Brøyting i Kristiansand

Her får du samlet all informasjon om kommunens brøytetjenester, samt nyttige linker ved snøfall. Du kan også følge med på et kart som viser hvor det brøytes og hvor lenge siden det er brøytet på de ulike veier.

Brøyting

Slik ser kartet ut hvor det kommer oversikt over brøytebiler under snøfall.

Nytt høsten 2017 er et kart hvor du kan følge brøytebilene, og også se med fargekoder hvor lenge siden det er brøytet på de ulike veier. Vi håper det gjør det enklere å planlegge i forhold til brøyting og vite hvor fremkommelige veiene er.

Link til brøytekartet med fargekoder

Oppdatert 15. februar: Vi opplever at noen har problemer med å åpne kartet når de bruker Internet Explorer. Vi jobber med leverandøren for å løse problemet. I mellomtiden anbefaler vi at dere bruker en annen nettleser, for eksempel Opera, Google Chrome eller Firefox.  

Bruk pluss-tegnet i brøytekartet for å finne ditt område. Oppdateringen skjer i løpet av noen sekunder.

Blå farge på vei: Tiltak i løpet av siste 4 timer
Grønn farge på vei: Tiltak i løpet av siste 10 timer
Gul farge på vei: Ingen tiltak på veien siste tiden

Veien uten farger er det andre enn Kristiansand kommune som har ansvar for å brøyte.

Vi garanterer ikke 100 % nøyaktighet på dette kartet, og det er ca. 30 minutters forsinkelse mellom faktisk brøyting og hvordan det vises på kartet. Men uansett er dette et godt verktøy for å vurdere fremkommelighet på både veier og sykkelstier.

Buss og sykkel

Bussveier og gang- og sykkelveier har høyeste prioritet. Brøyting av disse veiene starter normalt når det ligger mellom 3 til 5 cm snø.

Boligveier

Brøyting av boligveier begynner når snødybden er ca. 12 cm. For å hjelpe brøytebilen fram, er det viktig at biler parkeres på privat grunn i størst mulig grad. Dette er svært viktig i områder med smale boligveier.

Først gjennombrøyter vi boligveiene, det tar vanligvis 2-3 timer. Etter gjennombrøytingen brøyter vi eventuelt en eller flere ganger for å få lagt snøen godt ut til sidene.

Hvis det kommer mye snø på kort tid, eller dersom snøen er tung og våt, vil bussveier og gang- og sykkelveier ha full prioritet for å holdes oppe. Da kan det derfor ta lengre tid enn normalt før boligveiene brøytes. Boligveiene blir vanligvis først ryddet med plog før snøen i neste runde blir brøytet eller frest bort.

Barn og brøyting

Risikovurdering

Fresing av snø inn i hager

Boligveiene er smale, og i en del tilfeller blir det nødvendig å brøyte eller frese snø inn på private tomter. Ingeniørvesenet gjør dette så skånsomt som de kan, og forsøker så langt det gjør seg mulig og ikke frese snø inn på gårdsplasser og avkjørsler. Ingeniørvesenet følger her veilovens § 43 og bestemmelser fra Vegdirektoratet.

Brøyteskader på gjerder og hekker

Kommunen vil vanligvis erkjenne ansvar for skade på gjerder og annet som skyldes direkte påkjørsel eller uaktsom opptreden.

Erstatningskrav sendes til kommunen.

Det er viktig å opplyse når skaden skjedde. Send gjerne med bilde også. Ulempe i form av sand/grus samt noe skade på vegetasjon dekkes ikke.

Nyttige linker ved snøfall

Yr.no - Kristiansand

Meteorologisk institutt

AEnett.no - informasjon om strømstans

Vegvesen.no - trafikkmeldinger fra Statens vegvesen

Akt.no - trafikkmeldinger fra Agder Kollektivtrafikk

Strøing og salting

Det er stort sett bare bussrutene som saltes. Gang- og sykkelveier strøs med singel etter behov. Gang- og sykkelveiene langs riks- og fylkesveiene er Statens vegvesens ansvar.

Boligveier strøs etter behov der det er bakker og andre vanskelige partier. Ingeniørvesenet har satt ut ca. 200 kasser med strøsingel på spesielt vanskelige steder. Innbyggerne kan bruke singelen til å strø på offentlig vei.

Er du over 60 år?

Civitan og Helse og sosial servicesenter i Kristiansand kommune gir også i år alle kristiansandere over 60 år muligheten til å kjøpe strøsingel.

De som er interessert, ringer inn bestillingen til Helse og sosial servicesenter
mellom klokka 08.00 og 15.30 på telefonnummer 38 07 95 00.

Du kan også bestille strøsingelen på e-post

Husk å skrive adresse, telefonnummer og hvor mange sekker du ønsker å bestille.

Civitan får listene og kjører ut sekkene i løpet av en uke etter at bestillingen ble sendt. Hver sekk er på 15-20 kilo, og du kan bestille så mange sekker du trenger. Prisen for singel og levering på døra er 45 kroner per sekk.

Siden det er strøsingel, og ikke sand, blir den liggende lenger.

Vedlikehold av fortau

Ingeniørvesenet brøyter kommunale fortau i Kvadraturen etter denne prioriteringslisten.

Vi minner om at eiere av hus eller grunn mot offentlig sted skal strø fortau utenfor eiendommen når det er glatt. Huseier har også plikt til å skuffe tak og til å sikre mot takras.

Vær obs på:
• At boligveiene tidvis kan være ufremkommelig ved store snøfall.
• At snø fra brøyting blir lagt inn på privat eiendom og avkjørsler og at du selv må fjerne denne.
• At du ikke kan legge snø på offentlig vei eller fortau.
• At du må fjerne vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller fortau og som dermed er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene.

Henvendelser

Henvendelser om brøyting, strøing og salting kan rettes til ingeniørvesenet eller Servicetorvet på telefon 38 07 50 00.

Utenom ordinær arbeidstid kan vakthavende oppsynsmann kontaktes på telefon 38 02 93 63.

Henvendelser som gjelder brøyting av gang- og sykkelveier langs E39, E18, riksveiene og fylkesveiene, meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175.

Forfatter: Ingeniørvesenet
Publisert: 28.02.2018 16:00
Sist endret: 28.02.2018 16:29