Gå til hovedinnhold

Bytte av arbeidstøy hver vakt

Alle ansatte i pleie i hjemmetjenesten og på sykehjem skal fra sommeren 2017 skifte arbeidstøy ved hver vakt selv om tøyet ser rent ut.

Svar på tilsyn

Sykepleiere i hjemmetjenesten i Kristiansand kommune har arbeidsoverdel, men ikke arbeidsbukser. Kommunen skal nå se på rutinene for arbeidstøy. Foto: Anders Martinsen fotografer.

 Bakgrunnen er et tilsyn fra Arbeidstilsynet. Kvalitetsrådgiver Jan Helge Lislevand sier Kristiansand kommune fra 1. juli planlegger flere tiltak.

Les brevet til Arbeidstilsynet her 

  • Bukse innføres som en del av arbeidsuniformen i hjemmetjenesten
  • Alle får ren kittel og bukse hver vakt
  • Ansatte slipper å henge brukt arbeidstøy sammen med det private i garderobene
  • Ansatte kan ikke lenger ha private garderobeskap (unntak for steder der antallet skap er tilstrekkelig)
  • Det kjøpes inn skap til arbeidssteder der det i dag ikke er tilgang til låsbare skap.

Planen er at den nye ordningen innføres fra 1. juli 2017.

Bakgrunnen for pålegget fra Arbeidstilsynet er at tilsynet var skeptisk til at enkelte ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten oppbevarer brukt arbeidstøy i samme garderobeskap som sitt private tøy.

Arbeidstilsynet var også kritiske til at hjemmesykepleiere bare får utdelt overdel fra arbeidsgiver. Hjemmesykepleiere har brukt private bukser.

- Engangsverneutstyr

- Ved spesielt smittefarlige situasjoner bruker ansatte i hjemmesykepleien engangsverneutstyr som de kaster etter bruk, sier Lislevand som understreker at ordningen som har vært praktisert hittil, ikke har utgjort en smittefare.

 - Vi har gode måleresultater i Folkehelseinstituttets prevalensundersøkelser for antall infeksjoner i omsorgstjenestene. Vi oppnår jevnt bedre resultater enn gjennomsnittet av norske kommuner, sier Lislevand.

 Neste sommer starter altså arbeidet.

 - Vi må få gode ordninger for rent og skitten tøy på alle arbeidsstedene. Dessuten må skap kjøpes inn og settes på plass. Derfor skjer ikke denne endringen over natta, sier kvalitetsrådgiver Jan Helge Lislevand.

- Ikke smittefare

 Kommuneoverlege Dagfinn Haarr har også sagt at ingenting tyder på at det har vært utbrudd av smittsomme sykdommer som kan knyttes til dårlige rutiner eller dårlig renhold av de ansattes arbeidstøy.

 - Jeg har flere ganger vurdert smitterisikoen knyttet til arbeidstøyet til de ansatte og satt meg inn i den vitenskapelige dokumentasjonen som foreligger. Det foreligger ikke god dokumentasjon som tyder på at arbeidstøyet til de ansatte representerer noen smitterisiko, verken i åpen omsorg eller på sykehjemmene, sier han.

 Han understreker at det er viktig å skille mellom sykehus og kommunale helsetjenester i slike saker.

 - Smittepresset er et helt annet på sykehus, sier Haarr.

Kontakt for media

Kvalitetsrådgiver
Jan Helge Lislevand
46939031

 

 

Forfatter: Børge R. Nilsen
Publisert: 19.09.2016 10:58
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?