Gå til hovedinnhold

Det blir kirsebærtrær i Rådhusgata

Parksjef Aase M. Hørsdal vil forsikre byens innbyggere om at det blir rosablomstrende kirsebærtrær i Rådhusgata, etter engasjerte innlegg om fjerning av de gamle trærne og et inntrykk av usikkerhet om det fortsatt blir nye kirsebærtrær i gata.

Det blir rosablomstrende kirsebærtrær i Rådhusgata

Fv Gro Solaas, leder for vei og prosjekt i Ingeniørvesenet og parksjef Aase M. Hørsdal forsikrer byens innbyggere om at de gamle kirsebærtrærne vil bli erstattet med nye tilsvarende, etter nødvendig graving for å legge nye vann- og kloakkrør. I bakgrunnen skimtes de nyplantede kirsebærtrærne på Torvet. De har lyse blomster, men de som skal plantes i Rådhusgata skal ha samme rosafrage som de gamle. Foto: Ragna Marie Henden

– Jeg er veldig glad for det store engasjementet for trærne i Rådhusgata. Jeg vil bare forsikre alle om at etter gravearbeider blir det selvsagt kirsebærtrær med rosa blomster i denne gata, som vi har sagt hele tiden. Det er fantastisk med et slikt engasjement for å bevare trær og den estetiske profilen i byen. Som parksjef er det flott å se at mange er opptatt av den grønne og blomstrende byen vår, sier Hørsdal.

Trærne som står der i dag

– De gamle trærne er fine, men har røtter som vokser utover i veien, mer utover enn nedover i jorda, og kommer opp både i veien og i sykkelstien. Det gjør det vanskeligere å bevare trærne og plante de på nytt etter graving. Det vil koste 40 – 50.000 kroner pr tre dersom trærne skal tas vare på og plantes et annet sted. Det har vi ikke midler til. Vi har heller ingen garanti for at de vil klare seg etterpå. Slik trærne er kan de uansett ikke settes tilbake i Rådhusgata etter gravingen, sier parksjefen.

Nye trær

– Som parksjef vil jeg anbefale at vi planter nye sterke kirsebærtrær som vi kan holde friske i mange år fremover, sier Hørsdal. - Vi har erfaring med gode sorter både i Auglandsbukta, og nå nyplantede trær på Torvet. De nye trærne vi ønsker å plante i Rådhusgata etter gravingen vil være omtrent på samme høyde som de nyplantede kirsebærtrærne på Torvet og noe større i omfang, og med samme rosa farge på blomstene som de vi har i Rådhusgata i dag, og de vokser fort, understreker parksjefen.

Hvorfor kommunen graver

Gro Solås, leder for vei og prosjekt i Ingeniørvesenet er ansvarlig for gravingen i Rådhusgata, og forklarer hvorfor det må graves.

– Ledningsnettet ligger rett under trærne og er gamle, de lekker både «inn og ut». Her går spillvann og overvann i samme rør, dette medfører at ved mye nedbør går noe kloakk urenset ut i sjø via overløp, og vi må rense unødvendig mye overvann. På tørre dager kan det gi kloakklukt i sluker.

Nå legger vi ned to nye rør, ett rør for kloakk og ett rør for overvann, i tillegg til at vi bytter ut den gamle vannledningen. Når vi har separert anleggene kan septiktankene etterhvert fjernes, så beboerne slipper at vi må tømme septiktanker med den lukt og ubehag det måtte medføre.

– Vi gjør dette til beste for våre innbyggere, sier Gro Solaas. – For å komme til rørene som ligger dypt må vi dessverre ta vekk de gamle trærne, sier Solaas, som synes det er beklagelig.

– For å gi bedre plass til fotgjengene og syklister og gjennomføre gatebruksplanen er det også en fordel at trærne flyttes, sier både parksjefen og lederen for vei og prosjekt i Ingeniørvesenet.

Graver og gjennomfører gatebruksplanen samtidig

– Vi ønsker å benytte sjansen til å gjøre nødvendig arbeid også i parkvesenet når ingeniørvesenet graver opp for vann og avløp. Da gjennomfører kommunen også politikernes vedtak om endret gatebruk med sykkelveier og bortfall av parkeringsplasser, og enda finere rabatter og beplantning, sier Hørsdal. – Det gjør at beboerne i Rådhusgata ikke blir belemret med graving i flere omganger, sier både parksjefen og lederen for vei og prosjekt i Ingeniørvesenet, som lover at det skal bli fint i Rådhusgata etter gravingen med kirsebærtrær med rosa blomster og enda finere rabatter.

Kontakt

Parksjef Aase M. Hørsdal, mobil:  952 16 186
Leder for vei og prosjekt i Ingeniørvesenet Gro Solaas, mobil:  415 35 094

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 28.05.2018 13:38
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?