fra tak, men vi rykker ut på forespørsel fra eier. Vi gjør en avtale med eier og rykker ut med høydeberedskap i form av en stigebil eller lift, og arbeidet medfører en liten kostand. Vi rykker også ut hvis politiet ringer og det står om helse og sikkerhet, sier brannsjef Jan Røilid i Kristiansandsregionen brann- og redning IKS (KBR).

Kontaktinformasjon

Dersom det oppdages områder som bør sperres av umiddelbart grunnet istapper eller rasfare som utgjør en fare, kontakt Byggservice vakttelefon: 977 61 219

Forespørsel til brannvesenet om fjerning av snø og is fra tak, ta kontakt med:

sentralbordet: 478 14 000 (08.00-15.30)

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 06.03.2017 10:26
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?