Gå til hovedinnhold

Boligprogram 2019 - 2022 på høring 22. juni - 20. august

Forslag til Boligprogram for 2019 – 2022 legges nå ut på høring. Kommunens boligprogram angir hvor utbyggingen av boliger er forventet gjennomført, til hvilket tidspunkt og volum.

Forslag til Boligprogram 2019 – 2022

Prosjektleder Line Baasland har orientert formannskapet om forslag til Boligprogram for 2019 - 2022. Her fra formannskapet. Fv teknisk direktør Terje Lilletvedt og i vinduet seniorrådgiver Harald Karlsen, som også har jobbet med Boligprogrammet. Foto: Marte Krogstad

- Boligprogrammet er et styringsverktøy for kommunen i forhold til private parter som grunneiere og utbyggere, og gir innspill og forutsetninger til oppstart og etableringer av boområder, sier rådgiver Line Baasland, prosjektleder for forslaget til boligprogram.

-  Vi vurderer også særskilt behovet for tilrettelegging av sosial- og teknisk infrastruktur. Programmet gir grunnlag for prioriteringer til kommunens handlingsprogram og budsjett.

Bystyret har vedtatt kommuneplanens samfunnsdel som konsekvens for boligprogrammet. Før det foreligger ny arealplan vil kommunen benytte boligprogrammet for å styre utviklingen i ønsket retning. I samfunnsdelen er det vedtatt at det skal legges til rette for boligbygging i disse områdene etter følgende prioritet:

1. Kvadraturen og tilgrensede områder

2. Bydelssentre

3. Områdesender/lokalsentre og umiddelbar nærhet

4. Langs områder med høyfrekvent busstilbud

Dette legges til grunn når det skal prioriteres mellom utbyggingsområder i Boligprogrammet.

Prognoser for befolkning og boligbehov

- Boligprogrammet viser prognoser for befolkning og boligbehov, både for Kristiansand og nye Kristiansand, sier Baasland.

 - Prognosene viser at Kristiansand, har en god boligarealreserve både på kort og lang sikt. Mesteparten av boligarealreserven i Kristiansand vil realiseres innenfor allerede eksisterende tettsteder.

Det legges også opp til et tettere samarbeid mellom helse sektor og teknisk sektor for å tilrettelegge for boliger til helse- og sosialformål.

650 boliger pr år

Administrasjonen anbefaler at det i perioden 2019 – 2022 tilrettelegges for et byggevolum på ca. 650 boliger pr år. Boligprogrammet gir en anbefaling for prioritering av utbyggingsområder i henhold til kommunens arealpolitikk.

Fremdrift

Forslag til Boligprogram 2019 – 2022 har vært presentert og behandlet i kommunalutvalget 12. juni og i formannskapet 13. juni, før det nå sendes ut på høring.

Høringsperiode er fra 22. juni 2018 – til 20. august 2018.

Etter høringsfristen vil høringsuttalelsene bli vurdert og kommentert i sakspapirene til politisk behandling. Programmet vil endelig behandles av bystyret høsten 2018.

Boligprogrammet

Forslag til Boligprogram 2019 – 2022

Du kan også hente trykket eksemplar i Servicetorvet i Rådhusgata 18.

Dersom du ønsker det kan vi også sende deg dokumentet i posten.
epost: post.teknisk@kristiansand.kommune.no
Eller ring Servicetorvet 38 07 50 00

Kontakt

Prosjektleder Line Baasland, rådgiver i staben til teknisk direktør,
mobil: 906 23 775, epost: Line.Baasland@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 21.06.2018 16:18
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?