Gå til hovedinnhold

Bystyret behandler vigselsordning 22. november

Formannskapet behandlet onsdag 8. november forslag til ordning for borgerlige vigsler i Kristiansand, og også Søgne og Songdalen kommuner. Bystyret vedtar endelig vigselsordningen 22. november.

Borgerlige vigsler fra 1. januar 2018

Formannskapet i Kristiansand kommune behandlet 8. november forslag til vigselsordning for borgerlige vigsler i kommunal regi fra 1. januar 2018. Forslaget fremmes for bystyret 22. november. Foto: Ragna Marie Henden

Fra 1. januar 2018 foregår borgerlige vigsler i kommunal regi i Kristiansand, og ikke som før på Tinghuset. Stortinget har vedtatt lovendringer i ekteskapsloven og endringene trer i kraft fra 1. januar 2018. Lovendringene innebærer at borgerlig vigsel nå overføres fra tingretten til kommunen. Mer informasjon her.

Hvem vigsler?

I følge lovendringen har ordfører og varaordfører i hver kommune automatisk vigselsrett. I Kristiansand kommune ønsker en å fordele oppgaven på flere. Servicetorvet i Organisasjonssektoren i Kristiansand kommune administrerer vigsling, og det foreslås også å oppnevne bestemte ansatte til oppgaven. I følge lovendringen må bystyret vedta hvem som skal ha vigselsrett.

Før saken endelig behandles i bystyret har valg- og honorarkomiteen møte 15. november, og behandeler saken om personer til vigslere.

Her vil de foreslå flere personer til oppgaven. Formannskapet ønsker å gi vigselsrett også til fremtredende personer i samfunnet. Oppgaven skal følge personer og ikke verv i følge loven.

Vigselsrom

Det har vært en større prosess for å finne egnet vigselsrom for Kristiansand, Søgne og Songdalen som oppfyller alle ønsker og krav. På grunn av manglende universell utforming i Rådhuset, og kostnader knyttet til dette, er det foreslått å innrede et egnet lokale i Rådhuskvartalet i 1. etasje, med god universell utforming.

Vedtaksforslag til bystyret

Formannskapet vedtok følgende som fremmes for bystyret 22. november.
Saksdokumenter

1. Bystyret slutter seg til den foreslåtte ordningen for gjennomføring av borgerlige vigsler slik den fremgår av saken.

2. Avtalen om vertskommunesamarbeid godkjennes. Kristiansand kommune blir vertskommune for en interkommunal vigselstjeneste (Søgne og Songdalen)

3. Vigselsmyndigheten følger valgperioden, men vigselsmyndigheten opphører dersom en folkevalgt ikke lenger er folkevalgt eller vigslerens ansettelsesforhold i kommunen avsluttes.

4. Vigselsmyndigheten opphører dersom bystyret trekker tilbake tildelingen.

5. Bystyret godkjenner vedlagte forslag til kommunale retningslinjer og bestemmelser for hvordan ordningen skal praktiseres.

6. Økonomiske konsekvenser som følge av overføring av vigselsmyndigheten inntas i tilleggsinnstillingen, herunder kostnadene til etablering av nytt vigselslokale.

7. Bystyret oppnevner følgende personer som vigslere i Kristiansand kommune:

  1. Helle Geheb
  2. Tore Løvland
  3.  Lisan Gjendem
  4. Lars Erik Brekne Johnsen
  5. Camilla Tjørnelund Nilsen
  6. Kristin Johannesen
  7. Henrik Vedum
  8. Stein Tore Sorthe

I tillegg oppnevnes følgende personer etter forslag fra Valg- og honorarkomiteen:

8. Ordningen for gjennomføringen av borgerlige vigsler evalueres ved utgangen av inneværende valgperiode

Kontakt

For mer informasjon kontakt enhetsleder Servicetorvet, Helle Geheb, mobil 907 71 756

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 09.11.2017 13:40
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?