Gå til hovedinnhold

Bymiljøkonferansen 26. april på Kilden

Årets bymiljøkonferanse på Kilden har mobilitet som hovedtema. Byvekstavtaler, fossilfri busstrafikk, elektrisk fremtid, hydrogenbiler, mobilitetsplanlegging og arealpolitikk er tema på konferansen.

Terje Moe Gustavsen om byutviklingsavtaler

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen holder innlegg om byvekstavtaler og miljøvennlig byutvikling. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

ATP-samarbeidet inviterer politikere, offentlig ansatte og andre interesserte til Bymiljøkonferansen 2018 på Kilden. (Areal - og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen, ATP-samarbeidet)

Årets konferanse har mobilitet som hovedtema, og vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen er invitert til å holde innlegg om byvekstavtaler for de store byregionene. Han deltar også i en debatt på slutten av konferansedagen. Tema for debatten er hvordan vi kan balansere virkemidler for nullvekst i biltrafikken med byliv og næringsliv. I debatten deltar også leder for NHO Agder, Siri Mathisen.

Program

På konferansen rettes ellers søkelyset mot mobilitetsplanlegging i virksomheter, og hva slags drivstoff biler og busser kommer til å kjøre på fremover.

Ordfører i Kristiansand kommune, Harald Furre, åpner konferansen. Forsker Gro Sandkjær Hanssen ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, svarer på spørsmålet om Kristiansand og de andre store byene gjør nok for å skape en kompakt byutvikling og redusere lokale utslipp av klimagasser.

Renault Norge holder innlegg om elektrisk fremtid. Satsing på hydrogenbiler og hydrogennettverket blir også presentert av Øystein Lunde, spesialrådgiver i Akershus fylkeskommune.

Til sommeren overtar Boreal kjøringen av bussene i Kristiansandsregionen. Boreal og Agder Kollektivtrafikk vil informere om overgangen fra diesel til elbusser og busser på biodrivstoff.

Det blir også en interessant del om mobilitetsplanlegging i virksomheter. I et prosjekt i regi av Kristiansand kommune og ATP-samarbeidet deltar fem piloter i regionen. Hensikten er å lage en veileder for miljøvennlig transport. Det gjelder reiser ansatte gjør til og fra jobb, og hvordan de reiser i arbeidstiden.

Program

Bymiljøkonferansen

Bymiljøkonferansen er et samarbeidsarrangement mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og ATP-samarbeidet i regionen. Det har vært arrangert bymiljøkonferanser i Kristiansand siden 2012. Tidligere hadde arrangementet navnet Kollektivkonferansen. Fra 2015 skiftet konferansen navn til Bymiljøkonferansen og har fått et bredere perspektiv og større oppslutning.

Påmelding

Påmelding her innen 20. april

Kontakt

I arrangementskomiteen: Siri Mathiesen (NHO), Thomas Ruud Jensen (Agder Kollektivtrafikk),
Egil Strømme (VAF), Jan Otto Hansen (VAF) og Bjørne Jortveit (By- og samfunnsheten i Kristiansand
kommune).

Rådgiver i ATP-samarbeidet Bjørne Jortveit i Kristiansand kommune er leder for arrangementskomiteen.
Mob: 908 02 839

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 12.04.2018 09:19
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?