Gå til hovedinnhold

Bygger ny skole og barnehage

Barnehagen og skolen på Mosby oppvekstsenter skal rives i mars. Etter planen skal barna i barnehagen og elevene på skolen flytte inn i et helt nytt bygg i januar 2021.

Midlertidige lokaler

Fra 25. februar i år og fram til da, skal elevene og barnehagebarna holde til andre steder.

Elevene skal ha skole i midlertidige lokaler ved ungdomsskolen på Torridal.

Barna i barnehagen fordeles på to steder. De yngste barna flyttes til Mosby barnehage, mens de eldste skal være i midlertidige lokaler i Høietun.

Mer informasjon 

Nytt bygg

Mosby oppvekstsenteret skal være klart til bruk i januar 2021. Skolen får plass i venstre del av bygget, mens gymsal og fellesfunksjoner blir lagt til delen lengst til høyre. Den øverste fløyen skal romme den nye barnehagen. (Illustrasjon: Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS)

Det nye oppvekstsenteret skal være klar til å ta imot barnehagebarn og skolelever rett etter nyttår 2021. Det blir plass til inntil 220 skoleelever og 120 barnehagebarn i det nye bygget.

Skolen og barnehagen skal ligge i samme bygg, på samme tomta som dagens oppvekstsenter ligger. Skoledelen av bygget blir 3380 kvadratmeter stort, mens barnehagen får 1380 kvadratmeter til disposisjon.

Bygget vil bestå av tre fløyer: Barnehage og skole får hver sin fløy. I den tredje fløyen blir det felles gymsal, amfi, kjøkken og kunst- og håndverksrom. Det planlegges også nytt uteområde for barnehagen og skolen med 7'er-bane og akebakke.

Det nye oppvekstsenteret skal også være et sentralt møtested for de som bor i området. Det vil bli laget turvei langs Høiebekken inn til oppvekstsenteret både fra Venneslaveien og Kiledalen.

Politisk behandling av detaljreguleringen

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 21.02.2019 13:57
Sist endret: 25.02.2019 12:34

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?