Gå til hovedinnhold

– En bedre og grønnere kommune

Ordfører Harald Furre var visjonær på vegne av både næringslivet, kulturlivet, klimabyen og hele nye Kristiansand i sin budsjett-tale i bystyret onsdag 13. desember 2017.

Bedre kommune

Ordfører Harald Furre på talerstolen under bystyrets budsjett-møte onsdag 13. desember 2017. Foto: Marte Krogstad– Vi står overfor en omfattende jobb. Vi skal bygge en ny kommune som er bedre enn summen av dagens tre kommuner, sa ordfører Harald Furre i sin innledning av budsjettalen. Han begynte med å vise til at bystyret i år har skrevet historie.

Se bystyremøtet på Nett-TV

– Vi har begynt arbeidet med å utforme nye Kristiansand kommune, bestående av Søgne, Songdalen og Kristiansand. 1. januar 2020 skal den nye kommunen formelt etableres. Før det skal den bygges. 1. januar 2020 er det også på dagen 55 år siden dagens Kristiansand ble opprettet, sa ordføreren som viste til den forrige endringen av kommunens grenser.

Ordføreren la ikke skjul på at prosessen for å etablere nye Kristiansand er på høy tid.

– I 1965 var kommunene skolekretser og fattigkasser, noe planlegging og oppmåling. Dagens kommuner er velferdskommuner, med bred oppgaveportefølje og krav om spesialisert kompetanse. Det krever større enheter, sa ordfører Harald Furre og viste til egen fornøyelig lesning av Schei-komiteens endelige tilråding om kommuneinndelingen i Vest-Agder fra 1961, der den kommunale hverdagen nesten ikke er til å kjenne igjen.  

– Beskrivelsen av rådhuset i gamle Randesund sier mye om endringene: «Kommunens senter er Frikstad hvor herredshuset og kirken ligger. I herredshuset er det tre kontorrom og ett møterom. Det er ansatt to funksjonærer i fulle stillinger og en i delstilling på kommunekontoret. Ordføreren er sin egen sekretær. Dessuten er ansatt tekniker.», siterte Furre.

– Dette bystyret blir det siste i dagens Kristiansand. Vår rolle vil bli gradvis mindre. Vi skal fortsatt ha ambisjoner, men vi skal etter hvert ha ambisjoner på vegne av den nye kommunen. Det vil også arbeidet i dagens bystyre måtte avspeile.

Grønnere økonomi

Ordføreren minnet bystyret om at da de i 2015 møttes for første gang, ble det vist til uvær i horisonten.

– Bølger har det blitt, men sjøen har ikke vært så røff som fryktet. Det har uten tvil vært tøffe tider for dem som har mistet jobben. Men næringslivet ligger ikke nede med brukken rygg. Tøffe tider til tross, næringslivet i Vest-Agder er fremdeles norgesmester i eksport. Ingen fylker eksporterer mer per innbygger enn oss, sa ordfører og fortsatte:

Nedgangen har gitt oss et mer robust næringsliv. Vi har vært vitne til en grønn og bærekraftig omstilling. Leverandørindustrien snakker om energi, ikke bare olje og gass. Offshoreteknologien brukes på offshore-vind. Prosessindustrien er også blitt grønnere og den sirkulære økonomien er ikke noe vi bare snakker om. Den har fått fotfeste i Kristiansand, sa Furre og viste til innovasjon i prosessindustrien.

Harald Furre kom også inn på at grønn omstilling ikke bare handler om industri.

– Klimabyen Kristiansand skal være en grønn innovasjonsby. En del av klimaløsningen, ikke klimaproblemet.  Vi må utvikle vår klimapolitikk på lag med innbyggerne. Min opplevelser er at kristiansanderne gjerne vil leve klimavennlig. El-bilsalget er høyt. Kollektivtilbudet er populært og vi er en sykkelby.

