Gå til hovedinnhold

Endret lånerente letter økonomien for Start

Kommunalutvalget har vedtatt å endre renten på lån til Sørlandshallen Eiendom AS som vil gi IK Start en reduksjon i baneleie på 3,5 millioner kroner ut sesongen 2017.

Søknad om støtte

Økonomidirektør Terje Fjellvang i Kristiansand kommune har på vegne av rådmannen innstilt på å bidra med endrede betingelser for IK Starts leie av Sør Arena og fått politikernes støtte til å lette den økonomiske situasjonen for byens eliteserielag. (Fotomontasje: Svein Tybakken)– Vi ser at faren for konkurs for IK Start er reell om de rykker ned til OBOS-ligaen neste sesong. Det er midlertid klubben selv og dens ledelse som må ta ansvar for situasjonen de er kommet opp i. Det er vanskelig å vurdere hvor stor faren for konkurs er dersom leieutgiftene ikke reduseres, men ved en eventuell konkurs vil jo kommunen på den annen side tape leieinntekter, sier økonomidirektør i Kristiansand kommune, Terje Fjellvang. Han håper lettelsen i leieutgifter vil medføre en slags vinn-vinn-situasjon for Start og byen.

Kommunalutvalget behandlet tirsdag IK Start søknad datert 5. august om fritak for husleie i 2016 på 4,6 millioner kroner og redusert husleie i 2017 på 2,2 millioner. Politikerne gikk enstemmig inn for rådmannens anbefaling om at det ikke blir gitt tilskudd til fotballklubben, men at rentenivået på kommunens lån til Sørlandshallen Eiendom AS revurderes i forhold til dagens rentenivå for en periode. Samlet sett vil den foreslåtte renteendring og forutsetningen om avdragsfrihet ved spill på nest høyeste nivå, gi grunnlag for at SE kan redusere leien til IK Start med om lag 1,2 mill. kr i 2016 og 2,3 mill. kr i 2017 i forhold til gjeldende avtale.

IK Start vil fortsatt betale alle driftsutgifter til anlegget samt betale en leie til SE som dekker renteutgiftene i 2016 og 2017 samt avdrag i 2016.

Sikrer interesser

Kristiansand kommune valgte i 2014 å overta eierskapet til idrettsdelen i Sør Arena for å sikre kommunens interesser som långiver. Det heleide kommunale selskapet Sørlandshallen Eiendom AS kjøpte Sør Arena for 54 mill. kr. Selskapet finansierte kjøpet ved å låne 54 mill. kr av Kristiansand kommune. Rentesatsen er på 4 prosent (10 års fastrente), som var markedsnivået i 2014.

IK Start inngikk en avtale med Sørlandshallen Eiendom om leie av hele anlegget for 4,464 mill. kr årlig. Klubben dekker alle driftsutgiftene for anlegget bortsett fra utvendig vedlikehold.

Også et breddeanlegg

IK Starts utgifter til anlegget er samlet sett er på 9,3 millioner kroner, i følge søknaden. Kristiansand kommune betaler klubben 250 000 kroner per år for å drifte arenaen – også som et breddeanlegg. Fratrukket dette og leieinntekter er IK Starts netto utgift på om lag åtte millioner kroner.

Les saksframlegget her

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 15.09.2016 14:54
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?