Gå til hovedinnhold

Diplomene er en bekreftelse på at vi gjør ting riktig

Fritidsetaten Øst og Byggservice i Kristiansand Eiendom har mottatt diplom som Integreringsbedrift 2017.

Fritidsetaten Øst og Byggservice er Integreringsbedrift 2017

- På vegne av alle ansatte er vi svært stolte over diplomet og oppmerksomheten som Integreringsbedrift 2017, sier Bård Kvislabakken, leder i Byggservice AS og Sissel Høivik Hauso, leder for Fritidsetaten Øst. Foto: Ragna Marie Henden

- På vegne av alle ansatte er vi svært stolte over diplomet og oppmerksomheten som Integreringsbedrift 2017, sier Bård Kvislabakken, leder i Byggservice, og Sissel Høivik Hauso, leder for Fritidsetaten Øst. Begge har mottatt hver sin fine diplom som Integreringsbedrift 2017. – Nå oppfordrer vi flere til å bidra!, sier lederne med diplom, Bård og Sissel.

2 av 12 bedrifter

- Vi gratulerer bedriftene i kommune for godt arbeid, sier Runar Brøvig, seniorrådgiver i Næringsforeningen som har overrakt diplomene på vegne av Næringsforeningen og Kristiansand kommune. - Dette er 2 av 12 bedrifter vi har gitt oppmerksomhet med diplom. Det er bedrifter som har vist et samfunnsansvar ved å bidra til integrering av flyktninger i sin bedrift.

- Målet fremover er å skaffe praksisplass til mellom 30 – 50 flyktninger, forteller Runar Brøvig. – Her kommer både høyt utdannende mennesker og folk med mindre erfaring som ønsker praksis i bedrifter. De trenger et første møte med norsk arbeidskultur som gir dem mulighet til å få jobb videre relatert til utdanning og erfaring.

– Vi håper flere bedrifter stiller opp, sier Runar. - Mange opplever at det er et pluss i bedriften. I Næringsforeningen jobber vi også for å skape nettverk mellom bedrifter som bidrar med integrering. Vi planlgger fire nettverksmøter for å dele erfaring og samarbeide om integrering.

Flyktninger er en kjemperessurs

- Flyktninger er en kjemperessurs, sier Bård Kvislabakken, leder i Byggservice, entusiastisk. - Her kommer det mye god kompetanse til landet, og vi bidrar på vår måte med å gi arbeidstrening og første innblikk i den norske jobbkulturen. Byggservice har jobbet målbevisst og systematisk med integreringsarbeid i 10 – 12 år. Vi synes det er viktig, sier Bård. -Vi har mulighet til å ta et ansvar for å bidra til at flere får arbeidstrening for å få en fast jobb. Samfunnet tjener også på dette at vi får folk ut i arbeid. 

- Det må også sies at vi er stolte over å bidra til integrering i en bedrift som stadig er i en konkurransesituasjon. Vi har kuttet kostnader, og samtidig tar vi i mot flyktninger og gir arbeidstrening. Her må jeg virkelig skryte av våre ansatte, understreker leder i Byggservice. -  Det er de som gjør jobben. Våre ansatte er positive mennesker som tar i mot nye ansatte på en god måte. Det viktigste er at vi jobber mot samme mål. Hos oss er det HR, ledere, verneombud og tillitsvalgte som jobber målrettet sammen med over 200 ansatte.

Jobb viktigst i integreringsarbeid

- Vi er stolte og positivt overrasket over å få denne utmerkelsen. Det inspirerer til å fortsette integreringsarbeidet, sier Sissel. - For oss er det viktig å påpeke at integrering er et systematisk arbeid. Her må en ha kvalitet i alle ledd for å få resultater. Jobb og arbeid er noe av det viktigste i integreringsarbeidet. Språk er ofte tatt fram som det viktigste. Men gjennom arbeidstrening lærer en også noe språk, og får en innblikk i norsk arbeidskultur og sosiale tilknytningspunkter.

Kommunen et godt eksempel

Og utmerkelsene i kommunen ønsker flere å støtte opp om. Både LIM-koordinator Toril Hogstad, og HR-ansvarlig i Kristiansand Eiendom vil gjerne gi sin tilslutning og glede over diplomene.

- Vi legger litt ekstra arbeid i å tilrettelegge for mangfold og inkludering i kommunen. Men det er verdt det, sier LIM-koordinator Toril Hogstad. - Vi ser på det som en langsiktig investering for å skape mangfold på arbeidsplassene, og for å kunne dra nytte av alle ressursene vi har i kommunen. Kommunen må også gå foran som et godt eksempel og ta samfunnsansvar som den største arbeidsplassen på Sørlandet. Vi opplever også å få igjen i mangfold, og mangfold er virkelig en berikelse for arbeidsmiljøet.

- Inkludering og det å se folks ressurser uansett for eksempel etnisk bakgrunn er en jobb en aldri blir ferdig med, sier Toril. – Her gjelder det bare å jobbe systematisk på mange områder over år. Det å endre holdninger både hos norske ansatte folk med minoritetsbakgrunn er noe som tar tid. Går vi i oss selv kan vi kjenne at det å endre holdninger som menneske ikke er noe vi gjør over natten. Vi må gjerne møte mennesker personlig for å bli trygg på og glad i andre mennesker fra andre kulturer, og endre våre holdninger, understreker Toril.

Systematisk arbeid

 – Vi ser etter holdninger, vilje og verdier når vi ansetter folk, mer enn reell fagkompetanse i første omgang. For mange er det viktig bare å komme på en arbeidsplass, bli utfordret i språk og lære hvordan både norsk kultur og arbeidskultur fungerer. Det å ha vært i en praksisplass kan bidra til flere arbeidsmuligheter, sier Linda Kittelsen, HR-rådgiver, som jobber systematisk med tilrettelegging for integrering i Kristiansand Eiendom.

Fv: Bård Kvislabakken, Linda Kittelsen, Runar Brøvig, Toril Hogstad og Sissel Høivik Hauso, understreker alle hvor viktig arbeidspraksis er i integreringsarbeidet.

Det største Integreringsmottaket i Norge

Kristiansand kommune startet 1. november 2016 et av landets fem integreringsmottak, åpnet av Integreringsminister Sylvi Listhaug. Næringsforeningen og Kristiansand kommune samarbeider tett om mottaket. Mer info her.

De første deltakerne i mottaket signerte sine kontrakter 31. oktober. I dag er om lag 35 personer med. Når mottaket har nådd full kapasitet på 180 deltakere, vil det være det største integreringsmottaket i Norge. Den største og viktigste jobben er nå fremover, sier Runar Brøvig. Det avgjørende er hvordan vi greier å få til et godt samarbeid med næringslivet for integrering gjennom jobb og arbeidspraksis.

Kontakt

Seniorrådgiver i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Runar Brøvig. epost: runar@kristiansand-chamber.no; mobil: 466 60 641
Leder Byggservice, Bård Kvislabakken, epost: bard.kvislabakken@kristiansand.kommune.no,  mobil: 415 59 510
Leder Fritidsetaten Øst, Sissel Høivik Hauso, epost: sissel.hoivik.hauso@kristiansand.kommune.no, mobil: 901 68 448
LIM-koordinator Kristiansand kommune, Toril Hogstad, epost: toril.hogstad@kristiansand.kommune.no, mobil: 952 56 568
HR- rådgiver Kristiansand Eiendom, Linda Kittelsen, epost: linda.kittelsen@kristiansand.kommune.no, mobil: 922 83 459

 

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 09.02.2017 14:37
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?