Gå til hovedinnhold

Delirium for lite kjent

Både helsepersonell og andre kan for lite om «delirium». De fleste tilfellene av denne tilstanden av forvirring blir ikke diagnostisert. Onsdag er «Verdens deliriumdag».

- Viktig kunnskap   

Kari JohnsenSykehjemsoverlege Kari Johnsen i Kristiansand kommune mener det er viktig å løfte frem kunnskap om delirium. I Kristiansand markeres dagen 13. mars ved at helsepersonell i kommunen får ekstra informasjon om temaet.

- "Akutt forvirring" er en god norsk betegnelse på det som på fagspråk omtales som delirium. Det kan ofte være et symptom på uoppdaget sykdom. En infeksjon, for eksempel, kan utløse akutt forvirring, sier Johnsen.

Hun understreker at det er viktig at helsepersonell vet dette slik at de undersøker for sykdom når noen blir akutt forvirret. En må også ha fokus på om det har vært endring i medisinene.

Det er dessuten viktig at pårørende er kjent med at akutt forvirring kan oppstå når en person har hatt en sykdom, eller for eksempel har et lårhalsbrudd. Om lag halvparten av eldre pasienter med lårhalsbrudd får et delirium.

- Tilstanden oppstår når det blir for stor belastning på hjernen. Symptomene kan være skremmende for den som rammes og for de som står rundt.

- Viktig å finne årsak

I tillegg til å være desorientert, kan pasienten bli urolig og sint. Han eller hun kan bli paranoid og hallusinert. Noen blir også sløve. Det er vanlig at symptomene varierer gjennom døgnet. Perioder med uro avløses av søvn. Mange snur døgnet, er våken og urolig om nettene, og sover om dagen.

- Hvis vi skjønner at dette er et delirium, gjør vi som regel ting på en bedre måte. Det er avgjørende å finne utløsende årsak og gi behandling for det, ikke bare forsøke å roe ned den som er forvirret, sier Johnsen.

- Mer utsatt med demens

Rolige og trygge omgivelser er viktig. Derfor vil det i mange tilfeller være fornuftig å gi behandling der pasienten er kjent, og man bør unngå en sykehusinnleggelse der det er mulig.

Johnsen peker på at selv om noen er mer utsatt enn andre, så kan alle rammes.

- Det er spørsmål om hvor stor belastning vi utsettes for og hvor «sårbar» hjernen er. De mest sårbare er personer som allerede har en demenssykdom, sier Johnsen.

Akutt forvirring, eller delirium, har mange likheter med demens. Ved begge tilstander blir pasienten desorientert, og ved demens kan man også endre atferd. En forskjell er at pasienten er våken og konsentrert ved demens, mens ved akutt forvirring blir man mer ukonsentrert og sløv. Ved demens kommer symptomene gradvis. Det er snakk om en gradvis økende funksjonssvikt i minimum et halvt år før vi kan stille en demensdiagnose.

- Normalt går den akutte forvirringen over og de fleste er bedre etter få dager, og de ommer tilbake til sitt gamle funksjonsnivå. Men hvis tilstanden forblir ubehandlet er risikoen større for å få et varig funksjonstap, sier sykehjemsoverlegen.

Kontakt for media

Sykehjemsoverlege
Kari Johnsen
952 53 039

 

 

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 12.03.2019 12:41
Sist endret: 13.03.2019 09:59

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?