Gå til hovedinnhold

Damforsterking ved Øvre Jegersbergvann

NVE har godkjent Kristiansand kommunes søknad om å forsterke dammen ved Øvre Jegersbergvann. Veien over dammen stenges i anleggstiden.

Starter i slutten av mars

-Vi starter arbeidet med å forsterke den gamle dammen her ved Øvre Jegerbergvann i slutten av mars. Da blir veien over dammen stengt, forteller (fra venstre) leder for produksjonsavdelingen Torfinn Jore, produksjonsleder Bjørn Kristian Kristiansen og prosjektleder Monica Fredvik i ingeniørvesenet. Foto: Ragna Marie Henden

–  Vi starter arbeidet med å forsterke dammen ved Øvre Jegersbergvann i slutten av mars, og vil trolig være ferdig utpå høsten. Fremdriften er avhengig av været. Kommer det mye nedbør vil det kreve mer jobb for å holde vannet unna damarbeidet, forteller prosjektleder Monica Fredvik, som leder arbeidet med å bygge en gravitasjonsdam som er dimensjonert for å tåle en tusenårs tilløpsflom med klimaendringseffekt, uten at dammen flommer over.

–  Vi er glad for endelig å få starte med arbeidet, og kan glede innbyggere og turgåere med et stabilt badevann og vannspeil i Øvre Jegersbergvann fra sommeren 2020. I anleggsperioden sommeren 2019 må badende finne seg alternativer, sier Fredvik, som også er vassdragsteknisk ansvarlig i kommunen.

Konsekvenser for turgåere

– Vi sperrer av området over dammen i anleggsarbeidet i prosjektperioden. Vi setter opp skilt og merker alternative ruter for turgåere for arbeidet langs den 120 meter lange dammen. Vi må sikre rundt maskiner og anleggsarbeidet, sier Fredvik, som oppfordrer turgåere til å finne seg alternative turveier til veien over den gamle dammen i denne perioden. 

–  Selve dammen vil tidvis være tappet helt ned for å kunne gjennomføre arbeidet. Vi må etablere såkalte fangdammer, sperringer i dammen, for å holde vannet unna byggearbeidet under mye nedbør, forteller Torfinn Jore, leder for produksjonsavdelingen i Ingeniørvesenet, som står for selve arbeidet.

– Utfordringen i prosjektet ligger i mengden nedbør som kommer og som vi må håndtere under byggearbeidet. Det er vanskelig å forutse, sier Jore.

Etter at arbeidet er ferdig høsten 2019 vil turgåere kunne gå på den nye betongdammen. Her vil det bli laget en to meter bred grussti på toppen, en bredere sti enn i dag. Med nye tappearrangementer kan også vann-nivået i dammen reguleres bedre, og vi kan styre nivået på vannspeilet, og hvor mye som skal tappes ut i bekken, forteller Fredvik.

Flere tiltak i rehabiliteringsarbeidet

Det er flere tiltak som skal gjennomføres i rehabiliteringen av dammen. Det største prosjektet er å støpe en ny gravitasjonsdam i betong på innsiden av den eksisterende gamle murdammen, langs hele lengden på 120 meter.

– Vi ønsker å bevare den fine gamle muren på utsiden, og støper en 2 meter bred betongkonstruksjon på innsiden, for å tette og forsterke den gamle muren som ikke er stabil i forhold til dagens regelverk, forteller Fredvik.

 –  Den gamle dammen som stod ferdig i 1812 var bygget til industriformål, og har stått i over 200 år. Vi ønsker å bevare den fine muren, og har fått planene godkjent av både Byantikvaren og Parkvesenet.

Videre skal det lages ny bro over flomløpet, støpes nye betongterskler enkelte steder, etablere et nytt flomløp og montere et nytt tappearrangement med rør og ventil. Prosjekteringen er utarbeidet av Multiconsult.

Dammens historie

Øvre Jegersbergvann dam, eller Svenstemmen for papirmøllevannet, som den het i starten, er en murdam som ble oppført i perioden 1810 – 1812 for å gi vannkraft til industri under denne dammen og Nedre Jegersbergvann. Dammen ligger i dag et attraktivt frilufts- og rekreasjonsområde i Kristiansand, og brukes kun til rekreasjon.

Innbyggere i Kristiansand har sikkert tidligere fått med seg at kommunen har prøvd å tette lekkasjer i dammen flere ganger og på ulike måter. Både i 1998, i 2003 og 2014 har det vært gjennomført tetningsprosjekter. Det har vært prøvd både et tykt leirlag på innsiden av dammen, fibertorv og fiberduk, uten at det har gitt gode resultater over lengre tid. Kommunen ønsket derfor å få fram et større prosjekt for et permanent og sikkert resultat, noe som også NVE har stilt krav om.

– Øvre Jegersbergvann dam er en dam i klasse 4, det vil si den strengeste damklassen, og krever at det en gjør må være sikkert. NVE`s krav har derfor vært førende på kvaliteten og størrelsen på arbeidet med dammen, sier Fredvik. 

– Med dette prosjektet godkjent av NVE, til en prislapp på om lag 8 – 9 millioner, så håper vi å få avsluttet lekkasjeproblemene med dammen, og kan glede turgåere i området med et mer jevnt vannspeil og et fint badevann, sier prosjektleder og vassdragsteknisk ansvarlig i Kristiansand kommune, Monica Fredvik.

Kontakt

Vassdragsteknisk ansvarlig Monica Fredvik, prosjektleder for damprosjektet ved Øvre Jegersbergvann dam, mobil: 905 38 537
Produsjonsleder i ingeniørvesenet, Torfinn Jore, mobil: 415 35 079

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 13.03.2019 09:43
Sist endret: 16.03.2019 11:01

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?