Gå til hovedinnhold

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken gir profesjonell kunst og kultur til grunnskolen. Har du et prosjekt som du ønsker å presentere for elever i Kristiansand kommune? Da kan du sende inn søknad nå. Søknadsfristen er 1. november 2017.

Kunst og kultur til elever

Fra forestillingen «Inn i eventyret» som ble vist på Musikkens hus våren 2017 som en del av den kulturelle skolesekken. Foto: Elin Therese Aksnes.

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever og på videregående skoler i Norge får muligheten til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst og kulturuttrykk av alle slag. Målgrupper er elever i den 10-årige grunnskolen, og i Kristiansand har grunnskolen 43 skoler med totalt 10 000 elever.

– Den kulturelle skolesekken (DKS) er et bredt tilbud, og vi har seks sentrale områder som vi tilbyr. De er musikk, scenekunst, visuell kunst, litteratur, film/video og kulturarv. Hvert skoleår har vi over 15 produsenter som står for ca. 20 produksjoner, og DKS er fordelt på tre måter. Det ene er det frie markedet, det andre er gjennom samarbeidsavtaler som vi har med lokale kunstnere og profesjonelle kulturinstitusjoner. Det tredje er egenprodusert av kommunen, sier koordinator for den kulturelle skolesekken, Tarjei Fjørtoft.

God arena for aktører

Grunnskolen i Kristiansand har ca. 1000 elever i hvert årskull, og for skoleåret 2016/2016 var det til sammen 15.925 som fikk oppleve 19 produksjoner. Koordinator Tarjei Fjørtoft oppfordrer lokale, nasjonale og internasjonale aktører til å søke for neste skoleår.

– Vi ønsker å gi et så variert og bredt tilbud som mulig, og selv om fokuset er hovedsakelig lokale aktører oppfordrer vi også aktører fra andre byer å søke. Gjennom den kulturelle skolesekken får man ofte en nær kontakt med et annet type publikum. Det er også en god arena for aktører til å vise frem sitt arbeid, og styrke sin egen virksomhet som kunstner. I de siste årene har vi hatt en jevn økning av søkere, og jeg håper at vi får mange søknader for det kommende skoleåret.

Søk her

Har du et prosjekt du ønsker å presentere for elever gjennom DKS i Kristiansand kommune?
Da kan du sende inn en søknad via dette elektroniske skjemaet:

Søknad for den kulturelle skolesekken Søknadsfristen er 1. november.

Saksbehandling er forventet avsluttet innen utgang av januar 2018. I mars 2018 presenteres programmet som varer frem til sommeren 2019. Skolene melder selv på de prosjektene som de vil være med på.

Om DKS

DKS er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen. DKS er et samspill mellom et kommunalt og et fylkeskommunalt DKS.

Den kulturelle skolesekken (DKS) i Kristiansand kommune har vært en fast ordning fra skoleåret 2006/2007. Alle elever i grunnskolen i Kristiansand skal få tilbud fra DKS og gjennomføres i skoletiden. Ordningen er gratis for skolene.

Siden 1. november 2010 har DKS Kristiansand vært organisert i kulturskolen. Det har dermed vært mulig å benytte kompetansen kulturskolen sitter på – både innen musikk, scenekunst og visuell kunst, samt produksjonsteknikk.

Kontaktperson

Koordinator Tarjei Fjørtoft, mob: 977 17 935

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 13.10.2017 13:13
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?