Gå til hovedinnhold

Evaluering av kommunens boligutbyggingspolitikk

Teknisk sektor i Kristiansand har bedt firmaet Ny Analyse AS om en evaluering av kommunens boligutbyggingspolitikk, basert på Boligprogrammet som styringsdokument.

Evalueringsrapport fra Ny Analyse as

Dag Refling, assosiert partner i Ny Analyse as, presenterte en evaluering av Kristiansand kommunes bgoligpolitikk basert på Boligprogram 2017 - 2020. Presentasjonen ble gitt for Formannskapet og By- og miljøutvalget 24. mai. Foto: Ragna Marie Henden

- Ny Aanalyse as har evaluert Kristiansand kommunes boligutbyggingspolitikk basert på Boligprogram 2017 – 2020, forteller assosiert partner i Ny Analyse, Dag Refling. Han presenterte rapporten for kommunalutvalget og By – og miljøutvalget 24. mai.

Rapporten fokuserer på kommunens valg av boligutbygging de neste årene som avgjørende for å nå Bymiljøavtalens målsettinger for lav eller ingen vekst i biltrafikken. Ulike anbefalinger og prioriteringer i Boligprogrammet vil i tillegg være utslagsgivende for kommunens kostnader til investering og drift av offentlig infrastruktur som vei, skole og kollektivtransport.
- Evalueringen fokuserer på hvordan disse mekanismene henger sammen for Kristiansand kommune spesielt, og hvordan målene best kan nås med utgangspunkt i Boligprogram 2017 – 2020, sier Refling.

Her kan du lese hele rapporten.

Evaluering for å nå målsettinger

- Kommunen har utarbeidet Boligprogram for Kristiansand i mange år, forteller Line Baasland, rådgiver i teknisk direktørs stab. - I boligprogrammet blir det gjort en prioritering av de større utbyggingsområdene, med gitte prioriteringskriterier. På bakgrunn av boligprogrammets prioriteringer av de største områdene ønsket administrasjonen en ekstern vurdering av følgende:

  • Hva har valg av boligutbygging å si for oppnåelse av målsetting i Bymiljøavtalen?
  • Hva anbefalingene og prioriteringene i Boligprogrammet slik det foreligger, vil ha å si for oppnåelse av målsettingene?

 - Vi ba også om en vurdering av hvordan kommunen gjennom valg av boligutbygging kan minimere kostnader til offentlig infrastruktur, forteller Baasland.

Her kan du se dagens Boligprogram 2017 - 2020.

Her kan du lese mer om utbyggingsavtale og boligprogram.

Kontakt

Rådgiver Line Baasland, Teknisk direktørs stab, epost: line.baasland@kristiansand.kommune.no, mobil 906 23 775

Dag Refling, assosiert partner i Ny Analyse AS, epost: dag@nyanalyse.no;

 

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 30.05.2017 16:26
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?