Gå til hovedinnhold

En by for alle - handler om å involvere alle

- Det handler om å involvere alle, være glad i hverandre, være synlig, engasjere ungdom og tenke «en by for alle» - i alt vi gjør, sa Channeh Maram Joof, fra OXLO - Oslo extra large til 50 engasjerte deltakere på Inspirasjonsmøte for uke 6 i 2018 En by for alle.

Kristiansand – en by for alle

50 representanter fra lag, foreninger og institusjoner og internt i Kristiansand kommune møttes fredag 27. oktober til Inspirasjonsmøte for innhold i uke 6 i 2018 En by for alle. Foto: Ragna Marie Henden

- Kristiansand vil være en by for alle! Det betyr at vi ser på mangfold som en ressurs, og synes det er viktig at alle, uansett bakgrunn, har mulighet for å være med og utvikle byen vår. Noen av oss vil ha behov for hjelp for å delta i samfunnet, og det er viktig at hjelpen er tilpasset akkurat vårt behov, innledet Toril Hogstad, LIM-koordinator og prosjektleder for Kristiansand – en by for alle i uke 6 2018.

– Takk til alle som stiller og vil bidra både internt i kommunen, og over hele byen med tiltak og arrangementer, sa Hogstad, som ønsker at «En by for alle»-uka skal bli et viktig tiltak som setter spor etter seg på veien mot å bli en enda bedre by å bo i for alle. Invitasjonen.

- Likestilling er rettferdighet for det enkelte menneske, samtidig som det er grunnleggende for et demokratisk samfunn at mennesker med ulik bakgrunn deltar med sine ressurser, står det i våre kommunale strategier. Men vi må jobbe for å realisere strategiene, og er avhengig av å jobbe sammen hele byen for å det til.

Presentasjon

OXLO - Oslo extra large

OXLO-koordinatorer Channeh Maram Joof og Margrethe Siem delte raust av 10 års erfaring I Oslo kommune med tiltaket OXLO – Oslo extra large.

OXLO-koordinatorer Channeh Maram Joof og Margrethe Siem delte raust av 10 års erfaring i Oslo kommune med tiltaket OXLO – Oslo extra large. OXLO er Oslo kommunes arbeid for mangfold og likeverd og mot rasisme, fordommer og diskriminering. Alle ansatte i Oslo kommune har et ansvar for å følge opp OXLO-verdiene i sitt daglige arbeid. Det er et prosjekt som ble satt i gang da Benjamin Hermansen, 15 år, ble drept av nynazister i 2001. Et drap som rystet alle. Det førte til en nasjonal oppvåkning og en forståelse for at rasisme må bli tatt på alvor. OXLO ble lansert av Oslos ordfører som en del av ”Hovedstadens tiltaksplan mot nazisme, rasisme og intoleranse”.

Channeh og Margrethe fortalte om alt fra inkluderende boller, antirasistisk kaffe, OXLO-prisen, OXLO-games, OXLO-konferansen og OXLO-guiden for likeverdige tjenester.

– I alle dialog-grupper har vi hatt med ungdom. Vi involverer fritidsklubber, bruker ungdom til å arrangere og bidra i arrangementer. Ungdom er viktig å ha med for utvikling av framtida, og sier Channeh. – Det er også viktig å involvere alle, være synlige og få fram logoen vår i alle sammenhenger i alt en gjør, forteller Margrethe.

– Nå er OXLO gått fra å være et prosjekt, til å bli en del av det daglige arbeidet, hvor alle ansatte i Oslo kommune har et ansvar for å følge opp OXLO-verdiene i sitt daglige arbeid.

Presentasjon fra OXLO

Ungdom vil skape mer inkludering

Fra Ungdomsutvalget kom Marte E. Lynne og Håvard Berg fra Haumyrheia skole med en fin presentasjon.

