Gå til hovedinnhold

Én million kroner til flere ungdomstiltak

Formannskapet vedtok 5. april å sette av friske penger til ulike tiltak for å holde flere unge mennesker unna kriminalitet.

Frivillige

Kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Marie Benitez Nilsen og virksomhetsleder for kommunens barne- og familietjenester, Svein Ove Ueland.

Derfor får kriminalitetsforebyggende koordinator 700 000 kroner i såkalte fleksible tiltaksmidler i år. I tillegg kan koordinatoren omdisponere 300 000 kroner fra eget budsjett.

Saken i formannskapet

Bakgrunnen for styrkingen er at ungdomskriminaliteten økte i fjor, stikk i strid med tendensen de siste årene.

Kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Marie Benitez Nilsen og virksomhetsleder for kommunens barne- og familietjenester, Svein Ove Ueland, kan dermed gå i gang med å finne de mest effektive måtene å bruke pengene på. Det gjør de sammen med en rekke andre ledere i kommunen som jobber tett på risikoutsatte unge mennesker mellom 13 og 25 år.

- Vi ønsker å bruke penger både på fysiske strakstiltak, og til å styrke arbeid som allerede er i gang. Kommunen har et godt samarbeid med en rekke frivillige lag og organisasjoner som jobber veldig bra med ungdom. Vi vil gjerne bruke penger til å styrke også deres engasjement, i tillegg til tiltak vi allerede er i gang med i kommunal regi. Sånn sett er dette en gavepakke til frivillig aktivitet, for eksempel i regi av Batteriet, innvandrerforeninger, Kirkens ungdomsprosjekt eller bydelslag. Vi ønsker også at pengene skal bidra til å få flere frivillige på banen, for eksempel voksne mennesker som vil være synlig tilstede der ungdommer samles, sier kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Marie Benitez Nilsen og virksomhetsleder for kommunens barne- og familietjenester, Svein Ove Ueland.

Kriminalitetsforebygging

Mer innsyn

Fysiske tiltak kan for eksempel være å fjerne trær og busker, og lyse opp mørke steder.

- Under mandagens trygghetsvandring på Lund kom det for eksempel innspill om å erstatte plankegjerdet rundt Kristiansand stadion med et gjennomsiktig gjerde, fjerne tujaer i Østre ringvei og belyse deler av tribuneanlegget. Grunnen er at stadion har blitt et samlingssted på kveldstid, sier Benitez Nilsen.

Trygghetsvandring

Synlige voksne

Hun ser for seg at det kan være aktuelt å se på lignende trygghetsvandringer og fysiske tiltak også i andre deler av kommunen.

- Vi ser at foreldre sier de ønsker å være mer synlige i nærmiljøet, velforeninger vil gjerne være med på ryddedugnader, det er ønske om en frivillig Natteravn-ordning på Lund og om en ordning for å få voksne mennesker til å skape trygghet i deler av gågata. Kanskje kan vi også få til en Dagravn-ordning, der voksne mennesker er tilstede nær skoler og samlingssteder i lokalmiljøet, spør Johanne Marie Benitez Nilsen.

Til media

Kontaktpersoner er Johanne Marie Benitez Nilsen (952 35 820) og Svein Ove Ueland (908 41 127).

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 05.04.2017 14:14
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?