Gå til hovedinnhold

Opprettholder støtten i parkerings-saken

Næringsdepartementet fastholder at Kristiansand kommune ikke brøt EØS-reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med konkurransen om bygging og drift av parkeringskjelleren under torvene.

- Forsterker støtten

Næringsdepartementet fastholder at kommunen ikke brøt EØS-reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med konkurransen om bygging og drift av parkeringskjelleren under torvene.

Det kommer fram i svaret som departementet nylig sendte til ESA (EFTAs overvåkingsorgan). ESA har i to omganger, sist i sommer, ment at kommunen kan ha brutt EØS-reglene om offentlige anskaffelser knyttet til bygging og drift av parkeringskjelleren.

- Jeg er svært godt fornøyd med tilsvaret som departementet har gitt til ESA. Tilsvaret opprettholder og forsterker departementets støtte til Kristiansand kommunes håndtering av prosjektet, både når det gjelder kunngjøring og gjennomføring. Det er håp om at saken snart vil få sin endelige konklusjon, sier eiendomssjef Hans-Christian Gram i Kristiansand kommune.

Bakgrunn

ESA mener konkurransen skulle vært lyst ut som en såkalt byggekonsesjon. Kommunen og departementet mener det var riktig at konkurransen ble lyst ut som en tjenestekonsesjon.

Ifølge ESA kan Kristiansand kommune ha brutt reglene ved (1) ikke å kunngjøre anskaffelsen i hele EØS gjennom EU-tidende og TED-databasen, (2) ikke å respektere minstekravet for fristen til å levere tilbud i konkurransen og (3) gi en uriktig beskrivelse av hva kontrakten gjelder ved å bruke gale eller i det minste ufullstendige og upresise CPV-numre. CPV-numre er standardiserte henvisninger som brukes for å beskrive hva en oppdragsgiver er ute etter, uavhengig av språk.

- Lenger enn nødvendig

- Departementet argumenterer i sitt tilsvar for at kommunen gikk lenger enn nødvendig da vi lyste ut konkurransen, og at vi var grundige med juridiske avklaringer før vi lyste ut. Når vi så konkluderte med at dette skulle lyses ut som en tjenestekonsesjon, var det strengt tatt ikke nødvendig å annonsere andre steder enn i lokalpressen. Vi lyste konkurransen til og med ut på Doffin. Dette tydeliggjør departementet i sitt svar, sier eiendomssjef Hans-Christian Gram i Kristiansand kommune.

Han er også glad for at departementet i sitt tilsvar ikke bare opprettholder, men også styrker, argumentasjonen fra sist henvendelse til ESA.

- Departementet utfordrer ESA på de rettslige henvisningene ESA bruker for å støtte sine argumenter, og stiller spørsmål ved ESAs vurderinger, sier eiendomssjef Gram.

Departementet inviterer nå ESA til samtaler under det faste møtet mellom departementet og ESA i slutten av oktober.

For media

Kontaktperson:
Eiendomssjef Hans-Christian Gram: 908 31 223

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 11.10.2016 14:11
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?