Ordføreren kom også inn på at mange ønsker å bo i Kvadraturen, noe som reduserer behovet for å kjøre bil.

– Det er et gode for klimaet og det er et gode for bylufta. Det gir liv til byen. 15 000 innbyggere i Kvadraturen er ikke et hårete mål, men et grønt mål – som på sikt er innenfor rekkevidde, sa Furre, som også pekte på at et attraktivt bysentrum er mer enn boliger.
– Kulturliv, uteliv og handel er også byliv, sa han, og viste til at bystyret har tatt smarte grep.

– Torvet er flottere enn noensinne. Julemarked og isbane i desember. Grønnsakhandlere og fontener i juli. Parkeringshuset gjør byen tilgjengelig og attraktiv. Nå bytter vi ut gateparkering med blomster og fortausliv, sa Furre som også viste til store utviklingsprosjekter somhelsebydelen Eg, universitetsbyen Kristiansand med studentby på Lund som god studentpolitikk og god klimapolitikk.

Mye forener

– Jeg tror alle bystyrets medlemmer kan enes om et felles mål - å legge til rette for at våre innbyggere kan leve gode og meningsfulle liv. Og selv om løsningen kan være ulike, er det mye som forener, sa ordfører Harald Furre, som også kom inn på mye av kvalitetsutvikling i barnehage og skole som stått høyt på dagsorden i flere år. Han kom også inn på at velferdsteknologi og e-helse har gode vekstvilkår i Kristiansand med økt valgfrihet for innbyggerne.

Furre pekte også på at kulturbyen Kristiansand utvikler seg og blir lagt merke til langt utenfor byens grenser. Det gjelder både arbeidet med kunstsiloen på Odderøya, bibliotekets satsing på formidling og talentsatsingen i kulturskolen og i idrettslivet.

– I høst åpnet Tveithallen og til fredag åpner Sukkevannshallen. Vi har en av landets beste dekning av idrettsanlegg. Nå blir tilbudet til barn og unge enda bedre. Det gir treningsglede og bedre folkehelse, sa Furre, som viste til at det ikke bare kommunen som bidrar.

– Kristiansanderne er dugnadsvillige. Det gir flere idrettsanlegg. Noen drar det lengre enn andre: Tennisklubben har bygd sin egen hall – helt uten kommunal støtte, skrøt ordføreren.

Uløste utfordringer

– Kristiansand lykkes med mye, men vi har også uløste utfordringer, sa Harald Furre og viste til den nye bølgen av vold blant ungdom.

– Det er livsfarlig for dem som er involvert. Det skaper utrygghet i ungdomsmiljøene. Dette skal vi ikke tillate, sa ordføreren.

Utenforskapet vokser. Mange av våre unge sliter med å mestre voksenlivet. For mange dropper ut av skolen. Stadig flere står på utsiden av arbeidslivet. Vi må skape innenforskap. Det er et av våre viktigste mål som samfunn og fellesskap. Det er god byutvikling å ta vare på hverandre. Som William Shakespeare skrev: What is the city but the people?, sa Furre. 

Ordfører Harald Furre viste til at byutvikling er et fellesskapsprosjekt.

– Vi lykkes best når vi klarer å samles om felles mål og dra i samme retning. Det har vi gjort i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. En god politisk prosess med bred involvering av innbyggere, frivillige organisasjoner, offentlige aktører og næringslivet. Den skapende byen, med ambisjoner, er dermed ikke bare kommunens visjon, men byens.

Ordfører avsluttet sin tale med å berømme rådmann Tor Sommerseth og administrasjonen for god økonomistyring. – Vi har en stram, men velstyrt kommuneøkonomi og vi vedtar et budsjett som viser at bystyret tar ansvar for økonomien i nye Kristiansand kommune, sa Harald Furre og ønsket sine politiker-kolleger god budsjett-debatt.

(Referat kan sjekkes mot fremførelsen)

 

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 13.12.2017 12:35
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?