Gå til hovedinnhold

Doblet trafikk på nettsted om rus

Ungdoms jakt etter informasjon om rus, rusmidler og avhengighet førte til en dobling i antall sidevisninger på det kommunale nettstedet ungrus.no i fjor. Antallet spørsmål som er besvart er også mer enn doblet.

Levende nettsted

Nettstedet ungrus.no gir svar fra fagfolk når unge spør. Antallet spørsmål er doblet fra 2015 til 2016.Ungrus.no er en interaktiv nettside der man kan finne oppdatert kunnskap om rus, rusmidler og avhengighetsproblematikk og om hvor man kan få hjelp lokalt. Her kan man også helt anonymt stille spørsmål om ulike tema knyttet opp til dette og få svar fra et kvalifisert svarpanel fra Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus.

- Vi ser en veldig positiv utvikling både når det gjelder antall spørsmål, brukere og sidevisninger. Det er tydelig at ungdom har mange spørsmål, og det er viktig at de får svar fra personer med solid kunnskap, sier Anne Wivestad som er ansvarlig for nettstedet og rådgiver i Virksomhet oppfølging i Kristiansand kommune.

Antall sidevisninger er økt fra om lag 52 000 i 2015 til nesten 130 000 i 2016. Antall spørsmål til nettstedet er mer doblet til 245.

Les årsrapporten fra ungrus.no

Ekspertise

Ekspertisen som svarer på spørsmål er også knyttet til fagmiljøer som arbeider med ungdom, psykisk helse og rusproblematikk i Kristiansand kommune og på Sørlandet sykehus.

Les hvem som besvarer spørsmål.

- Vi etablerte dette nettstedet for å nå målgruppa som er barn og unge i Kristiansand mellom 12 og 20 år med oppdatert informasjon om rus, rusmidler og rusavhengighet, og tema som kan være knyttet til dette. Vi ønsker å gi god informasjon om hvor man kan få hjelp, sier Wivestad.

De unge spør om personlige ting, som rus i nære relasjoner, de spør om rusmidler og om avhengighet, og de stiller spørsmål knyttet til skoleprosjekter.

- Spørsmålene er mange. Det er unge som er bekymret for kjærestens rusbruk, unge som er bekymret for foreldrenes drikking, eller unge som har gjort noe i ruspåvirket tilstand og angrer seg. De lurer på alt mulig, og de trenger gode svar, sier Wivestad.

Mye feilinformasjon

Unge mennesker har et stort behov for riktig informasjon om rus, avhengighet og tema knyttet til dette. Nettet er fullt av informasjon av uklar kvalitet, og Wivestad sier det er viktig at ungdom har en slik kvalitetssikret og anonym kanal der de kan stille spørsmål og lese andres spørsmål og svar.

- Ved å sikre anonymitet, ønsker vi å senke terskelen for å stille vanskelige spørsmål om disse temaene og bidra til at barn og unge unngår en negativ utvikling når det gjelder rusbruk. Vi ønsker også å vise hvor man kan få hjelp, om man trenger det, sier hun.

- Gjennom å drifte ungrus.no ønsker Kristiansand kommune å styrke folkehelsen og forebygge negative konsekvenser av rusbruk, sier Anne Wivestad.

Stort behov

Analyse av data fra nettstedet viser at behovet for informasjon om feltet ungrus.no tar for seg er stort over hele landet. Ungrus.no tar i mot spørsmål fra alle uavhengig av hvor de befinner seg.

Vest-Agder fylke står for om lag 10 prosent av trafikken, mens Oslo har 22,6 prosent. Alle fylkene i landet er representert blant brukerne av nettstedet, med de mest folkerike fylkene øverst.

Kontakt for media

Anne Wivestad
Redaktør for ungrus.no
Rådgiver Virksomhet oppfølging
Tlf: 93045684

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 09.03.2017 14:35
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?