Gå til hovedinnhold

Business Region Kristiansand offisielt åpnet

Business Region Kristiansand, KRS/BIZ, ble lansert med «sjøsetting» 17. august 2017 på fullriggeren Sørlandet i Arendal. Tirsdag 29. mai foretok ordfører Harald Furre den offisielle åpningen i lokalene på Torvet med 70 gjester.

Offisiell åpning 29. mai

Ordfører Harald Furre åpnet stolt Business Region Kristiansan offisielt med snorklipping og tale. Foto: Ragna Marie Henden

- Dette er samskaping på ekte, sa en begeistret ordfører Harald Furre før han klippet snora som markerte den offisielle åpningen av kommunens næringslivsavdeling og Business Region Kristiansand. – Modellen har vi fått blant annet etter besøk i Aalborg kommune i Danmark, hvor flere av dere som her er tilstede var med, sa Furre.

- Gjennom å koble kloke hoder sammen, kan vi løfte Kristiansandregionen til enda nye høyder. Som på alle andre områder i samfunnet handler det om å bryte ned den gamle silotenkningen og skape noe nytt.  Mange så behovet for å jobbe smartere for at næringsarbeidet i Kristiansand kommune skulle få en tydeligere, sterkere og mer synlig posisjon. I dag er det 14 måneder siden et enstemmig Bystyret vedtok etablering av Business Region Kristiansand, som et partnerskap for næringsutvikling og vekst i Kristiansandsregionen. Nå er vi på plass og det er allerede full aktivitet her, sa en fornøyd ordfører.

- Business Region Kristiansand jobber nå med å inviterer næringsliv, akademia og offentlig sektor til samarbeid om felles prosjekter for næringsutvikling og vekst i Kristiansandsregionen. Målet er å videreutvikle et kompetent, innovativt, attraktivt og internasjonalt næringsliv og bidra til en tydeligere, sterkere og mer synlig posisjon for næringsarbeidet, sa Furre.

70 gjester

70 inviteret gjester fra næringsliv, akademia, stat, kommuner, fylke, kultur og organisasjoner møtte opp til åpningen av KRS/BIZ.

- Nye Kristiansand skal bli Norges beste kommune som innbyggere, ansatte, folkevalgte og næringsliv er stolte av å jobbe, virke og bo i. Skal vi klare det må vi jobbe sammen, og med dere på laget er jeg overbevist om at vi skal klare det, sa Furre henvist til gjestene, som bestod av næringslivsfolk, fra akademia, kultur, organisasjoner, stat, fylke og kommuner.

Paneldebatt ledet av Vidar Udjus

Fv Politisk redaktør Vidar Udjus ledet paneldebatt med fv Kristin M Wallevik, Solgunn Jacobsen, Petter Blomkvist, Lars Petter Maltby og Tom Fidjeland.

Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen ledet en paneldebatt om næringsliv og muligheter for gründere på Agder. Han stilte spørsmål om risikovillige investorer, finansieringsmuligheter for gründere og framtidsutsikter innen oljenæring. Universitetet i Agder ble utfordret på tilrettelegging for arbeidslivet og utviklingen av nye arbeidsplasser.

- Vi har alt, bare i mindre målestokk, ble oppsummeringen av situasjonen på Agder for næringsliv og vekst, med oppfordring til synliggjøring og ubeskjedenhet i forhold til posisjonering nasjonalt og internasjonalt, sa Udjus.

Paneldeltakere:

  • Tom Fidjeland, administrerende direktør Cameron Sense
  • Solgunn Jacobsen, gründer Pictureit
  • Lars Petter Maltby, leder Eyde Innovation Centre
  • Petter Blomlvist, leder for Entreprenørforeningen Bygg og anlegg
  • Kristin M. Wallevik, dekan Handelshøyskolen UiA

Birkenes kommune med i KRS/BIZ

Birkenes kommune har valgt å bli en del av KRS/BIZ, noe som ordfører Anders Birkenes (th) var svært godt fornøyd med. Men synes lokalene trengte litt kunstnerisk utsmykning, og overrakte et datagrafikkbilde av Svenn A. Hansen til leder Geir A. Haugum.

- Birkenes kommune har satset med å sette en egen rådgiver i staben i KRS/BIZ, sa ordfører Anders Christiansen i Birkenes kommune. – Arild Tveide fra Birkenes har plass på Torvet i Kristiansand, og er en viktig person for oss for å synliggjøre næringslivet i Birkenes, og bidra med vår kompetanse i utviklingen og vekst for Kristiansandsregionen, sa Christiansen, før han overrakte en kunstgave, datagrafikk av Svenn  A. Hansen, til å henge på veggen i de foreløpig hvite veggene i lokalene.

Gave fra UiA

Solveig M. Roland Svendsberget, assisterende direktør ved UiA, holdt tale og overrakte gave til KRS/BIZ.

Solveig M. Roland Svendsberget, assisterende universitetsdirektør ved UiA, holdt tale med gode ønsker om samskaping av kunnskap, og overrakte et kunstverk, et bilde av Tove Herttzberg, med bilde av søppel, som signal om videre utvikling innen klima- og miljønæringer på Agder.

KRS/BIZ for hele Agder

Kjell Rune Nakkestad (th) overrakte et bilde av Loshavn i Farsund som åpningsgave til leder forKRS/BIZ, Geir A. Haugum.

Kjell Rune Nakkestad fra KRN Coaching overrakte et kunstnerisk bilde av Loshavn ved Farsund, til plassering i møterommet som har fått navnet Loshavn. Et symbol på at Business Region er til for samarbeid over hele Agder.

Flere aktører samlet

KRS/BIZ har inntatt lokalene i 2. og 3. etasje i Rådhusgata 12 på Torvet i mars, og her har mange vært innom allerede. I tillegg til KRS/BIZ har også EVA-senteret, Klimapartnere og Region Kristiansand flyttet inn i samme lokaler.

Fv rådmann Ragnar Evensen oppsummerte åpningsarrangementet, en stor dag, hvor næringsavdelingen i kommunen er flyttet i gåavstand fra Rådhuskvartalet, og i samlokalisering med flere. Th leder Geir Askvik Haugum, som ledet åpningsarrangementet og var godt fornøyd med oppslutningen.

- Leder for Business Region Kristiansand, Geir Askvik Haugum var glad og stolt, og ledet åpningsarrangementet for 70 inviterte gjester, og stort flere var det ikke plass til i toppetasjen på Torvet en varm sommerkveld.

Rådmann Ragnar Evensen oppsummerte arrangementet, og sa blant annet at nå skal ikke vi dra til Houston, men Houston skal komme til oss.

Link til mange bilder på FB

Gjester

 Gjester

 Gjester

Om «sjøsettingen» i Arendal  2017

Kontakt

Ordfører Harald Furre, mobil 982 81 890
Leder for Business Region Kristiansand, KRS/BIZ, Geir Askvik Haugum, mobil 971 71 885

Saken er forsinket publisert på grunn av vedlikehold av nettserver.

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 05.06.2018 17:00
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?