Gå til hovedinnhold

For alle med interesse for byutvikling

- Alle som er interessert i byplanlegging bør komme på årets Bymiljøkonferanse 27. april på Kilden, sier plan- og bygningssjef Venke Moe, og inviterer til en dag med mange interessante foredrag.

Bymiljøkonferansen 2017 - for alle med interesse for byutvikling

- Kollektivtrafikk er et av temaene på Bymiljøkonferansen 2017, sier fv rådgiverne Jan Erik Lindjord, Christina Rasmussen, Bjørne Jortveit og plan- og bygningssjef Venke Moe i Kristiansand kommune, som har satt seg i bussplassering under planer for Kristiansand mot 2041. - Alle som er interessert i byplanlegging bør komme på konferansen, oppfordre de. Foto: Ragna Marie Henden

Kristiansand kommune stiller sterkt på innledersiden på årets Bymiljøkonferanse 2017. Her får du høre både plan- og bygningssjef Venke Moe, arkitekt og byplanlegger Christina Rasmussen, og rådgiverne Jan Erik Lindjord og Erik Sandsmark. - Vi ser fram til å presentere planer og forslag for Kristiansand mot 2041, sier de tre kommunale rådgiverne, og plan - og bygningssjefen.

- Bymiljøkonferansen 2017 setter fokus på Kristiansand mot 2041. Da er det 400 år siden byplanlegger kong Christian IV tegnet rette streker og gater og planla Kvadraturen i Kristiansand. Vi planlegger for fremtiden, og håper vi tenker langt nok fram for å tilrettelegge for næringsvennlig byutvikling i et klimaperspektiv, sier kommunens rådgivere.

Innledere og politisk debatt

En rekke innledere er invitert, alt fra Statens vegvesen, Næringsforeningen, arkitektkontorer, fylkeskommunen, Agder Kollektivtrafikk og også direktør for mobiltjenester i Ruter i Oslo. Det blir presentasjoner knyttet til areal- og transportutvikling, kollektivtrafikk, fortetting og byutvikling og fremtidsstrategi og grep mot 2041.

Til slutt på konferansen blir det også en politisk debatt om Kristiansand mot 2041.

Kollektivtrafikk tema

Kollektivtrafikken er en viktig del av konferansen. Her skal det blant annet visualiseres hvordan Bymiljøavtalen kan løfte kollektivtrafikken i Vestre Strandgate og i ny Havnegate i Kristiansand. Arendal og Grimstad har i to-tre år samarbeidet om areal- og transportutvikling. Hva er gjort, og hvordan går veien videre? Dette sier Arild Syvertsen litt om, han er prosjektleder ATP for Arendal/Grimstad.

Fortetting i by og langs transportkorridorer er en ønsket utvikling. Men hvordan gjør man det for å unngå at støy og lokal forurensning blir helseproblem? Den kommende utbyggingen på Marviksletta blir presentert som case for dette.

Konferansen har innlegg om sømfri kollektivtrafikk gjennom Ruter i Oslo. Agder Kollektivtrafikk vil også  legge fram sin strategi mot 2030 på konferansen.

Arrangør

Det er ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen som er arrangør av Bymiljøkonferansen 2017. ATP-samarbeidet består av sju kommuner og to fylkeskommuner.  Det er kommunene Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland og Kristiansand, samt Aust- og Vest- Agder fylkeskommune. Samarbeidet styres av et eget politisk utvalg, ATP-utvalget. ATP har som formål å ivareta samarbeidet i regionen innen areal- og transportforvaltningen på tvers av kommune- og fylkesgrense.

Påmeldingsfrist 20. april

Konferansen er gratis for elever og studenter, og koster kun 375,- for vanlig deltaker. Det inkluderer lunsj. Konferansen varer fra kl 10.30 – 15.30, med lunsj ca kl 12. Her melder du deg på og kan lese mer om programmet.

Kontakt

Koordinator for Bymiljøkonferansen, Bjørne Jortveit, rådgiver ATP i Kristiansand kommune, mobil 908 02 839
Plan- og bygningssjef Venke Moe, mobil 909 79 540

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 03.04.2017 16:00
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?