Gå til hovedinnhold

En rød tråd mellom barnehage og skole

Statsminister Erna Solberg besøkte Vardåsen skole der hun fikk høre om prosjektet «Rød tråd» som skal gi barna en best mulig overgang mellom barnehage til skole og SFO.

Imponert statsminister

Erna Solberg på en pult i klasse 4-1 på Vardåsen skole. Foto: Thomas Dyrdahl

Både barna som skal begynne på skolen og foreldrene deres lurer på hvordan skolestarten blir. På Vardåsen jobbes det spesielt for at barna skal bli best mulig kjent med skolen og de som arbeider der før de starter opp. Fjerdeklassingene er faddere for de som skal starte i første klasse.

-Det var imponerende å se hvordan de forberedte fadderne på å ta rollen på en god måte og hvordan det arbeides på tvers, sa statsminister Erna Solberg.

Tett samarbeid

Rektor Bente Marit Trygstad, statsminister Erna Solberg og ordfører Harald Furre foran barn fra 1. og 3. trinn ved Vardåsen skole. Foto: Thomas Dyrdahl

Rektoren ved Vardåsen skole trekker frem spesielt tre punkter i deres arbeid. Det første punktet er et overgangsobjekt som er en bok eller et prosjekt som de bruker i barnehagen. Når barnet begynner på skolen tas tråden opp ved at de fortsetter med prosjektet, eller leser den samme boken.

Det andre punktet er fadderne.

– Elevene på 4. trinn er faddere for neste års førsteklassinger. Så snart 4. klasse har gjennomført trafikkopplæringen, sykler de ut til barnehagene og leser for barna som skal begynne på skolen. Senere vil hver fadder besøke sitt fadderbarn hjemme, sier rektor Bente Marit Trygstad før hun forteller om det tredje punktet.

– Det tredje er hvordan vi bruker SFO i overgangsperioden. Vi prøver å være bevisste på at barna begynner på SFO et par uker før de begynner på skolen. Derfor er SFO aktivt med i arbeidet for å gjøre overgangen best mulig. SFO møter barna når de kommer på skolebesøk, og det er SFO som tar bilder og ordner garderobeplasser. De fleste av våre fagarbeidere jobber både i skolen og SFO, og det trekker vi veksler på i «Rød tråd», sier Trygstad.

Arild Øvsthus fra SFO leser for statsministeren og barn fra Askeladden barnehage. Foto: Thomas Dyrdahl

Vellykket samarbeid

Vardåsen skole inngår i et vellykket samarbeid i sone øst som består av seks private og kommunale barnehager, og tre barneskoler. Samarbeidet utgjør mer enn et minimum av rutiner som er lagt opp i planen – En rød tråd.

– Barnehagene legger til rette for god kontakt og et godt møte med skolen med fokus på barnas deltagelse. I barnehagetiden møter barna på mange følelser som oppstår når de forbereder seg på skolestarten. Disse følelsene tas på alvor og bearbeides i barnehagen gjennom lek og samtale med barn og foreldre. Målet for samarbeidet mellom barnehage, SFO og skole er å sikre barna et best mulig sammenhengende læringsløp og gjøre overgangen så trygg som mulig, sier konstituert soneleder øst, barnehageenhet, Gunn Strand-Brunvatne. 

Forfatter: Stein Otto G. Daatland
Publisert: 20.05.2019 16:42
Sist endret: 21.05.2019 10:34

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?