Gå til hovedinnhold

De aller fleste ungdommer trives

Ungdata-undersøkelsen i Agder er nå gjennomført. Ferske tall viser at de fleste ungdommer på 8.-10. trinn og elever på 1-3. videregående trinn i Kristiansand trives og ser positivt på fremtiden.

Ung i Agder 2019

Den største ungdomsundersøkelsen i Agder har blitt gjennomført, og nå er resultatene klare. Undersøkelsen viser at de aller fleste ungdommer har det bra og er fornøyde. Mandag 27. mai ble resultatene presentert, og Kristiansand Ungdomsutvalg skal være delaktig i videre arbeid.  Fra venstre: Folkehelsekoordinator og prosjektleder for Ungdata i Kristiansand kommune, Stine Busborg Sagen, representantene Sofie Ruud og Lara Tveit i Kristiansand Ungdomsutvalg. Foto: Marte Krogstad

I løpet av mars ble den største ungdomsundersøkelsen «Ung i Agder 2019» gjennomført på ungdomsskolene og videregående skoler i Aust- og Vest-Agder. Nærmere 22.000 elever ble invitert til å delta på undersøkelsen som inneholdt spørsmål om deres livssituasjon og livsstil. Spørsmålene handlet om alt fra deres forhold til venner og familie, levekår, nærmiljø, trivsel/mistrivsel, levevaner og psykisk og fysisk helse.

Nytt i 2019 var at alle elevene på 1.-3. trinn på videregående skole fikk tilbud om å delta.

– Tidligere har bare 1.trinn fått dette tilbudet. Dette er spennende både med tanke på overgangen fra ungdomsskole til videregående skole hvor det trolig skjer mye med ungdommene, men også for å se utviklingen opp gjennom videregående skole, sier folkehelsekoordinator og prosjektleder for Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand kommune, Stine Busborg Sagen.

Ungdommer i Kristiansand trives

I Kristiansand deltok totalt 2772 elever på ungdomsskolene. Dette utgjør en svarprosent på 89 prosent. På videregående skoler svarte 3117 elever som utgjør en svarprosent på 77 prosent. Antall besvarelser gir gode indikatorer på hvordan unge opplever hverdagen sin.

– Undersøkelsen viser at høy andel av elever på både ungdomsskolen og videregående som er fornøyde. De trives på skolen, er fornøyd med foreldrene sine og de aller fleste har venner som de stoler på. Vi ser også at det er en stor andel som er fornøyd med egen helse, og at de har framtidshåp i form av at de tror de kommer til å leve et godt og lykkelig liv. Særlig mange av de yngste ungdommer er fornøyd med tilbudet i lokalområdet sitt og det er også morsomt at opp mot 60 prosent av ungdommene sier at de ønsker å bo i kommunen når de blir voksne, sier Busborg Sagen.

Liten økning fra 2016

Sammenlignet med forrige undersøkelse i 2016 viser årets tall at bare små endringer i ungdom levestil. Totalt sett viser tallene at størstedelen av Kristiansands ungdommer har det bra og er fornøyde. Årets rapport viser samtidig noen utviklingstrekk.

– For det første ser vi endring i skikkelighetstrenden ved at det er flere av ungdommene, særlig guttene, som begår ulike regelbrudd i form av sniking, nasking og hærverk og en del har deltatt i slåsskamper. Størst økning ses i videregående skole, men regelbrudd har også økt blant ungdomsskoleelever. Ungdom som har opplevd trusler om vold det siste året har økt litt. Flere ungdommer enn tidligere melder om rusmiddelbruk på videregående skole. Det handler først og fremst om hasj og marihuana, men vi ser også en liten prosentvis økning i bruken av snus, alkohol og røyk sammenlignet med tidligere år. Det skal understrekes at prosentandelen som melder om bruk av rusmidler i utgangspunktet var lav, sier Busborg Sagen.

– For det andre ser vi at aktivitet foran skjerm har gått litt opp. Ungdom bruker stadig flere timer med mobil og på nett. Det blir stadig viktigere å anerkjenne digitale medier som en arena der ungdom påvirker, og blir påvirket sosialt. Et tredje utviklingstrekk er at det fortsatt er flere ungdommer, spesielt jenter, som opplever at de er ensomme, og det har vært en mindre økning i ungdommer som rapporterer om fysiske og psykiske helseplager. Dette gjelder både gutter og jenter på ungdomsskolen og videregående, sier hun.

Mandag 27. mai presenterte prosjektleder Stine Busborg Sagen og ungdomsrepresentanter Lara Tveit og Sofie Ruud resultatene fra undersøkelsen for Kristiansand Ungdomsutvalg.

Presentasjon fra undersøkelsen

Prosjektlederen kan også fortelle at Kristiansand ligger godt an nasjonalt.

– Kristiansand ligger godt an på landsbasis, og selv om det er en liten økning på en del områder er det ikke mye. Kristiansand følge de nasjonale trendene som fremkommer i den nasjonale rapporten for Ungdata, sier hun.

Ungdommer involveres

Etter at undersøkelsen ble presentert skal representanter fra Kristiansand Ungdomsutvalg være delaktige i prosessen med videre oppgaveløsning. I samspill med prosjektleder Stine Busborg Sagen skal de se på hva som er viktige områder å jobbe med.

– Ungdom som målgruppe får større innpass til å peke på utfordringer og muligheter. Vi ønsker også å involvere elevene i oppfølgingsarbeidet, men det er for tidlig å si konkret hvordan arbeidet skal foregå på de ulike skoler og andre ungdomsarenaer i kommunen, sier Busborg Sagen.

Undersøkelsen skal nå gjøres kjent blant fagfolk og politikere i kommunen. I november kommer det en regional rapport som sammenlikninger ungdomstall i kommunene på Agder. Rapporten blir presentert på Ungdata-konferansen i Kristiansand i November.

Ungdata junior

For første gang har også Ungdata blitt gjennomført på 5.-7. trinn. Undersøkelsen ble tilpasset målgruppen og har navnet Ungdata junior. Undersøkelsen ble avsluttet 13. mai, og resultatene blir et viktig bidrag i videre arbeid med trivselsfremmende tiltak.

– Resultatene fra Ungdata junior har ikke kommet inn enda, og det blir interessant å se hvordan elevene på barneskolen har det. Sammen med skolene må vi finne ut av hvordan vi best jobber med levekårsresultatene for barn på 5.-7- trinn. Ungdata junior kaster trolig nytt lys over trender som vi tidligere kun har sett på ungdomsskolen og videregående skole så langt. Sånn sett er denne undersøkelsen unik. Det viktigste med juniordelen er at vi nå har enda et incentiv til å bygge trivselsfremmende strukturer enda tidligere i barnas liv, sier Busborg Sagen.

Kontaktperson for media

Prosjektleder Stine Busborg Sagen
Mobil: 901 15 094
E-post: Stine.Busborg.Sagen@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 27.05.2019 13:30
Sist endret: 27.05.2019 13:46

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?