Gå til hovedinnhold

Bystyret behandler ny frivillighetsmelding

Kultursektoren har utarbeidet en ny versjon av frivillighetsmeldingen som skal behandles i bystyret 28. februar.

Ny frivillighetsmelding

I den nye versjonen av frivillighetsmeldingen er det et ønske om å stimulere til økt samhandling med frivillig sektor. I Kristiansand er det mange som engasjerer seg i aktiviteter og organisasjoner på frivillig basis. Blant dem er Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps som fikk Kristiansand kommunes frivillighetspris for 2017. Foto: Alfred Georg Klausen

I april 2017 ble en oppdatert frivillighetsmelding ferdigstilt av administrasjonen, og lagt fram for politisk behandling med planlagt generaldebatt om frivillighetspolitikk i bystyret 31. mai. Underveis i arbeidet med merknader til meldingen, ble det politisk enighet om å sende den i retur til administrasjonen. Tilbakemeldingen var at politikerne blant annet ønsket bredere underlag for en helhetlig frivillighetspolitikk.

Onsdag 24. januar ble ny versjon av frivillighetsmeldingen sendt til bystyrets medlemmer. Kulturdirektør Stein Tore Sorthe kan fortelle at de har arbeidet for å imøtekomme politikernes ønsker, og at den nye versjonen nå inneholder et helt nytt kapittel.

– Den nye versjonen inneholder et helt nytt kapittel hvor vi har konkretisert målsettinger og strategier for hvordan vi skal jobbeKulturdirektør Stein Tore Sorthe. med kommunal frivillighetspolitikk i årene fremover. Bakgrunnen for dette er at vi har registrert økt oppmerksomhet i samfunnet tilknyttet frivillighetens rolle. Det er et utfordrende felt å skulle lage en slik frivillighetsmelding fordi frivillighet er så mangt. Kristiansand kommune er en mangfoldig tjenesteprodusent. En av utfordringene er at det er store forskjeller innad i kommunen på graden av samhandling når det gjelder å inkludere frivillige krefter.

– I arbeidet med meldingen har vi hatt mange møter, dialog og spørreundersøkelser for å kartlegge hva frivilligheten ønsker og trenger, og hvordan vi kan imøtekomme det. Nå har det blitt sendt ut ny versjon til bystyrets medlemmer. Gjennom denne meldingen, og det fokuset vi setter nå, ønsker vi å stimulere til økt samhandling med frivillig sektor, sier kulturdirektøren.

Frivillighetsmelding 2018

Frivillighetsmeldingen ligger også tilgjengelig på kommuneportalen under planer, rapporter og meldinger.

Generaldebatt i bystyret

Frivillighetsmeldingen skal bli politisk behandlet i bystyret onsdag 28. februar i Rådhuset. Her vil det bli generaldebatt om frivillighetspolitikk. Møtet starter kl. 17.00 og er åpent for publikum.

Kontaktperson

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe, mob: 415 08 561

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 24.01.2018 15:45
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?