Gå til hovedinnhold

Bydelsvert i Vågsbygd sentrum

Suksessen med miljøvert i sentrum blir nå utvidet til Vågsbygd sentrum fra 2. januar 2019. Målet er å prate med- og hjelpe ungdom, samt lose de videre til andre hjelpetiltak eller fritidstilbud i kommunen.

Bydelsvert for ungdom

Bewar Omar flyttet fra Kurdistan i Irak til Norge i 1999. Han vokste opp på Hellemyr og Lund og har siden 2008 bodd i Vågsbygd- og Voiebyen området. Han har jobbet som miljøvert i sentrum i over et år, og skal nå også jobbe som bydelsvert i Vågsbygd sentrum fra 2. januar. Foto: Marte Krogstad

Med kommunalt skilt rundt halsen går miljøvert Bewar Omar (27) rundt på Sandens og i Kvadraturen for å snakke med ungdom. Som miljøvert er han verken politi, vekter eller sosialarbeider, men en trygg voksen rollemodell som skal hjelpe, prate med ungdom og øke trygghet i nærområdet. Han har jobbet i sentrum i over ett år, og skal nå også jobbe som bydelsvert i Vågsbygd sentrum. I første omgang skal han være i og rundt AMFI Vågsbygd og starter i jobben 2. januar 2019.

– En del ungdommer henger på kjøpesenteret etter skoletid, og mitt arbeid vil bestå av å være der, prate med dem og få en relasjon til dem. På den måten kan jeg få en forståelse av hvorfor de henger på senteret, se hva de trenger og evt. lose de videre til andre hjelpetiltak eller fritidstilbud i kommunen, sier Bewar Omar.

Han kan fortelle at tilbakemeldingene fra ungdommer i sentrum har vært positive. Selv trives han godt i jobben som miljøvert, og ser frem til å starte opp i Vågsbygd.

– De jeg har snakket med i sentrum syns det er veldig greit at jeg er der, og at jeg har fått en relasjon til de fleste av dem. Det er mange som kan ringe meg når de er alene eller venter på bussen. Da kan jeg møte de og f.eks ta de med opp til ungdomstjenesten, og det tror jeg har hjulpet. Selv trives jeg i jobben, og liker å hjelpe og jobbe med ungdom. Nå ser jeg frem til å starte som bydelsvert, og hvis du ser meg på senteret i Vågsbygd, si gjerne hei til meg, sier han smilende.

Bewar Omar starter som bydelsvert i Vågsbygd sentrum 2. januar. I første omgang vil han være i og rundt Amfi Vågsbygd etter skoletid hver dag foruten tirsdagen.

Vil hjelpe ungdom videre

Bydelsvert prosjektet i Vågsbygd består av tett samarbeid mellom Fritidsetaten Vest, Ungdomstjenesten, Familiens Hus Vest og AMFI Vågsbygd. De som er involverte i prosjektet er (fra øverst til venstre): enhetsleder ved Fritidsetaten Vest, Geir Jønsrud, avdelingsleder ved Familiens hus Vest, Astrid Helene Næss, senterleder ved AMFI Vågsbygd, Boye Ording, avdelingsleder i Ungdomstjenesten, Aida Krpo, bydelsvert i Vågsbygd sentrum, Bewar Omar og LOS-koordinator ved barnevernstjenesten, Heidi Handeland. Ikke til stede da bildet ble tatt: Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne M. Benitez Nilsen. Foto: Marte Krogstad

Bydelsvert prosjektet er et prøveprosjekt ut året med mulighet for forlengelse. I tett samarbeid med LOS-koordinator i kommunen, Heidi Handeland, er deres mål er å fange opp ungdommer så tidlig som mulig og hjelpe de videre. Alt skjer i samarbeid med ungdommen, og hjelpen kan være å lose de videre til fritidsetaten, ungdomstjenesten, familiens hus eller annet.

– Det er to sider ved dette prosjektet. For på den ene siden er det viktig å ha en trygg og god voksen person som ungdommer kan få relasjoner til. På den andre siden er det vel så viktig at de blir fulgt opp hvis de trenger hjelp eller f.eks ønsker å starte med et fritidstilbud. Her inngår jeg i rollen som los mellom miljøverten og de ulike tjenestene i kommunen. Gjennom tett samarbeid mellom tjenestene kan vi hjelpe disse ungdommene, og alt skjer i samarbeid med ungdommen. Her er det også viktig at det er kort vei på samarbeidet slik at de får rask hjelp, sier Heidi Handeland, LOS-koordinator i barnevernstjenesten.

Positiv senterleder

Senterleder ved AMFI Vågsbygd kan fortelle at han er meget positiv til å få en bydelsvert til senteret.

– Vi har jobbet tett med Sandens og fulgt med på det som har skjedd i sentrum etter at Bewar begynte å jobbe som miljøvert. Tilbakemeldingene har vært at det har fungert veldig bra. Vi vet at det er en del ungdommer her, som alle andre steder, som kanskje ikke blir fulgt ordentlig opp etter skoletid. Vi ser at det er et behov at ungdommene blir sett og fulgt opp. Vi er derfor veldig positive til at Bewar Omar starter som bydelsvert, sier senterleder ved Amfi Vågsbygd, Boye Ordning.

Om miljøvert/bydelsvert prosjektet

I 2017 søkte Kristiansand kommune på midler fra justis- og beredskapsdepartementet til å sette i gang ulike tiltak for å stanse den negative utviklingen i forbindelse med vold og trusler i ungdomsmiljøet. Et av tiltakene som kommunen fikk midler til var opprettelsen av bydelsverter. Dette er opprinnelige en modell som er hentet fra Oslo og Malmø, men tilpasset lokale utfordringer. Prosjektet har som har til formål å få flere unge-voksne til å bidra aktivt i lokalmiljøet gjennom deres tilstedeværelse. Kommunen ønsker å engasjere/mobilisere unge-voksne i alderen 20-25 år, gjerne med flerkulturell bakgrunn og kjennskap til lokalmiljøet til å påta seg rollen som bydelsvert i et lokalmiljø.

Bydelsverten skal ikke være politi, vekter eller sosialarbeider, men være en trygg voksen rollemodell som går rundt i bydelen for å hjelpe til, prate med folk og stoppe eventuell bråk samt økte tryggheten i et nærområde. De skal være trygge voksne som skaper samhold og trygghet i nærmiljøet. Modellen er prøvd ut i Oslo og i Malmø med gode resultater.

Kontaktperson for media

Kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne M. Benitez Nilsen, mobil: 952 35 820
Avdelingsleder ved Familiens hus Vest Astrid Helene Næss, mobil: 924 95 976
Bydelsvert Bewar Omar, mobil: 952 82 625

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 02.01.2019 07:01
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?