Brøyting

Kristiansand kommunes ingeniørvesen er forberedt til å ta unna det som måtte komme av snø. Les hvilke oppgaver som er prioritert.

Brøyting

Kristiansand kommunes ingeniørvesen har ansvar for brøyting av ca. 500 kilometer med bilveier, fortau og gang- og sykkelveier.

Buss og sykkel

Bussveier og gang- og sykkelveier har høyeste prioritet. Brøyting av disse veiene starter normalt når det ligger mellom tre og fem centimeter snø.

Boligveier

Brøyting av boligveier begynner når snødybden er ca. 12 cm. For å hjelpe brøytebilen fram, er det viktig at biler parkeres på privat grunn i størst mulig grad. Dette er svært viktig i områder med smale boligveier.

Hvis det kommer mye snø på kort tid, eller dersom snøen er tung og våt, vil bussveier og gang- og sykkelveier ha full prioritet for å holdes oppe. Da kan det derfor ta lengre tid enn normalt før boligveiene brøytes. Boligveiene blir vanligvis først ryddet med plog før snøen i neste runde blir brøytet eller frest bort.

Barn og brøyting

Risikovurdering

Fresing av snø inn i hager

Boligveiene er smale, og i en del tilfeller blir det nødvendig å brøyte eller frese snø inn på private tomter. Ingeniørvesenet gjør dette så skånsomt som de kan, og forsøker så langt det gjør seg mulig og ikke frese snø inn på gårdsplasser og avkjørsler. Ingeniørvesenet følger her veilovens § 43 og bestemmelser fra Vegdirektoratet.

Brøyteskader på gjerder og hekker

Kommunen vil vanligvis erkjenne ansvar for skade på gjerder og annet som skyldes direkte påkjørsel eller uaktsom opptreden.

Erstatningskrav sendes til kommunen.

Det er viktig å opplyse når skaden skjedde. Send gjerne med bilde også. Ulempe i form av sand/grus samt noe skade på vegetasjon dekkes ikke.

Strøing og salting

Det er stort sett bare bussrutene som saltes. Gang- og sykkelveier strøs med singel etter behov. Gang- og sykkelveiene langs riks- og fylkesveiene er Statens vegvesens ansvar.

Boligveier strøs etter behov der det er bakker og andre vanskelige partier. Ingeniørvesenet har satt ut ca. 200 kasser med strøsingel på spesielt vanskelige steder. Innbyggerne kan bruke singelen til å strø på offentlig vei.

Er du over 60 år?

Civitan og Helse og sosial servicesenter i Kristiansand kommune gir også i år alle kristiansandere over 60 år muligheten til å kjøpe strøsingel.

De som er interessert, ringer inn bestillingen til Helse og sosial servicesenter mellom klokka 08.00 og 15.30 på telefonnummer 38 07 95 00.

Du kan også bestille strøsingelen på e-post

Husk å skrive adresse, telefonnummer og hvor mange sekker du ønsker å bestille.

Civitan får listene og kjører ut sekkene i løpet av en uke etter at bestillingen ble sendt. Hver sekk er på 15-20 kilo, og du kan bestille så mange sekker du trenger. Prisen for singel og levering på døra er 45 kroner per sekk.

Siden det er strøsingel, og ikke sand, blir den liggende lenger.

Vedlikehold av fortau

Ingeniørvesenet brøyter kommunale fortau i Kvadraturen etter denne prioriteringslisten.

Vi minner om at eiere av hus eller grunn mot offentlig sted skal strø fortau utenfor eiendommen når det er glatt. Huseier har også plikt til å skuffe tak og til å sikre mot takras.

Vær obs på:
• At boligveiene tidvis kan være ufremkommelig ved store snøfall.
• At snø fra brøyting blir lagt inn på privat eiendom og avkjørsler og at du selv må fjerne denne.
• At du ikke kan legge snø på offentlig vei eller fortau.
• At du må fjerne vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller fortau og som dermed er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene.

Henvendelser

Henvendelser om brøyting, strøing og salting kan rettes til ingeniørvesenet eller Servicetorvet på telefon 38 07 50 00.

Utenom ordinær arbeidstid kan vakthavende oppsynsmann kontaktes på telefon 38 02 93 63.

Henvendelser som gjelder brøyting av gang- og sykkelveier langs E39, E18, riksveiene og fylkesveiene, meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175.

Forfatter: Ingeniørvesenet
Publisert: 06.03.2017 09:00
Sist endret: 07.12.2017 17:04