Gå til hovedinnhold

En vellykket SNU-operasjon

Statsminister Erna Solberg fikk i dag høre om den innsats og de resultater som SNU-prosjektet har hatt med å redusere voldsbruk blant unge i Kristiansand.

– Godt å høre om ting som virker

Fra venstre: Politistasjonssjef Ole Hortemo, kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Marie Benitez Nilsen i Kristiansand kommune og utdanningssjef Arly Hauge i Vest-Agder fylkeskommune møtte statsminister Erna Solberg på Tangen videregående skole mandag 20. mai. Foto: Marte Krogstad

På Tangen videregående skole fikk statsministeren i ettermiddag møte deltakere fra SNU-prosjektet (SNU = Stans Negativ Utvikling). Bakgrunnen for prosjektet er at Kristiansand kommune har, som en rekke andre storbyer, de senere årene hatt en svært negativ utvikling med vold, trusler og aggressiv adferd i deler av ungdomsmiljøet. SNU-prosjektet som nå avsluttes, har hatt en sterk bremseeffekt i denne utviklingen.

– Det er godt å høre om ting som virker, sa statsministeren med et smil, etter at hun hadde hørt om innsats og resultater fra SNU-prosjektet.

Bakgrunn for SNU-prosjektet

SNU-prosjektet ble presentert for statsministeren. Foto: Marte Krogstad

Frem mot 2018 økte voldsbruken kraftig i omfang og alvorlighetsgrad samtidig som det ble registrert en markant økning i arrangerte slåsskamper hvor det ble utøvd grov vold. Noen ble tvunget til å delta i slåsskamp. Kampene ble varslet i sosiale medier og fant ofte sted i skoletiden med mange tilskuere.

Ungdommene som bidro til den negative utviklingen kom fra hele regionen, samlet seg i et miljø i Kvadraturen og opptrådde truende i bybildet. En rekke av ungdommene var plassert på barneverninstitusjoner i Agder.

I november 2017 ble det besluttet på øverste nivå i kommunen, politi og fylkeskommune å igangsette et omfattende arbeid med å snu en negativ utvikling knyttet til vold og trusler i Kvadraturen. SNU-prosjektet har pågått fra november 2017 til april 2019 og har representert en storstilt samordnet innsats på tvers av fagmiljøer, forvaltningsnivåer og kommunegrenser. Åpenhet og oppmerksomhet rundt problemet har vært viktig for å informere, engasjere og løse utfordringer.

Bredt samarbeid mellom offentlige og private

Prosjektet har mobilisert bredt både i egen kommune, nabokommuner, politi, fylkeskommune, Bufetat og en rekke andre offentlige aktører. I tillegg har prosjektet mobilisert privat næringsliv, frivillige lag og foreninger, minoritetsmiljøer, lokalbefolkning og ungdommer selv til aktivt bidra med å snu utviklingen. Målet har vært å få alle ressursene i vårt lokalsamfunn til å dra i samme retning gjennom et fast og bestemt grep fra prosjektledelsen.

Det har totalt sett vært igangsatt mellom 80 og 100 små og store tiltak. De aller fleste tiltakene er iverksatt som en del av det ordinære arbeidet, mens en rekke andre tiltak er knyttet til nye måter å jobbe på, nye samarbeidsformer og nye rutiner. Kristiansand kommune har bevilget ekstra penger til oppsøkende arbeid, men SNU-prosjektet har i liten grad medført ekstra utgifter.

Positive resultater

Statsminister Erna Solberg var imponert over resultatene som ble presentert. Foto: Marte Krogstad

Etter 1,5 år har SNU-prosjektet oppnådd målet om å stanse den negative utviklingen. Allerede sommeren/høsten 2018 kunne man registrere en nedgang i vold og trusler i Kristiansand sentrum. I følge Trendrapporten som presenteres årlig er ungdomskriminaliteten i Kristiansand gått kraftig ned.

Les Trendrapporten

Antall ungdom som er registrert for lovbrudd er blitt redusert, antall saker begått av mindreårige er redusert, antall vold og trusler i sentrum er redusert og minoritetsungdom registrert for lovbrudd er også blitt kraftig redusert. I tillegg er arrangerte slåsskamper nærmest eliminert.

Forfatter: Johanne Marie Benitez Nilsen og Stein Otto G. Daatland
Publisert: 20.05.2019 15:39
Sist endret: 21.05.2019 16:30

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?