Gå til hovedinnhold

Ekstra satsing på skolekorpsene

Med en fireårig handlingsplan og ekstra midler i Musikkorpsenes år 2018, ønsker politikerne å vitalisere skolekorpsene i Kristiansand.

Handlingsplan

2018 er musikkorpsenes år og med ny handlingsplan og friske midler skal det satses på skolekorpsene. Her er Hånes og Tveit skolekorps i sving 17. mai i fjor. Foto: Per Olav Rygg

På bestilling fra Kristiansand kommune og Cultiva, skrev Jens Torolf Larsen ved Universitetet i Stavanger i fjor en utredning om skolekorpsene i Kristiansand. Utredningen anbefalte blant annet å styrke og profesjonalisere det musikkfaglige arbeidet i korpsene, bedre samarbeidet mellom kulturskolen og skolekorpsene og formalisere samarbeidet korpsene i mellom.

På bakgrunn av utredningen vedtok kulturstyret at kulturadministrasjonen skulle lage en handlingsplan. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra skolekorpsene, Knuden – Kristiansand kulturskole og kulturdirektørens stab ble etablert for å komme med konkrete forslag til tiltak.

– Prosessen har vært god og planen er nå godt forankret hos alle parter. Blant hovedtiltakene i handlingsplanen finner vi etablering av en instrumentbank, utarbeiding av et felles pedagogisk opplegg og satsing på «Prøv et korps i 6 uker». Vi skal også jobbe aktivt for mesterskap, se på stipendordning for musikanter samt opprettelse av prosjektkorps for skolekorpsmusikanter i Kristiansand fra 13 år og oppover, sier rådgiver Helene Hostad Tønnessen i kulturdirektørens stab.

Handlingsplanen for skolekorps 2018- 2021 ble vedtatt i kulturstyret 7. mars 2018.

Ekstrabevilgning

13. desember 2017 vedtok bystyret å prioritere en satsing på skolekorpsene med 200.000 kroner per år frem til 2021, samt en ekstrabevilgning på 200.000 kroner til Musikkorpsenes år i 2018.

– Denne satsingen har stor betydning for det videre arbeidet med skolekorpsene og gir handlingsplanen ekstra kraft, sier Hostad Tønnessen. 

Forventninger

Også hos Knuden – Kristiansand kulturskole er de fornøyd. Der er blant andre Therese Tønnessen ansatt som skolekorpsdirigent. Hun fungerer også som sekretær i styret for Kristiansand Musikkorpsforum.

– Handlingsplanen for skolekorps i Kristiansand 2018-2021 tar for seg tiltak som er viktige for å kunne styrke skolekorpsene i byen. Ekstrabevilgningen betyr at vi i korpsene har mulighet til å iverksette tiltak vi ellers ikke ville hatt midler til. Vi har forventninger om å kunne øke rekruttering, beholde flere musikanter, bedre det musikalske nivået og gjøre skolekorpsene i Kristiansand til en mer attraktiv arbeidsplass, sier hun.  

Kontaktperson for media

Rådgiver Helene Hostad Tønnessen, mobil: 928 34 356

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 03.04.2018 10:19
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?