Gå til hovedinnhold

Dømt til erstatning

Kristiansand kommune er i Kristiansand tingrett dømt til å betale erstatning i en mobbesak.

Domsslutning i mobbesak

Kommunen er i Kristiansand tingrett dømt til å betale en tidligere elev erstatning i henhold til skadeerstatningsloven. Foto: Marte Krogstad

Kristiansand kommune har i dag fått tilsendt domsslutning i en mobbesak som var for retten for to uker siden. Kommunen er i Kristiansand tingrett dømt til å betale en tidligere elev erstatning i henhold til skadeerstatningsloven.

- Gjennom dokumentasjonen og i rettsaken har det kommet fram at den tidligere eleven har hatt det vanskelig og opplevd situasjoner på skolen som ikke burde skjedd. Dette beklager kommunen, sier oppvekstdirektør, Svein Ove Ueland som nå vil gå gjennom dommen som ble mottatt i dag.

Det påpekes i dommen at det ikke nødvendigvis er begått feil av den enkelte ansatte, men at det systematiske arbeidet for å avdekke, gripe inn og dokumentere at det ble satt inn hensiktsmessige tiltak for å gi eleven et forsvarlig læringsmiljø ikke har vært tilstrekkelig fra kommunens side.

- Hendelsene ligger en del år tilbake tid, og senere endringer i regelverk, samt økt fokus på mobbeproblematikk, gjør at det jobbes på en annen måte i dag. Men kommunen vil uansett sørge for å trekke lærdom av saken som er relevant i dag, sier oppvekstdirektøren.

Kommunen har ikke tatt endelig stilling til avgjørelsen, og til om saken skal ankes til lagmannsretten.

Kontakt for media

Oppvekstdirektør Svein Ove Ueland, tlf. 908 41 127

Forfatter: Stein Otto Daatland
Publisert: 08.11.2018 14:46
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?