Gå til hovedinnhold

Dybingen overtatt fra Forsvaret

Tirsdag 21. august ble det høytidelig markert kommunal overtakelse av Dybingen, som en av de siste forsvarseiendommene i Kristiansand. Nå skal det tilrettelegges på øya slik at flere kan benytte friluftsområdet.

Kommunalt friområde

- I dag markerer vi offisielt at øya Dybingen er i kommunalt eie, og skal kun benyttes til friluftsområde, sier fv Heidi Grete Betten i Miljødirektoratet, Trond Nordby i Forsvarsbygg, varaordfører Jørgen Kristiansen og naturforvalter Trond Johanson i Kristiansand kommune. Foto: Ragna Marie Henden

– Kristiansand kommune skriver i disse dager under skjøtet for øya, og takker forsvaret og Miljødirektoratet for godt samarbeid og overtakelse av denne bynære, vakre øya, sa varaordfører Jørgen Kristiansen, da han offisielt markerte kommunens overtakelse på selve Dybingen i strålende smeigevær, fraktet ut av Skjærgårdstjenestens båt med samme navn, Dybingen.

– Kommunen har siden 2000 hatt en bruksavtale med forsvaret av Dybingen til friluftsområdet. Nå er avtalen spikra for kommunalt eie, og øya tilhører alle innbyggere, applauderer en glad varaordfører.

Naturforvalter Trond Johanson ble intervjuet av NRK Sørlandet om Dybingens muligheter og kommunale planer for friområdet. Frans Kjetså og Hilde Skarvøy Gjestland fra NRK Sørlandet.

– Øya er bynær, har fine forhold for kano og kajakk, teltmuligheter og ligger med fin utsikt, sandstrender og en liten lagune som er ypperlig for små barn. Vi lager nå en forvaltningsplan for øya, hvor vi satser på bedre tilrettelegging med fortøyningsbolter og ilandsstigningsbrygge på vestsida av øya. På østsida går skipsleden, og her passerer ferjer, cruiseskip og lasteskip mange ganger om dagen, og det er mer værhardt, forteller naturforvalter Trond Johanson.

Miljødirektoratet venter søknad

- Miljødirektoratet er opptatt av en god forvaltning av friområder, sa seniorrådgiver Heidi Grete Betten.

Seniorrådgiver Heidi Grete Betten i Miljødirektoratet kom helt fra Trondheim for markeringen.

– Vi har hatt et godt samarbeid både med kommunen og forsvaret om Dybingen og andre naturområder. Nå venter vi på en søknad fra kommunen om økonomisk støtte til forvaltning av øya, sa Betten. Miljødirektoratet bidrar med midler til å ruste opp og forvalte naturområder som overtas fra forsvaret.

Forsvaret god forvalter

- Forsvaret markerer nå at det nærmer seg slutten på naturområder som nå overdras til Kristiansand kommune, med godt samarbeid, sa Trond Nordby i Forsvarsbygg til NRK Sørlandet.

Prosjektleder Trond Nordby i Forsvarsbygg synes dette var en hyggelig dag, og fint å markere at forsvaret nå har overdratt de fleste områder i Kristiansand til kommunen som friområder.

Forsvaret fikk også skryt fra kommunen for å ha tatt vare på arealene på en god måte fram til de nå er i kommunalt eie.

Forsvaret har vært en stor eiendomsbesitter i Kristiansand. Flekkerøy, Østre Randøy, Marviga, Odderøya og Jegersberg/Skråstadhei er områder hvor det har vært stor militær øvingsaktivitet over lang tid. Endringer i forsvarsstrukturen har gitt andre behov for arealer og disse områdene er i dag viktige friluftsområder i offentlig eie. Dybingen er en av de siste forsvarseiendommene i Kristiansand.

DNT Sør lager padleled
DNT Sør oppfordrer til bruk av Dybingen, og planlegger å legge en padleled til øya, sa Bjørn Andersen-Steinsland, daglig leder i DNT Sør.

Med på markeringen var også representanter for DNT Sør, Midt-Agder friluftsråd og Vest-Agder-museet som bidro med både øyas forsvarshistorie, og tanker om fremtidig bruk.

– Dybingen er en perle her i området, og det er viktig å få ut informasjon til innbyggerne om mulighetene til bruken her, sa Bjørn Andersen-Steinsland, daglig leder i DNT Sør, som fortalte at de nå jobber med å lage en padleled til Dybingen.

45.000 dekar friområder

Det er fine svaberg , grassletter og noen små sandstrender på østsida av Dybingen.

– Med Dybingen i portefølgen har nå Kristiansand kommune totalt om lag 45.000 dekar med friområder i byen, forteller naturforvalter Trond Johanson i Kristiansand kommune, og oppfordrer byens innbyggere til å benytte fine naturområder både langs sjøen og i skogen.

Dybingen

Dybingen ligger mellom Odderøya og Bragdøya.

Dybingen er en liten øy i Kristiansandsfjorden i innseilingen til Kristiansand. Det har vært kanonbatterier på Dybingen, det første ble anlagt i 1687, for å forsvare vestre havn. I 1848 ble det anlagt to nye batterier. Disse batteriene ble nedlagt i 1872. I 1944 anla det tyske luftforsvaret fire luftvernsstillinger på høyden sør på Dybingen, formålet var å forsvare den viktige konvoihavna i Kristiansand mot flyangrep.

Kontakt

Naturforvalter Trond Johanson i Kristiansand kommune, mobil 915 52 835

Bilder fra Dybingen

Fra Dybingen.

 

Fra Dybingen.

 

Fra Dybingen.

 

Fra Dybingen.

 

"Dybingen" kjører til Dybingen.

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 21.08.2018 16:19
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?