Gå til hovedinnhold

Eldrestatsråden besøker responssenteret

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen får blant annet se fremtidens trygghetsalarm i drift når hun besøker Kommunal responssentertjeneste i Kristiansand.

Topp moderne

De jobber hele døgnet til beste for brukere av digitale trygghetsalarmer i stadig felre kommuner. 17 operatører i turnus blir til 20 når antallet ansatte oppjusteres i april. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland.Kommunal responssentertjeneste på Valhalla helsesenter i Kristiansand står på programmet fra klokken 10 til 11 når statsråden besøker Agder tirsdag 20. februar.

Responssenteret er en topp moderne sentral som tar imot alarmer fra digitale trygghetsalarmer. 14 kommuner har full responssentertjeneste fra Kristiansand.

Med dagens om lag 8000 brukere mottar responssenteret 600 – 800 alarmer per døgn, noe som gir om lag 220 000 alarmsamtaler årlig. Dedikerte og spesialtrente operatører sørger for best mulig håndtering av trygghetsalarmer som utløses. For kommunene som er knyttet til sentralen, er det slutt på at hjemmesykepleien eller brannvakta må besvare alarmer samtidig som de løser sine andre oppgaver.

- Vi er veldig stolte av å vise frem responssenteret. Vi gir brukere av trygghetsalarm tjenester som er av høy kvalitet, på en rask og sikker måte. I nær fremtid kan ny teknologi føre til at vi kan tilby enda flere og bedre tjenester hjemme hos brukere av kommunale omsorgstjenester, sier Janne Brunborg, stedfortreder for helse- og sosialdirektøren i Kristiansand.

Demografiske endringer

Responssenteret er et viktig ledd i Kristiansand kommunes strategi for å møte utfordringene som følger av de demografiske endringene. En stadig større andel av befolkningen blir mottakere av helse- og omsorgstjenester, mens andelen yrkesaktive blir mindre.

Se en film om hvordan responssenteret håndterer alarmer her. Samtlige kommuner på Agder kan knytte seg til responssenteret på Valhalla når de har fått digitale trygghetsalarmer.

Kristiansand kommune er en hjemmetjenestekommune.

- Eldre med behov for omsorgstjenester kan bo lenger hjemme når de har sin trygghet og gode tjenester. Det er en mulighet vi skal fortsette å gi. Vi skal også fortsette å være i forkant med å utvikle disse tjenestene, sier Brunborg.

- Samarbeid mellom 30 kommuner om innkjøp og innføring av ny teknologi i omsorgstjenestene har kommet langt på Agder, og det har gjort at kommunene er en betydelig aktør, sier Brunborg.

Avtale om felles anskaffelser og samarbeid i Regional koordineringsgruppe for ehelse og velferdsteknologi er bare to elementer av mange som binder kommuner på Agder sammen på dette feltet.

- Vi skal gi statsråden et innblikk i det gode samarbeidet mellom kommunene. Samarbeidet er en fordel for brukerne av våre tjenester. Når vi samler oss kan vi bli premissgivere som styrer mye av innovasjonen og legger til rette for nye helsenæringer, sier Brunborg.

Frivillig sektor

Brunborg understreker at ikke all innovasjon handler om teknologi. Det handler også om å se nye muligheter på alle felt. Et eksempel kan være å øke samarbeidet med frivillig sektor for å forebygge ensomhet for brukere som bor hjemme alene.

På Valhalla helsesenter vil Åse Michaelsen også få se et prosjekt med medisinsk avstandsoppfølging i bruk. Felles telemedisinsk løsning på Agder, Telma, gir avstandsoppfølging. Det er en løsning som gjør at brukere med kroniske sykdommer kan få hjelp av helsepersonell i sitt eget hjem.

Kontakt for media

Janne Brunborg
Stedfortreder for helse- og sosialdirektøren
48 00 92 88

Kommunalt reponssenter ligger i Valhalla helsesenter, Marviksveien 20, 4631 Kristiansand

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 09.02.2018 13:51
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?