Gå til hovedinnhold

EFTA-domstolen mener Kristiansand brøt reglene

EFTA-domstolen mener Kristiansand kommune har brutt reglene i innhenting av kontrakter for parkeringshuset under Kristiansand Torv. Dommen får ingen følger for kommunen.

Endelig dom avsagt i EFTA-domstolen

ESA har ment at Kristiansand kommunes anbudsprosedyre for byggingen og driftingen av parkeringshuset under Torvet ikke var i tråd med EØS-reglene som gjelder for denne typen prosjekter. Nå er dommen falt. Foto: Marte Krogstad

EFTA-domstolen har 21.mars avsagt  dom i saken om innhenting av kontrakter for parkeringshus under Kristiansand Torv. EFTA-domstolen mener Kristiansand kommune har brutt reglene ved innhenting av kontrakter for bygging av parkeringskjelleren under torvet i Kristiansand.

Det er EFTAs overvåkningsorgan ESA, som blant annet overvåker at Norge følger EØS-regelverket for offentlige anskaffelser, som har fått EFTA-domstolen til å vurdere om  Kristiansand kommune hadde brutt reglene om offentlige anskaffelser da kommunen i 2015 ga kontrakt til Torvparkering AS for bygging og drift av parkeringshuset under Torvet. 

Striden har blant annet stått om kontrakten er å forstås klassifisert som tjenestekonsesjon eller byggekonsesjon.

Før avtalen ble inngått innhentet Kristiansand kommune juridiske råd fra flere miljøer. Den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet og regjeringsadvokaten, har hele tiden støttet kommunens syn og prosederte sak i domstolen.

Departementet argumenterte i sitt svar for en forståelse av at det dreier seg om en leiekontrakt og ikke byggekontrakt. Samtidig understreket departementet at Norge imøteser klarere regler i EØS når det gjelder grensegangen mellom tjenestekonsesjon og byggekonsesjon.

Lovverket er nå endret i EFTA

I perioden mellom 2015 og 2018 har EFTA imidlertid endret regelverket, med en ny konsesjonskontrakt forskrift. I dag hadde Kristiansand kommunes kontrakter kommet under lov om offentlige anskaffelser.

- Vi er glade for denne avklaringen og for at det ikke vil få noen videre følger for Kristiansand kommune. På grunn av et komplisert og uklart regelverk utviklet klagen seg i stor grad til en diskusjon om tolkning av innkjøpsreglementet, sier ordfører Harald Furre.

- På grunn av et komplisert og uklart regelverk, benyttet kommunen seg av juridisk rådgiving fra flere parter i denne prosessen. Kommunen fikk også full støtte til sin fremgangsmåte fra Nærings- og  fiskeridepartementet og regjeringsadvokaten. Departementet har understreket at Norge ønsket klarere regler i EØS når det gjelder grensegangen mellom tjenestekonsesjon og byggekonsesjon og dette regelverket har nå er blitt endret. - Det er positivt at endringer i regelverket nå er gjennomført, slik at de samme uklarhetene ikke lenger er tilstede, sier Furre.  

- Vi vurderer det som lite sannsynlig at dommen får noen praktiske konsekvenser. Kommunen påføres ikke saksomkostninger, da kommunen ikke er part i saken overfor EFTA-domstolen, men staten Norge, bekrefter regjeringsadvokaten.

EFTA-dommen

Klaget til EU

Det var partiet Rødt som klaget Kristiansand komunes anbudsprosess og kontraktsinngåelse inn for ESA. Frihandelsforbundet EFTAs overvåkingsorgan innledet en undersøkelse av anbudsprosessen i august 2015. Deretter sendte ESA et formelt åpningsbrev til Norge i februar 2016 og senere en grunngitt uttalelse i juli 2016. Nærings- og fiskeridepartementet støttet Kristiansand kommune i saken og sendte svar til ESA med argumenter mot overvåkingsorganets konklusjoner.

ESAs oppfatning av innholdet i saken ble ikke påvirket av svaret fra Norge, og organet stevnet den norske stat for EFTA-domstolen for avgjørelse. 

Kontakt

Ordfører Harald Furre, mobil 982 81 890
Eiendomssjef Hans-Christian Gram, mobil 908 31 223

Forfatter: ST
Publisert: 21.03.2018 12:27
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?