Gå til hovedinnhold

Det åpnes opp for St. Hans-bål med rent trevirke

- Dagens værprognoser tyder på at det vil være forsvarlig å tenne opp St. Hans-bål på enkelte steder, sier brannsjef Jan Røilid, mandag 18. april.

Værprognoser 18. juni åpner for St. Hans-bål

Bygger du bål for St.Hans 23. juni må du huske på at det kun er rent trevirke som kan brukes i tilfelle det kan brennes bål. Kristiansand kommune og KBR sjekker bålene som er laget nå i forkant. Her fra fjorårets befaring. Miljørådgiver Solvor B. Stølevik har her satt en rød lapp på bålet som inneholder for mye søppel til at det er tillatt å brenne. Foto: Alena Bohackova

– Vi vurderer situasjonen fortløpende når det gjelder mulighet for å tenne St.Hans-bål, sier brannsjef Jan Røilid. – Mandag 18. juni er værprognosene slik at det kan være forsvarlig å tenne opp St.Hans-bål enkelte steder.  Det gis ikke en generell åpning for brenning av St. Hans-bål, da den enkelte må vurdere sikkerheten rundt dette selv, og ta det ansvaret dette innebærer. Det betyr at det må være en/flere ansvarlige for bålbrenningen, dette gjelder fra opptenning til bålet er forsvarlig slukket, presiserer brannsjefen.

Kun lov å tenne bål med rent trevirke

– Vi vet at noen i lengre tid har samlet materialer for å brenne et St. Hans-bål 23.juni.– Her minner vi om at det kun er rent tremateriale som er lov å brenne, sier brannsjef Røilid.

Miljørådgiver Alena Bohackova i Kristiansand kommune presiserer også at bål ikke skal være en plass en kvitter seg med søppel.

– Impregnert trematerialer og annet som brennes utenom rent trevirke gir fra seg gasser som kan være farlig. Det er skadelig for de som står rundt, og også for miljøet, sier Bohackova.

– 23. juni og et fint bål i vannkanten er hyggelig for små og store, men voksne må være bevisste at de kun brenner rent trevirke, andre stoffer kan skade de som er rundt, presiserer miljørådgiveren.

Brenning av avfall forbudt etter forurensingsloven

- Avfall som dekk, impregnert eller behandlet treverk, plast, tekstiler, plastmøbler, madrasser og gamle båter er ikke lov å brenne. Brenning av avfall er forbudt etter forurensningsloven § 7 om plikten til å unngå forurensning. Formålet med forbudet er å forhindre forurensning og helseproblemer.

– Dette er produkter som kan inneholde svært skadelige stoffer, og som kan føre til alvorlige konsekvenser for både helse og miljø ved brenning. Når det brennes dannes det giftige stoffer i røyken og asken fra bålet. Dette er ikke bra for menneskene rundt bålet. Asken kan også havne i vannet i nærheten av bålet og gjøre skade for både mennesker, dyr og natur. Derfor skal det kun brukes rent treverk på bålet, opplyser miljørådgiver Alena Bohackova.

Merking av bål

Kristiansand kommune har utviklet et system for kontroll av bål i forkant av 23. juni.

– Vi setter lapper på bålene og har tre graderinger. Noen bål kan brennes slik de er ved kontroll. Andre må fjerne deler av bålet før det kan brennes, og noen bål gis ikke tillatelse til å brennes, da de inneholder for mye avfall med skadelige stoffer som ikke skal brennes, sier miljørådgiveren.

Trygg bålbrenning

 • For å ivareta brannsikkerheten og hindre unødig forurensning og plager gjelder følgende regler for bålbrenning:
 • En person skal være ansvarlig for bålet, og personen skal alltid være tilgjengelig og ha tilgang til telefon for å eventuelt melde i fra om ukontrollert brann.
 • Bålet skal kun inneholde rene og tørre trematerialer.
 • Det er forbudt å brenne miljøfarlig avfall som for eksempel dekk, impregnert eller behandlet treverk, tekstiler, plast, madrasser og gamle båter.
 • Grunneiers tillatelse må innhentes. Er bålet på friluftsområder, kontakt kommunen v/Tore Løvland (90687918, Tore.Lovland@kristiansand.kommune.no).  
 • Du trenger ikke melde om St. Hans-bål til Brannvesenet. Den ansvarlige må selv vurdere de lokale forholdene, gjøre seg kjent med Skogbrannindeksen for sitt område og bruke sunn fornuft.
 • Slokkeutstyr må finnes på stedet. Bøtter med vann kan benyttes.
 • Bålet må slokkes før det forlates. Brannvesenet forbeholder seg retten til å nekte bålbrenning hvis værforholdene tilsier dette, for eksempel ved sterk vind og/eller tørke som øker brannfaren.
 • Bålområdet skal ryddes etter bruk (spesielt spikre).
 • Gode råd for bygging og brenning av St. Hans-bål
 • Området skal være ryddig og bålet skal ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.
 • Bålet bør ikke bygges for stort. Kast heller på mer ved etter hvert.
 • Sørg for at barn holder god avstand til bålet. Kle dem i naturstoffer som bomull og ull. Kunststoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme.
 • Ta hensyn til naboer. Røyken virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og representerer et helse- og trivselsmessig problem for de som eksponeres.
 • Er bålet høyt, bør det antennes på midten. På den måten unngår du for store flammer og sterk varmeutvikling.
 • Store bål avgir sterk strålevarme og er dermed ikke egnet til å grille på. Ha gjerne en grill ved siden av, eller lag et mindre bål i tillegg til St. Hans-bålet. Aske og glør som ikke er slokket skikkelig kan fly avgårde med vinden og antenne hus og skog.
 • Forlat derfor aldri bål som ikke er 100 prosent slokket.

Hvor skal avfall kastet?

Hvor skal avfall kastes?
Er du i tvil om hvor noe skal kastes, kan du sjekke http://www.sortere.no for svar.
Nærmeste gjenvinningsstasjon finner du her 

Kontakt

Brannsjef Jan Røilid, Kristiansandsregionens Brann og Redning (KBR), mobil  98244800
Miljørådgiver Alena Bohackova, mobil 975 62 842

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 20.06.2018 15:31
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?