Gå til hovedinnhold

Dialogmøte i bydelen Tveit

Formannskapet, ordfører og direktører i Kristiansand kommune ble møtt med gnistrende sang fra barn om sol og regn, ønsker om gang- og sykkelveier, rent drikkevann og idrettsbaner og støtte til dugnadstiltak, på dialogmøte i bydelen Tveit.

Mange kom på åpent dialogmøte

Rektor Magne Sørbø ønsket innbyggere, formannskap, ordfører og administrativ ledelse i Kristiansand kommune velkommen til Ve skole. Et imponerende barnekor fra skolen åpnet kommunens dialogmøte med fantastisk sang og dramatisering. Foto: Ragna Marie Henden

Formannskapets årlige besøk i en bydel i Kristiansand gikk i år til bydelen Tveit, tirsdag 13. september. Her hadde skole, barnehage, fritidsetaten, lag og foreninger forberedt flotte presentasjoner av sitt arbeid, ispedd ønsker om støtte og nye tiltak fra kommunen. Musikkrommet på Ve skole ble også godt fylt opp av engasjerte innbyggere som deltok på åpent dialogmøte.

Besøket ble møtt med en imponerende sang med dramatisering og kostymer fra elever i 2. og 3. klasse. Rektor Magne Sørbø ønsket velkommen og hadde tilrettelagt godt på Ve skole for besøket fra kommunens politiske ledelse og administrasjon.

Bakgrunn for møtet

Demografisk utvikling i Tveit

Rådgiver Per Gunnar Uberg i By-og samfunnsenheten i Kristiansand kommune presenterte demografiske tall og statistikker for bydelen Tveit, også sammenlignet med andre bydeler.

Rådgiver Per Gunnar Uberg i By og samfunnseneheten i Kristiansand kommune presentert tall for den demografiske utviklingen i Tveit over mange år, sammenlignet med andre bydeler. Fra Tveit er det få som flytter, og mange som blir gamle her, typisk for en landlig bydel, mente Uberg, som også viste prognoser fremover med tall om flere eldre og færre yngre i bydelen.

Her kan du se hele presentasjonen.

Barn og unge i fokus

Erlend Sundsdal fra klasse 9a presenterte arbeidet til Barn og unges stemme. De jobber med tiltak mot mobbing og mobilfri uke, blant annet.

Erlend Sundsdal fra 9a presenterte arbeidet til Barn og unges stemme, som blant annet jobber for mobilfri uke og tiltak mot mobbing. Fra elever i 3. klasse fikk ordfører overrakt en ønskeliste over tiltak i Tveit. Tveit Frikirke ved pastor Kjell Audun Herje fortalte om mye og godt barne- og ungdomsarbeid. Det samme gjorde også prest Jens Olai Justvik fra Tveit kirke, som ønsker å være en åpen, raus og inkluderende kirke som er tilstede ved menneskers overgangsriter.

Fritisdetaten øst i Kristiansand kommune har en imponerende arbeid for barn og unge i bydelen, som ble presentert av leder Marit Opås.

Forebyggende folkehelse

Rune Magnussen representerte Tveit idrettslag, som bidrar med forebyggende folkehelsearbeid. Etter et Tveithallen er på plass står nye ønsker og prosjekter klar med dugnad og ønske om kommunal støtte.

Tveit idrettslag ved Rune Magnussen ønsker blant annet fotballbanen oppgradert, og kan mobilisere til å skaffe de første midler, om kommunen bidrar med resten. Idrettslaget gjør en formidabel dugnadsinnsats både i å drifte anlegg og samle inn penger.

Sammen med Turløypegruppa, presentert ved Øyvind Brennsæter, skapes det mye god folkehelse fra idrettslaget. Brennsæter kunne stolt fortelle om 7 – 8 mil med løyper, godt merket, også for kvinner uten retningssans, ble det sagt med glimt i øyet. Tveit idrettslag bidrar til et meget godt forebyggende helsearbeid.

Velforeninger ønsker gang- og sykkelveier

Barttvollsheia velforening ved fv Hans-Petter Breistein og Frode Selstø, presenterte blant annet behovet for ny flerbruksløkke på Solsletta.

Både Brattvollheia velforening ved Hans Petter Breistein og Frode Selstø, og Hamre velforening ved Carl Jæger, ønsket bedre gang- og sykkelveier en rekke steder. I tillegg er det et sterkt ønske om en flerbruksløkke på Solsletta, gjerne en 11-bane og en 7-er bane. Fra Drangsholt og Grødum velforening ønskes tilkobling til kommunalt drikkevann.

Både fungerende rådmann, teknisk direktør Ragnar Evensen, og byingeniør Terje Lilletvedt lovet å ta saker og ønsker tilbake til kommunen og riktige instanser for noen av ønskene, som Statens Veivesen.

Samtale med ordfører

Ordfører Harald Furre avsluttet møtet med dialog og spørsmål fra salen.

Under samtalen med ordfører kom det opp en rekke spørsmål, som blant annet om busstilbudet og sikkerhet for syke- og aldershjem. Det ble applaus fra salen da både ordfører og fungerende rådmann informerte om AKT lager en ny trafikkplan, som kan medføre endringer i busstilbudet i Tveit til det bedre.

Flere bilder fra besøket finner du på kommunens FB side.

Kontakt

Rådgiver og koordinator for besøket, Toril Hogstad, mobil 952 56 568, epost: toril.hogstad@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 14.09.2017 10:04
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?