Fra Ungdomsutvalget i Kristiansand kommune kom elevene Marte E. Lynne og Håvard Berg fra Haumyrheia skole. De hadde fått spørsmål om hva likestilling, inkludering og mangfold betyr for unge mennesker. Her er svaret de presenterte:

For oss betyr likestilling at alle mennesker har lik verdi, lik mulighet til å lykkes og lik rett til å bli akseptert.

Likestilling handler ikke lenger bare om likhet mellom mann og kvinne. I dag betyr begrepet så mye mer enn det. Det handler om likhet mellom homofil og heterofil, likhet for kristen og muslim.
Likestilling er likhet uansett kjønn, identitet, kultur, etnisitet, lenging og familie.

Vi trenger å se et større mangfold i media, vi trenger å bli påvirket i ung alder. Media viser fasaden, men ikke det som er bak. Media fremstiller ting på en usann manipulerende måte.

Dagens ungdom skal sammen skape et mer inkluderende samfunn. Det er gjennom holdninger og handling vi forandres, for vi er fremtiden.
Våre verdier er det fremtidige samfunn vil bygge på. Det har kanskje blitt klisje, og ordene har kanskje mistet sin rett, men det er også noe veldig sant i det.
Vi må forvente mer av ungdommen, vi må klare å skape det samfunnet vi selv ønsker å leve i. Gamle verdier og fordommer må avskaffes.
Vi må stå sammen, og kjempe sammen på veien til et inkluderende samfunn.
Et samfunn der alle hører til, der alle er med.
Et samfunn hvor alle har en sjanse og ingen faller fra.
Et samfunn der det er godt å leve.
Et samfunn der vi er avhengig av hverandre, for mennesker trenger mennesker.

Workshop

Fra gruppene kom det både forskjellige og sammenfallende ideer, som vektla at alle må være med på denne aksjonen.

Deltakerne på møtet ble delt inn i grupper og jobbet med ideer og tanker rundt det å bidra til at Kristiansand skal bli enda bedre en by for alle. Fra gruppene kom det både forskjellige og sammenfallende ideer, som vektla at alle må være med på denne aksjonen.

Her var forslag som møteplasser i sentrum og i bydelene, bruke hele byrommet, lysvandring, stor konferanse, «en by for alle-tog», «verdensmiddag», søndagsvandring, matboder på torvet med mat fra ulike kulturer, åpne opp for gratis tilbud over hele byen, bygge broer mellom samfunn og invitere oss inn til ulike grupper, arrangementer i ulike lag og foreninger, bruke ungdomsklubber til å lage t-skjorter, male kumlokk med logo, alle lærere med t-skjorter med logo, aktiviteter på isbanen på Torvet, stort telt på nedre torv med mat og boder, stor idrettsdag, samtalemøter, spaserstokk/kulturrulator, mangfoldscafè mm.

Det ble også lagt vekt på at tiltaket må fortsette også etter uke 6 i 2018.

Markedsføring og veien videre

Fra en av gruppene under workshop. Videre melder lag, foreninger, institusjoner og internt i kommunen inn aktiviteter de ønsker å arrangerer i uke 6 2018.

Prosjektleder Toril Hogstad vil nå sende ut et Nyhetsbrev etter samlingen.

Informasjon om aktiviteter legges i en felles kalender her. Aktivitetene markedsføres så gjennom alle deltakere og på felles nettside, facebook, instagram og annonsering.

Det er viktig at alle som ønsker tiltak og aktiviteter i uke 6 i 2018 En by for alle, sender informasjon om dette til koordinator Toril Hogstad.

På denne nettsiden samles alle arrangementer i en fin oversikt for hele uka: www.enbyforalle.no

Facebook

Kontakt

Kontakt Toril Hogstad for mer informasjon og for å melde inn aktiviteter i uke 6 2018.

Her kan du sende informasjon om arrangementer og få mer informasjon.

Toril Hogstad, LIM-koordinator Kristiansand kommune, mobil: 952 56 568, epost: toril.hogstad@kristiansand.kommune.no
Markedsføring/kommunikasjon, Ragna Marie Henden, mobil 91 88 88 29, epost: ragna.marie.henden@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 30.10.2017 15:10
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?